Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty công ty cầu 1 Thăng Long

Mục lục Lời nói đầu1 Phần I: thực trạng hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu độnG tại công ty cầu 1 Thăng Long3 I. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty3 1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty qua các giai đoạn.3 2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty5 3.Tổ chức bộ máy quản lí trong công ty5 3.1. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuât kinh doanh ở Công ty5 3.2. Đặc điểm tổ chức quản lý ở Công ty6 3.3.Đặc điểm công tác kế toán tại công ty9 II. Đặc điểm và phương pháp tính giá nguyên vật liệu tại công ty cầu 1 Thăng Long11 1. Đặc điểm nguyên vật liệu tại công ty11 2. Nguyên vật liệu sử dụng tại công ty12 2. Tính giá nguyên vật liệu tại công ty13 2.1 Đối với nguyên vật liệu nhập kho13 2.1 Phương pháp tính giá NVL nhập kho:13 2.2. Đối với vật liệu xuất kho:14 III. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty cầu 1 Thăng Long16 1. Thủ tục, chứng từ nhập xuất nguyên vật liệu tại công ty16 1.1 Chứng từ và thủ tục nhập kho tại công ty16 1.2 Chứng từ và thủ tục xuất kho tại công ty20 2. Phương pháp hạch toán chi tiết nguyên vật liệu đang áp dụng tại công ty22 IV. Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu tại công ty cầu 1 Thăng Long30 1.Tài khoản sử dụng:30 2.Trình tự hạch toán nhập kho nguyên vật liệu31 2.1. Thủ tục nhập kho:31 2.2 Trình tự hạch toán nhập kho32 3. Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu36 3.1 Thủ tục xuất kho vật liệu36 3.2 Trình tự hạch toán:36 4.Hạch toán nguyên vật liệu thừa, thiếu trong kiểm kê tại công ty38 4.1. Hạch toán nguyên vật liệu thiếu trong kiểm kê39 4.2 Hạch toán nguyên vật liệu thừa trong kiểm kê39 V.hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cầu 1 - Thăng Long43 Phần II: Phương hướng hoàn thiện hạch toán Nguyên vật liệu và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cầu I – Thăng long49 I- Nhận xét đánh giá về quản lý, sử dụng và hạch toán nguyên vật liệu tại công ty.49 II- Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu tại công ty cầu i – thăng long:53 1. Về tổ chức hạch toán kế toán nguyên vật liệu.53 2.Về vấn đề quản lí nguyên vật liệu62 3.Phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty65 Kết Luận70

doc72 trang | Chia sẻ: dansaran | Lượt xem: 1729 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty công ty cầu 1 Thăng Long, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan