Hạch toán kế toán bán hàng tại cửa hàng Thương Mại Hàng Đào

Kết cấu báo cáo thực tập tốt nghiệp được trình bày theo 3 phần: Phần 1: Phần mở đầu: Đánh giá thực trạng công tác kế toán của cửa hàng Thương Mại Hàng Đào Phần 2: Nội dung chính của báo cáo thực tập Phần3: Lời kết luận Phần I. Phần mở đầu đánh giá thực trạng công tác kế toán của cửa hàng Thương Mại Hàng Đào 1. Vài nét về công ty Thương Mại dịch vụ Tràng Thi Công ty Thương Mại dịch vụ Tràng Thi tiền thân ban đầu là công ty Ngũ Kim được thành lập ngày 14/02/1955 trên cơ sở đầu tiên là cửa hàng Ngũ Kim số 5, số 7 Tràng Tiền. Tháng 12/1957, công ty Ngũ Kim được tách ra thành 2 công ty: -Công ty mô tô xe máy -Công ty kim khí hoá chcửa hàng Thương Mại Tháng 3/1962, công ty này được nhập lại làm một và lấy tên là công ty kim khí hoá chất Hà Nội. Tháng 8/1988, công ty kim khí hoá chất Hà Nội tiếp nhận thêm cán bộ công nhân viên và cơ sở vật chất của công ty gia công thu mua hàng công nghệ và công ty kinh doanh tổng hợp Hà Nội và đổi tên thành “ Công ty Kim khí điện máy Hà Nội”. Thực hiện sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước theo nghị định 388/HĐBT (11/1991), công ty Kim khí điện máy Hà Nội được thành lập lại theo quyết định số 2884/QĐ-UB ngày 17/11/1992. Để mở rộng phạm vi hoạt động phù hợp với tình hình kinh doanh, tình hình mới nên ngày 29/04/1993 UBND TP Hà Nội đ• có quyết định số 1787 QĐ-UB đổi tên công ty Kim khí điện máy Hà Nội thành tên mới: “Công ty Thương Mại dịch vụ Tràng Thi” có trụ sở văn phòng tại số 12 phố Tràng Thi – Hoàn Kiếm – Hà Nội. Đặc điểm về cơ sở vật chất cán bộ và công nhân viên của công ty Thương Mại dịch vụ Tràng Thi Nguồn vốn kinh doanh: tính đến 31/12/2002: tổng số vốn sở hữu của công ty là: 8.850 triệu đồng Trong đó: - Vốn ngân sách: 7.507 triệu đồng - Vốn tự có: 1.343 triệu đồng Số mạng lưới kinh doanh công ty đang quản lý sử dụng: 55 điểm Trong đó:- Kinh doanh Thương Mại: 45 điểm - Hoạt động dịch vụ sửa chữa: 10 điểm Tổng số cán bộ công nhân viên của công ty có đến 31/12/2002 là: 498 người Trong đó:- Nam: 183 người - Nữ: 315 người Trình độ người lao động: - Đại học: 92 người - Trung cấp: 325 người - Đảng viên: 135 người.- Số người có trình độ cao cấp lý luận chính trị: 11 - Số người có trình độ trung cấp lý luận chính trị:15 2. Cửa hàng Thương Mại Hàng Đào là đơn vị trực thuộc của Công ty Thương Mại dịch vụ Tràng Thi Cửa hàng Thương Mại Hàng Đào được thành lập vào quý 4/1986 có tên là trạm mua hàng cửa khẩu thuộc công ty gia công thu mua hàng công nghệ Hà Nội .

doc31 trang | Chia sẻ: dansaran | Lượt xem: 1912 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hạch toán kế toán bán hàng tại cửa hàng Thương Mại Hàng Đào, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan