Hướng dẫn sử dụng Microstation trong biên tập bản đồ địa chính

Khái niệm seed file trong việc tạo các bản đồ. Seed file thực chất là một Design file trắng (khôngchứa dữ liệu) nh-ng nó chứa đầy đủ các thông số quy định chế độ làm việc với MicroStation. Đặc biệt với các file bản đồ, để đảm bảo tính thống nhất về cơ sở toán học giữa các file dữ liệu, phải tạo các file chứa các tham số về hệ toạ độ, phép chiếu, đơn vị đo. Sau đó các file bản đồ có cùng cơ sở toán học sẽ đ-ợc tạo dựa trên nền seed file này. Mỗi một cơ sở toán học của bản đồ sẽ có một seed file này riêng.

pdf78 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 9294 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hướng dẫn sử dụng Microstation trong biên tập bản đồ địa chính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan