Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý cửa hàng bán điện thoại

- Nhập tên tài khoản và mật khẩu rồi ấn nút Đăng Nhập hoặc Enter để đăng nhập vào chương trình. - Nếu chưa có tài khoản, có thể sử dụng tài khoản dùng thử mặc định là: user và mật khẩu để trống. - Chọn Hiển thị Mật khẩu nếu muốn kiểm tra. - Nút thông tin để hiển thị thông tin phần mềm. Để thoát phần mềm, có thể ấn nút Kết Thúc hoặc nút ESC hoặc nút

pdf14 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2052 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý cửa hàng bán điện thoại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN ĐIỆN THOẠI Họ tên sinh viên: Đặng Đức Công MSSV: 20101181 Lớp: KSTN – Điều Khiển Tự Động – K55 Giáo viên Hướng dẫn: Đào Quý Thịnh Hà Nội, Tháng 12 - 2012 2 Chương trình được viết bởi Ngôn ngữ Visual C# trên nền tảng: Microsoft Visual Studio 2012 Microsoft .NET Framework 4.5 Microsoft SQL Server 2012 Compact Edition 4.0 Yêu cầu hệ thống: - Windows 8, Windows 7, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2, Windows XP. Sử dụng tốt cho Hệ điều hành x64 hoặc x86. - Microsoft SQL Compact Edition v4.0 (Không yêu cầu cài toàn bộ SQL Server, Các file thư viện đã kèm sẵn trong phần mềm) - Microsoft ReportViewer 2012 (Trong file đính kèm) - SQLSysClrTypes.msi (Trong file đính kèm) Mọi thắc mắc trong quá trình cài đặt và sử dụng vui lòng liên hệ qua email hoặc SĐT: dangduccong212@gmail.com SĐT: 0987796025 3 MỤC LỤC NỘI DUNG Trang 1. Đăng nhập, Đăng kí…………………………………………………………... 1.1. Đăng nhập. 1.2. Đăng kí. 2. Các chức năng hệ thống………………………………………………………. 2.1. Giao diện chính. 2.2. Chức năng Đổi mật khẩu tài khoản. 2.3. Xóa tài khoản người dùng. 2.4. Quản trị tài khoản hệ thống. 2.5. Đăng xuất. 2.6. Thoát. 3. Hoạt động Nhập, Xuất hàng…………………………………………………... 3.1. Nhập hàng. 3.2. Xuất hàng. 4. Các chức năng quản lý………………………………………………………... 4.1. Quản lý Kho hàng. 4.2. Quản lý Nhân viên. 4.3. Quản lý Tài chính. 4.4. Quản lý Dịch vụ. 5. Giới thiệu về các đối tượng sử dụng trong chương trình 4 5 7 12 13 4 1. Đăng nhập, Đăng kí. 1.1. Đăng nhập: - Nhập tên tài khoản và mật khẩu rồi ấn nút Đăng Nhập hoặc Enter để đăng nhập vào chương trình. - Nếu chưa có tài khoản, có thể sử dụng tài khoản dùng thử mặc định là: user và mật khẩu để trống. - Chọn Hiển thị Mật khẩu nếu muốn kiểm tra. - Nút thông tin để hiển thị thông tin phần mềm. Để thoát phần mềm, có thể ấn nút Kết Thúc hoặc nút ESC hoặc nút * Khi nhập tên tài khoản thì những tài khoản nào đã đăng kí sẽ được tự động gợi ý trong ô Tài khoản. 1.2. Đăng kí: Từ màn hình Đăng Nhập, ấn nút Đăng Kí để chuyển sang phần đăng kí. Chọn Đăng kí mới hoặc Quên mật khẩu Các ô có dấu * là bắt buộc không được để trống. - Khi chọn Đăng kí mới, sau khi nhập xong các ô, ấn nút Đăng Kí. Nếu có thông báo lỗi thì sửa lại rồi ấn Đăng Kí, còn không có lỗi thì đã tạo xong tài khoản mới và tự động chuyển sang phần Đăng Nhập. - Khi chọn Quên mật khẩu. Chỉ cần nhập địa chỉ email rồi ấn Reset MK để nhận lại mật khẩu qua email đã đăng kí. Nếu email không trùng khớp với tài khoản nào trong CSDL thì phải nhập lại :D - Sử dụng nút để xem trợ giúp và nút để quay lại phần đăng nhập khi cần. 5 2. Các chức năng hệ thống. 2.1. Giao diện chính: - Vùng không gian làm việc là nơi hiển thị các Tab khi làm việc. - Thanh menu chứa các Menu con để thực hiện các chức năng hoặc gọi các chương trình tương ứng vào vùng không gian làm việc. - Thanh Status chứa các thông tin chương trình và trạng thái hệ thống. 2.2. Đổi mật khẩu tài khoản: - Thực hiện: Vào menu Hệ thống, chọn Đổi mật khẩu, hoặc ấn tổ hợp phím Alt + P. - Kết quả: Cửa sổ Đổi mật khẩu hiện ra với tên Tài khoản là tài khoản bạn đã đăng nhập => không được quyền thay đổi mật khẩu của người khác. - Nhập mật khẩu cũ, mới và xác nhận mật khẩu rồi ấn Xác nhận để đổi mật khẩu. Ấn Hủy để hủy đổi mật khẩu. - Trong quá trình nhập, khi nhập sai MK cũ hoặc khi MK mới và xác nhận lại MK không trùng nhau thì chương trình sẽ báo lỗi tương ứng. 6 2.3. Xóa tài khoản: - Thực hiện: Vào menu Hệ thống, chọn Xóa tài khoản, hoặc ấn tổ hợp phím Alt + D. - Kết quả: Cửa sổ Xác nhận xóa tài khoản hiện ra. Nếu chắc chắn muốn xóa tài khoản, Ấn Yes, sau khi xóa thành công, chương trình sẽ hiện thông báo xóa thành công.Ấn No trong cửa sổ xác nhận để hủy xóa tài khoản. 2.4. Quản trị tài khoản hệ thống: - Thực hiện: Vào menu Hệ thống, chọn Tài khoản hệ thống, hoặc ấn tổ hợp phím Alt + A. - Chức năng này chỉ sử dụng được khi bạn đăng nhập vào chương trình dưới quyền admin. Tài khoản admin là tài khoản được thiết lập ban đầu hoặc do người quản trị thiết lập. Khi đăng nhập bằng tài khoản quyền user thì chức năng này sẽ bị mờ đi như hình. - Khi đăng nhập vào bằng tài khoản admin, giao diện của chức năng Tài khoản hệ thống sẽ như hình bên. Người dùng có khả năng thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, và lưu dữ liệu trực tiếp ngay trên lưới hiển thị. * Chức năng tìm kiếm: Tìm theo Tên tài khoản hoặc Cấp. Không cần phải chọn tìm kiếm theo mục gì, chương trình sẽ tự động tìm những kết quả chứa kí tự bạn nhập và hiển thị lên lưới. 7 2.5. Đăng xuất: Sau khi đăng nhập thành công. Vào Menu Hệ thống rồi chọn Đăng xuất, hoặc ấn tổ hợp phím Alt + L để đăng xuất khỏi hệ thống và quay trở lại màn hình đăng nhập. 2.6. Thoát: Để thoát chương trình có thể ấn nút Thoát trong menu Hệ thống sau khi đăng nhập hoặc nút trên giao diện chính của chương trình hoặc cửa sổ Đăng nhập. 3. Hoạt động Nhập, Xuất hàng. Hai chức năng này tương tự nhau và được minh họa các tính năng như ở dưới chức năng Nhập hàng dưới đây 8 9 10 11 12 4. Các chức năng Quản lý. 4.1. Quản lý Kho hàng và Báo cáo Kho hàng, Báo cáo tài chính: 13 Các chức năng quản lý còn lại cũng có những tính năng tương tự 14 5. Các đối tượng sử dụng trong chương trình. - Kết nối cơ sở dữ liệu sử dụng SqlCe (Compact Edition) giúp kết nối cơ sở dữ liệu kể cả trường hợp máy tính sử dụng không cài SqlServer. - MdiParent Form: Dạng form cha – con; kết hợp với TabControl để hiển thị dạng Tab. - Sử dụng giao thức smtp để gửi mail. - AutoCompleteSource cho 1 số đối tượng như Textbox, ComboBox - StatusBar với timer và sự kiện TimerTick - DataGridView với nhiều Event của Cells, Rows và Columns để hiển thị, thêm, sửa, xóa. o Các đối tượng sử dụng trong DataGridView như TableAdapter, DataBinding, BindingSource, BindingNavigator, AutoFilterColumn… o Các sự kiện Event sử dụng với DataGridView như CellBeginEdit, CellEndEdit, TextChanged, DataError… o Tham số truyền trong ReportViewer.