Giáo trình hóa học phân tích

(Bản scan) Hóa học phân tích là một môn khoa học độc lập, nó là chuyên ngành riêng của hóa học. Trong hóa học gồm có 4 chuyên ngành: hóa vô cơ, hóa hữu cơ, hóa học phân tích, hóa lý thì hóa phân tích đóng vai trò quan trọng vì nó là một môn hóa học thực nghiệm

pdf217 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2641 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình hóa học phân tích, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên