Hoàn thiện cấu trúc điều khiển động cơ 3 pha không đồng bộ rô to lồng sóc trên cơ sở nguyên lý thụ động

(Bản scan) Điều khiển theo nguyên lý thụ động là thuật toán điều khiển dựa trên đặc tính thụ động của hệ thống với mục tiêu làm cho hệ kín cũng là một hệ thụ động. Hệ thụ động cũng là một hệ ổn định theo tiêu chuẩn Lyapunov.

pdf93 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2327 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hoàn thiện cấu trúc điều khiển động cơ 3 pha không đồng bộ rô to lồng sóc trên cơ sở nguyên lý thụ động, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan