Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Việt Hoa

Cánh cửa của nền kinh tế thị trường mở ra với sự cạnh tranh mạnh mẽ của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Cùng lúc đó chính sách kinh tế của việt nam cũng từng bước đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá doanh nghiệp. Để hoà nhập với sự phát triển của nền kinh tế trong khu vực và trên thế giới. Khác với các doanh nghiệp thương mại, các doanh nghiệp sản xuất phải tiến hành các hoạt động sản xuất sao cho có hiệu quả kinh tế nhất . Điều này đòi hỏi các nhà quản lý cần tính toán như thế nào để chi phí bỏ ra ít nhất , giá thành hạ , đảm bảo uy tín chất lượng sản phẩm mà vẫn thu được lợi nhuận cao. Do vậy, việc tập hợp chi phí sản xuất chính xác và phân bổ phù hợp cho từng đối tượng chịu chi phí là điều kiện để nâng cao việc hạ giá thành sản phẩm. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp, là khâu phức tạp nhất trong toàn bộ công tác kế toán ở doanh nghiệp, liên quan hết đến yếu tố đầu vào và đầu ra của quá trình sản xuất. Nó có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý, phản ánh năng lực trình độ của các nhà quản lý. Thông qua số liệu từ bộ phận kế toán nhà quản lý biết được tình hình chi phí sản xuất của nhà máy. Từ đó tiến hành phân tích đánh giá tình hình thực hiện các định mức, tình hình sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn tiết kiệm hay lãng phí. Từ đó có những biện pháp kịp thời nhằm hạ thấp chi phí sản xuất, phù hợp với sự phát triển kinh doanh của doanh nghiệp, bởi vì mục đích kinh doanh của các doanh nghiệp là tối đa hoá lợi nhuận. Chuyên đề bao gồm ba phần: Phần một:cơ sở hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Phần hai: tình hình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy sợi thuộc công ty. Phần ba: một số ý kiến đóng góp đối với công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở nhà máy. PHẦN MỘT CƠ SƠ LÝ LUẬN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM I/ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN : 1/ Chi phí sản xuất 1.1/ Khái niệm Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã bỏ ra có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định ( tháng, quý, năm) 1.2/ Phân loại chi phí sản xuất Để phục vụ công tác quản lý và hạch toán chi phí một cách thuận lợi, người ta phải tiến hành phân loại chi phí. Trên thực tế có nhiều cách phân loại chi phí sản xuất khác nhau, sau đó là một số cách phân loại cơ bản: -Phân theo nội dung kinh tế (hay phân theo yếu tố chi phí) -Phân theo lĩnh vực hoạt động -Phân theo mối quan hệ đối với quá trình sản xuất sản phẩm -Phân theo mối quan hệ với khối lượng công tác -Phân theo khoản mục tính giá thành Do giới hạn của chuyên đề cũng như đặt điểm tổ chức sản xuất của công ty em xin trình bày cách phân loại chi phí sản xuất theo nội dung kinh tế. Cách phân loại này giúp doanh nghiệp quản lí tốt chi phí sản xuất , phân tích đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi phí, đồng thời có thể căn cứ lập báo cáo chi phí một cách thuận lợi. Theo qui định hiện nay có 5 yếu tố chi phí: -Yếu tố chi phí tiền lương: Là toàn bộ khoản tiền lương chính và phụ phải trả cho người lao động trong doanh nghiệp -Yếu tố chi phí bảo hiểm xã hội và các khoản trích nộp khác cho người lao động -Yếu tố chi phí khấu hao tài sản cố định -Yếu tố chi phí về nguyên nhiên vật liệu, năng lượng, công cụ dụng cụ, phụ tùng thay thế -Yếu tố các chi phí khác bằng tiền: Chi phí tiếp khách, hội nghị, thuê quảng cáo. 2/ Giá thành sản phẩm 2.1/ Khái niệm: là chỉ tiêu biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao động sống và lao động quá khứ mà doanh nghiệp đã chi ra để sản xuất và tiêu thụ một lượng sản phẩm nhất định 2.2/ Phân loại giá thành Để thuận tiện cho việc nghiên cứu và quản lí tốt giá thành. Vì thế giá thành thường được phân loại theo nhiều cách khác nhau: -Dựa vào thời điểm tính toán và quản lí, người ta chia giá thành ra làm 3 loại + Giá thành định mức + Giá thành kế hoạch + Giá thành thực tế -Dụa vào phạm vi tính giá thành hay phạm vi phát sinh chi phí, người ta chia giá thành ra làm 2 loại + Giá thành sản phẩm ( còn gọi là Giá thành công xưởng) là chỉ tiêu phản ánh tất cả những chi phí phát sinh liên quan đến việc sản xuất chế tạo trong phạm vi phân xưởng.

doc45 trang | Chia sẻ: dansaran | Lượt xem: 2066 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Việt Hoa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lời mở đầu Cánh cửa của nền kinh tế thị trường mở ra với sự cạnh tranh mạnh mẽ của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Cùng lúc đó chính sách kinh tế của việt nam cũng từng bước đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá doanh nghiệp. Để hoà nhập với sự phát triển của nền kinh tế trong khu vực và trên thế giới. Khác với các doanh nghiệp thương mại, các doanh nghiệp sản xuất phải tiến hành các hoạt động sản xuất sao cho có hiệu quả kinh tế nhất . Điều này đòi hỏi các nhà quản lý cần tính toán như thế nào để chi phí bỏ ra ít nhất , giá thành hạ , đảm bảo uy tín chất lượng sản phẩm mà vẫn thu được lợi nhuận cao. Do vậy, việc tập hợp chi phí sản xuất chính xác và phân bổ phù hợp cho từng đối tượng chịu chi phí là điều kiện để nâng cao việc hạ giá thành sản phẩm. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp, là khâu phức tạp nhất trong toàn bộ công tác kế toán ở doanh nghiệp, liên quan hết đến yếu tố đầu vào và đầu ra của quá trình sản xuất. Nó có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý, phản ánh năng lực trình độ của các nhà quản lý. Thông qua số liệu từ bộ phận kế toán nhà quản lý biết được tình hình chi phí sản xuất của nhà máy. Từ đó tiến hành phân tích đánh giá tình hình thực hiện các định mức, tình hình sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn tiết kiệm hay lãng phí. Từ đó có những biện pháp kịp thời nhằm hạ thấp chi phí sản xuất, phù hợp với sự phát triển kinh doanh của doanh nghiệp, bởi vì mục đích kinh doanh của các doanh nghiệp là tối đa hoá lợi nhuận. Xuất phát từ nhận thức và tầm quan trọng của chi phí và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp, với mong muốn đi sâu tìm hiểu thực tế, nâng cao năng lực tổng hợp tình hình hoạt dộng sản xuất kinh doanh, vì kiến thức chuyên ngành được trang bị ở nhà trường , nhận thức của bản thân từ thực tiễn và sự giúp đỡ của thầy cô, của cán bộ công nhân viên ở công ty, em chọn đề tài “Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm” tại công ty Cổ phần Việt Hoa để làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Chuyên đề bao gồm ba phần: Phần một:cơ sở hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Phần hai: tình hình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy sợi thuộc công ty. Phần ba: một số ý kiến đóng góp đối với công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở nhà máy. Do thời gian thực tập cũng như kiến thức của bản thân còn hạn chế nên chuyên đề không tránh khỏi những sai sót . Em rất mong thầy cô và các bạn đóng góp ý kiến để chuyên đề được hoàn thiện hơn . Cuối cùng em xin chân thành cam ơn sự giúp đỡ tận tình của cô giáo Đinh Thị Thi cùng với sự giúp đỡ của cô chú trong công ty Cổ phần Việt Hoa đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này . PHẦN MỘT CƠ SƠ LÝ LUẬN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM I/ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN : 1/ Chi phí sản xuất 1.1/ Khái niệm Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã bỏ ra có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định ( tháng, quý, năm) 1.2/ Phân loại chi phí sản xuất Để phục vụ công tác quản lý và hạch toán chi phí một cách thuận lợi, người ta phải tiến hành phân loại chi phí. Trên thực tế có nhiều cách phân loại chi phí sản xuất khác nhau, sau đó là một số cách phân loại cơ bản: Phân theo nội dung kinh tế (hay phân theo yếu tố chi phí) Phân theo lĩnh vực hoạt động Phân theo mối quan hệ đối với quá trình sản xuất sản phẩm Phân theo mối quan hệ với khối lượng công tác Phân theo khoản mục tính giá thành Do giới hạn của chuyên đề cũng như đặt điểm tổ chức sản xuất của công ty em xin trình bày cách phân loại chi phí sản xuất theo nội dung kinh tế. Cách phân loại này giúp doanh nghiệp quản lí tốt chi phí sản xuất , phân tích đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi phí, đồng thời có thể căn cứ lập báo cáo chi phí một cách thuận lợi. Theo qui định hiện nay có 5 yếu tố chi phí: Yếu tố chi phí tiền lương: Là toàn bộ khoản tiền lương chính và phụ phải trả cho người lao động trong doanh nghiệp Yếu tố chi phí bảo hiểm xã hội và các khoản trích nộp khác cho người lao động Yếu tố chi phí khấu hao tài sản cố định Yếu tố chi phí về nguyên nhiên vật liệu, năng lượng, công cụ dụng cụ, phụ tùng thay thế Yếu tố các chi phí khác bằng tiền: Chi phí tiếp khách, hội nghị, thuê quảng cáo.. 2/ Giá thành sản phẩm 2.1/ Khái niệm: là chỉ tiêu biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao động sống và lao động quá khứ mà doanh nghiệp đã chi ra để sản xuất và tiêu thụ một lượng sản phẩm nhất định 2.2/ Phân loại giá thành Để thuận tiện cho việc nghiên cứu và quản lí tốt giá thành. Vì thế giá thành thường được phân loại theo nhiều cách khác nhau: Dựa vào thời điểm tính toán và quản lí, người ta chia giá thành ra làm 3 loại + Giá thành định mức + Giá thành kế hoạch + Giá thành thực tế Dụa vào phạm vi tính giá thành hay phạm vi phát sinh chi phí, người ta chia giá thành ra làm 2 loại + Giá thành sản phẩm ( còn gọi là Giá thành công xưởng) là chỉ tiêu phản ánh tất cả những chi phí phát sinh liên quan đến việc sản xuất chế tạo trong phạm vi phân xưởng. + Giá thành tiêu thụ ( còn gọi là giá thành toàn bộ ) là chỉ tieeu phản ánh mtất ,cả những chi phí phát sinh liên quan đến việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Giá thành tiêu thụ được tính theo công thức sau: Giá thành toàn Giá thành sản Chi phí quản lí Chi phí Bộ sản phẩm xuất sản phẩm doanh nghiệp bán hàng Cách phân loại này giúp cho nhà quản lí biết được kết quả kinh doanh lãi (lỗ) của từng mặt hàng, từng loại dịch vụ mà doanh nghiệp kinh doanh 3/ Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Xác định đúng đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm. Cung cấp thông tin về chi phí thực tế phát sinh trong quá trình sản xuất giúp nhà quản trị nắm và kiểm soát được chi phí sản xuất cũng như xác định giá thành sản xuất dở dang trong kì. Lựa chọn phương án tính giá thành thích hợp phù hợp với qui mô, đặc điểm và yêu cầu quản lí. Kiểm tra lập báo cáo chi phí phân tích tình hình thực hiện kế hoạch về giá thành sản phẩm để đề xuất biện pháp hạ giá thành sản phẩm hợp lí II/ XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP HOẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 1/ Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất là việc xác định phạm vi giới hạn tập hợp chi phí đối tượng này có thể là sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm cùng loại, là từng nhóm sản phẩm chi tiết hay bộ phận sản xuất , là đơn đặt hàng là giai đoạn công nghệ. Là phân xưởng hoặc bộ phận sản xuất, hoặc đơn vị sản xuất 2/ Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất Có 2 phương pháp doanh nghiệp có thể áp dụng một hoặc đồng thời hai phương pháp để tập hợp chi phí sản xuất: Phương pháp trực tiếp và phương pháp phân bổ gián tiếp Tuỳ thuộc vào đặc điểm sản xuất của từng ngành nghề, doanh nghiệp và mối quan hệ giữa các hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, và trình độ công tác quản lí và hạch toán... mà trình tự hạch toán chi phí ở các doanh nghiệp khác nhau thì không giống nhau. Tuy nhiên , có thể khái quát chung việc tập hợp chí phí sản xuất qua các bước sau: Bước 1: Tập hợp các chi phí cơ bản có liên quan trực tiếp cho từng đối tượng sử dụng Bước2:tính toán và phân bổ lao vụ của các ngành sản xuất kinh doanh phụ có liên quan trực tiếp cho từng đối tượng sử dụng trên cơ sở khối lượng lao vụ phục vụ và tính giá thành đơn vị lao vụ. Bước 3:tính toán và phân bổ chi phí sản xuất chung cho các loại sản phẩm có liên quan. Bước 4: xác định chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ. 3/ Đối tượng tính giá thành: Đối tượng tính giá thành là sản phẩm,bán thành phẩm, công việc hoặc lao vụ nhất định do doanh nghiệp sản xuất ra đòi hỏi phải xác định tổng giá thành và giá thành đơn vị. Đối tượng tính giá thành có thể là sản phẩm cuối cùng, cũng có thể là sản phẩm trên toàn dây chuyền sản xuất. Mỗi đối tượng tính giá thành phải căn cứ vào đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm và chu kì sản xuất của sản phẩm để xác định kì tính giá thành cho phù hợp ( tháng, quí, năm, đơn đặt hàng) 4/ Phương pháp tính giá thành sản phẩm Những phương pháp tính giá thành thường được áp dụng : Phương pháp trực tiếp (hay phương pháp giản đơn) Phương pháp hệ số Phương pháp tỉ lệ Phương pháp loại trừ chi phí Phương pháp liên hợp Phương pháp định mức Do giới hạn của chuyên đề cũng như đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty em xin trình bày cách tính giá thành theo phương pháp trực tiếp . Phương pháp này áp dụng đối với những sản phẩm, công việc có quy trình công nghệ, sản xuất đơn giản, khép kín, chu kì sản xuất ngắn và xen kẽ liên tục, tính giá thành phù hợp với đối tượng kế toán tập hợp chi phí, kỳ tính giá thành là quýhoặc tháng Công thức tính giá thành như sau: Giá thành sản tổng chi phí chi phí sản xuất chi phí sản xuất Phẩm sản xuất sinhn trong kỳ dở dang đầu kỳ dở dang cuói kỳ Từ đó ta có: Giá thành đơn vị Giá thành sản xuất sản phẩm Sản phẩm Số lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ Lập bảng tính theo khoản mục : Chỉ tiêu CP SXKD Dở dang đầu kỳ CP SXKD Dở dang trong kỳ CP SXKD Dở dang cuối kỳ Giá thành SP Giá thành Đơn vị SP  CP NVL trực tiếp    CP NC trực tiếp    CP SXC    5/ Trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành: Gồm có 3 bước Bước 1: Tập hợp các yếu tố chi phí pháp sinh theo nơi phát sinh chi phí, theo nội dung kinh tế của chi phí, theo khoản mục giá thành và theo đối tượng chịu chi phí Bước 2: kết chuyển hoặc túnh toán phân bổ các chi phí sản xuất đã tập hợp được ở bước 1 cho các đối tượng chịu chi phí có liên quan để phục vụ cho việc tổng hợp chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ theo từng đối tượng phải chịu chi phí Bước 3: Kiểm kê đúng giá những sản phẩm dở dang cuối kỳ và tính giá thành sản xuất thực tế ở các loại sản phẩm hoàn thành trong kỳ trên cơ sở chi phí sản xuất đã tập hợp được ở bước 2 III/ HẠCH TOÁN VÀ PHÂN BỔ CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP 1. Hạch toán phân bổ chi phí NVL trực tiếp: Là các chi phí nguyên vật liệu như nguyên liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay thế tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất sản phẩm. Chi pjí nguyên vật liệu trực tiếp thì nên hạch toán trực tiếp vào đối tượng hạch toán chi phí sản xuất , hạn chế việc phân bổ. Nếu không hạch toán trực tiếp được thì mới phân bổ theo tiêu thức thích hợp. Tiêu thức phân bổ Nguyên liêu chính: Có thể phân bổ theo định mức tiêu hao, phân bổ theo hệ số , phân bổ theo trọng lương sản phẩm Nguyên vật liệu phụ: Theo vật liệu chính, theo định mức, theo số lượng sản phẩm hoàn thành Nhiên liệu: Theo định mức hay theo giờ máy chạy Cách phân bổ H = C/T Ci = H x Ti Trong đó: H: Hệ số phân bổ C: Chi phí cần phân bổ T: Tổng tiêu thức phân bổ Ci: Chi phí phân bổ cho đối tượng i Ti: Tiêu thức phân bổ cho đối tượng I Để tính toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu một cách chính xác, kế toán sử dụng công thức CP NVL TT Giá trị NVL TT đã xuất Giá trị NVL TT Giá trị NVL TT Gía trị Thực tế sử dụng dùng ở kì trước nhưng xuất trong kỳ để chưa được sử phế liệu Trong kỳ chưa sử dụng hết sản xuất dụng thu hồi Để tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp , kế toán sử dụng TK621”chi phí nguyên liệu , vật liệu trực tiếp” tài khoản này có kết cấu như sau: 1.1) Kết cấu tài khoản 621 :chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp": TK621 Giá trị thực tế nguên vật liệu - giá trị nguyên vật liệu sử dụng Sử dụng trực tiếp sản xuất, chế tạo không hết nhập lại kho Sản phẩm - giá trị phế liệu thu hồi - Phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho các đối tượng chịu chi phí và kết chuyển vào TK 154 hoặc TK 631 TK này cuối kỳ không có số dư 1.2) Trình tự hạch toán Xuất kho nguyên vật liệu trực tiếp, căn cứ vào phiếu xuất kho kế toán ghi: Nợ TK 621 Có TK 152 (KKTX) Có TK 611 (KKTX) a)mua nguyen vật liệu về không nhập kho mà xuất sử dụng trực tiếp, căn cứ vào hoá đơn cũng như các chứng từ trả tiền kế toá ghi: Nợ TK 621: Nợ TK133 Có TK111,112, 331 b)doanh nghiệp áp dụng VAT trực tiếp thì ghi Nợ TK621 Có TK 111,112,331 3)cuối tháng nếu có nguyên vật liệu sử dụng không hết nhập lại kho , căn cứ vào báo cáo nguyên vật liệu chưa sử dụng hết kế toán ghi: Nợ TK152 (KKTX) Nợ TK611 (KKTX) Có TK621 4)cuối tháng nếu có nguyên vật liệu sử dụngchưa hết không mang nhập kho mà để lại sang tháng sau, căn cứ vào phiếu báo vật tư còn lại cuối tháng kế toán ghi bằng bút toán đó: Nợ TK621 Có TK152 5)cuối tháng tính toán để kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thực tế sử dụng cho các đối tượng Nợ TK154(KKTX) Nợ TK631(KKTX) Có TK621 1.3) Sơ đồ tài khoản: TK152 TK621 TK152(611) Xuất kho NVL sử NVL sử dụng không hết Dụng trực tiếp sản xuất nhập kho TK 111,112, 331 Mua NVL về không nhập TK154 Kho dùng trực tiếp sx Cuối kỳ kết chuyển chi Phí NVL trực tiếp TK133 2/ Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp Bao gồm các khoản như tiền lương chính, tiền lương phụ, tiền công, các khoản phụ cấp, các khoản trích theo lương như BHXH, BHYT, KPCĐ. chi phí nhân công trực tiếp được hạch toán trực tiếp vào đối tượng chịu chi phí nhân công trực tiếp có liên quan đến nhiều đối tượng thì có thể sử dụng phương pháp pơhân bổ theo tiền lương định mức của từng loại sản phẩm, lao vụ, dịch vụ phân bổ theo tỉ lệ với khối lượng sản phẩm Để tập hợp và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp, kế toán sử dụng TK622 “chi phí nhân công trực tiếp” 2.1/ Kết cấu TK 622 “chi phí nhân công trực tiếp “ TK622 -Tập hợp các chi phí nhân công trực - Phân bổ và kết chuyển chi phí nhân công tiếp tham gia vào sản xuất sản phẩm trực tiếp cho các đối tượng chịu chi phí có liên quan Tài khoản này cuối kỳ không có số dư 2.2) Trình tự hạch toán : (1)Căn cứ vào bảng tổng hợp thanh toán lương, tính lương bao gồm :lương chính , lương phụ , phụ cấp phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất và phân bổ cho từng đối tượng chịu chi phí Nợ TK334 Có TK334 Tiền ăn ca phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất Nợ TK622 Có TK334 (3)Khi tính lương nghỉ phép theo kế hoạch cho công nhân trực tiếp sản xuất Nợ TK622 Có TK335 Trích các khoản theo lương theo tỷ lệ quy định Nợ TK622 Có TK338(3382,3383,3384) (5)Cuối kỳ kết chuyển hoạc phân bổ chi phí nhân công trực tiếp Nợ TK154 (KKTX) Nợ TK631 (KKTX) Có TK622 2.3) Sơ đồ tài khoản TK334 TK622 TK154(631) tiền lương, tiền ăn ca phải kết chuyển chi phí trả cho công nhân trực tiếp nhân công trực tiếp sản xuất TK335 trích trươc tiền lương nghỉ ch CN trực tiếp sản xuất TK338 trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định tính vào chi phí 3) Hạch toán chi phí sản xuất chung: Chi phí sản xuất chung là những chi phí phát sinh trong phạm vi phân xưởng . chi phí sản xuất chung được phân bổ theo tiền lương công nhân sản xuất , theo số giờ làm việc của máy móc hoạc theo định mức . Để hạch toán chi phí sản xuất chung, kế toán sử dụng tài khoản 627”chi phí sản xuất chung” tài khoản này có 6 tài khoản cấp 2 TK6271: chi phí nhân viên phân xưởng TK6272: chi phí nguyên vật liệu TK6273: chi phí dụng cụ sản xuất TK6274: chi phí khấu hao tài sản cố định TK6277: chi phí dịch vụ mua ngoài TK6278: chi phí khác bằng tiền 3.1) Kết cấu tài khoản 627”chi phí sản xuất chung” TK627 tập hợp chi phí sản xuất chung các khoản ghi giảm chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ phân bổ và kết chuyển chi phí sản xuất chung cho các đói tượng Tài khoản này cuối kỳ không có số dư 3.2)Trình tự hạch toán : (1)tiền lương, tiền ăn ca phải trả cho nhân viên phân xưởng Nợ TK627(1) Có TK334 (2)trích các khoản theo lương cho nhân viên phân xưởng Nợ TK 627(1) Có TK338(3382,3383,3384) (3)chi phí nguyên vật liệu sử dụng ở phạm vi phân xưởng Nợ TK627(2) Có TK 152 khi xuất dùng công cụ dụng cụ ở bộ phận quản lý phân xưởng (a) nếu công cụ , dụng cụ phân bổ một lần Nợ TK 627(3) Có TK 153 (b)nếu công cụ , dụng cụ phân bổ nhiều lần Nợ TK 627(3) Có TK 142(1) (5) khấu hao tài sản cố định phân xưởng Nợ TK627(4) Có TK 214 (6)tiền điện nước, tiền thuê ngoài , sữa chữa tài sản cố định a)trường hợp chi phí dịch vụ mua ngoài phát sinh nhỏ Nợ TK 627(7) Nợ TK 133 Có TK 111,112,331 b)trường hợp chi phí dịch vụ mua ngoà phát sinh một lần lớn thì phải phân bổ trong nhiều kỳ hoặc trích trước Nợ TK 627(7) Có TK (335) 142 (7)các chi phí khác phát sinh bằng tiền ở phạm vi phân xưởng Nợ TK 627(8) Có TK 111,112,141 (8)khi phát sinh các khoản ghi giảm chi phí sản xuất chung Nợ TK111,112 Có TK627 (9) cuối kỳ phân bổ và kết chuyển chi phí sản xuất chung Nợ TK154(KKTX) Nợ TK 631(KKTX) Có TK627 3.3 Sơ đồ tài khoản: TK334 TK627 TK154 tiền lương tiền ăn của nhân cuối kỳ kết chuyển viên quản lý phân xưởng chi phí sản xuất chung TK338 trích BHXH, BHYT, KPCĐ tính vào chi phí(19%) TK152 giá trị thực tế của vật liệu xuất dùng TK331,111,112 chi phí dịch vụ mua ngoài TK1421,335 xuất kho CCDC loại phân bổ 2 lần hoạc trích trước chi phí SXC lớn TK241 trích khấu hao TSCĐ dùng cho bộ phân sản xuất TK111,112,141 chi phí bằng tiền khác liên quan đến CPSXC TK111,153,338 khi phát sinh các khoản giảm chi phí Ngoài các tài khoản sử dụng trên , kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm còn sử dụng một số tài khoản khác như TK142”chi phí trả trước” , TK335”chi phí phải trả”, TK138”phải trả khác” IV) TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT , ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG: Tổng hợp chi phí sản xuất: * Đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên: Để tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm kế toán sử dụng tài khoản 154”chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” 1.1) Kết cấu TK 154”chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” TK154 D1: giá trị phế liệu thu hồi, xử lý thiệt hại sản Kết chuyển chi phí NVL trực tiếp phẩm hỏng không tính giá thành Kết chuyển chi phí NC trực tiếp giá thành sản xuất thực tế của sản phẩm Kết chuyển chi phí sản xuất chung giá trị vật liệu , CCDC, hàng hoá gia công Xong nhập lại kho D2: Chi phí sản xuất của sản phẩm còn Dở dang cuối kỳ 1.2) Trình tự hạch toán: (1) Cuối kỳ kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp , chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung Nợ TK 154 Có TK621 Có TK 622 Có TK627 (2) Căn cứ vào giá thành sản xuất thực tế của sản phẩm, kế toán ghi Nợ TK 155 nếu đem sản phẩm nhập kho Nợ TK 632 nếu đem sản phẩm tiêu thụ trực tiếp Nợ TK 157 nếu đem sản phẩm gởi đi bán Có TK154 (3) Trong trường hơp phát sinh các khoản bồi thường vật chất và thu hồi phế liệu do sản phẩm hỏng không sữa chữa được Nợ TK152 phế liệu thu hồi Nợ TK 138 số tiền được bồi thường Có TK154 1.3) Sơ đồ tài khoản: TK621,622,627 TK154 TK152,1388 Cuối kỳ kết chuyển phế liệu thu hồi Chi phí NVL, chi phí sản phẩm hỏng NCTT ,chi phí SXC không sản xuất được TK155,157,632 Gía thành sản phẩm Nhập kho gởi bán hoặc bán trực tiếp * Đối với các doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ: Để tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm , kế toán sử dụng tài khoản 631 . tài khoản này được hạch toán chi tiết theo địa điểm phát sinh chi phí và theo loại , nhóm sản phẩm 1.1/ Kết cấu tài khoản 631 “ giá thành sản xuất” TK631 Giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ kết chuyển chi phí sản xuất sản phẩm Chi phí sản xuất thực tế phát sinh dở dang đầu kỳ Trong kỳ chuyển vào TK154 giá thành sản xuát thực tế của sản Phẩm hoàn thành trong kỳ 1.2/ Trình tự hạch toán: (1a) Đầu kỳ kết chuyển chi phí sản xuất của sản phẩm dở dang đầu kỳ Nợ TK631 Có TK154 (b) Cuối kỳ kết chuyển chi phí nguyên vật liệu , chi
Luận văn liên quan