Khóa luận Hệ thống thông tin giao thông sử dụng sms (sms server)

Hệ thống thông tin giao thông sử dụng SMS: cung cấp thông tin giao thông qua website, qua tin nhắn SMS, hỗ trợ người dùng với phần mềm trên điện thoại di động. Hệ thống cũng cho phép cập nhật thông tin các tuyến đường bằng SMS. Hệ thông gồm 2 phần: phần client và phần server. Phần Client là ứng dụng cài đặt trên điện thoại di động hỗ trợ người dùng sử dụng hệ thống thuận tiện hơn. Client được sử dụng nhằm lưu thông tin các tuyến đường xem thường xuyên, lưu các mã tuyến đường –nút giao thông để người dùng có thể tự nhắn tin truy vấn thông tin tới tổng đài. Phần server thực hiện xử tin nhắn truy vấn: tra cứu thông tin tuyến đường-nút giao thông. Server được sử dụng với mục đích cập nhật tình trạng về tuyền đường – nút giao thông trực tiếp trên hệ thống, hoặc qua SMS từ điện thoại di động để cập nhật. Hiển thị các tin tức, thông tin giao thông, hướng dẫn sử dụng hệ thống cho những người truy cập website, thông tin dự báo thời tiết để người tham gia giao thông thuận tiện hơn cho việc tham gia giao thông và hỗ trợ trực tuyến cung cấp thông tin, kỹ thuật cho người dùng.

pdf63 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1846 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Hệ thống thông tin giao thông sử dụng sms (sms server), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Vũ Văn Vịnh HỆ THỐNG THÔNG TIN GIAO THÔNG SỬ DỤNG SMS (SMS SERVER) KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Công Nghệ Thông Tin Hà Nội – 2010 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Vũ Văn Vịnh HỆ THỐNG THÔNG TIN GIAO THÔNG SỬ DỤNG SMS (SMS SERVER) KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Công Nghệ Thông Tin Cán bộ hướng dẫn: TS. Trần Thị Minh Châu Hà Nội – 2010 Tóm tắt nội dung Hệ thống thông tin giao thông sử dụng SMS: cung cấp thông tin giao thông qua website, qua tin nhắn SMS, hỗ trợ người dùng với phần mềm trên điện thoại di động. Hệ thống cũng cho phép cập nhật thông tin các tuyến đường bằng SMS. Hệ thông gồm 2 phần: phần client và phần server. Phần Client là ứng dụng cài đặt trên điện thoại di động hỗ trợ người dùng sử dụng hệ thống thuận tiện hơn. Client được sử dụng nhằm lưu thông tin các tuyến đường xem thường xuyên, lưu các mã tuyến đường – nút giao thông để người dùng có thể tự nhắn tin truy vấn thông tin tới tổng đài. Phần server thực hiện xử tin nhắn truy vấn: tra cứu thông tin tuyến đường- nút giao thông. Server được sử dụng với mục đích cập nhật tình trạng về tuyền đường – nút giao thông trực tiếp trên hệ thống, hoặc qua SMS từ điện thoại di động để cập nhật. Hiển thị các tin tức, thông tin giao thông, hướng dẫn sử dụng hệ thống cho những người truy cập website, thông tin dự báo thời tiết để người tham gia giao thông thuận tiện hơn cho việc tham gia giao thông và hỗ trợ trực tuyến cung cấp thông tin, kỹ thuật cho người dùng. Phạm vi của khóa luận tập trung phát triển phần server. Lời cảm ơn Trong quá trình hoàn thành khóa luận, ngoài những cố gắng của chính bản thân em đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều của các thầy cô hướng dẫn, các anh chị đi trước và tất cả bạn bè. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới cô Trần Thị Minh Châu, người đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ, chỉ bảo em rất nhiệt tình trong quá trình làm khóa luận. Qua đây em cũng xin gửi lời cảm ơn tới các thầy cô giáo trong trường Đại học Công Nghệ và nhất là các thầy cô trong khoa Công Nghệ Thông Tin đã truyền đạt cho em những kiến thức, kinh nghiệm quý báu. Hà Nội, 5/2010 Mục lục Chương 1. Mở đầu .......................................................................................................1 Chương 2. Kiến thức cơ bản về SMS ...........................................................................2 2.1 Giới thiệu SMS ..................................................................................................2 2.2 SMS Gateway ....................................................................................................3 2.3 Xây dựng ứng dựng SMS...................................................................................4 Chương 3. Tổng quan về hệ thống thông tin giao thông sử dụng SMS .........................5 3.1 Tổng quan về hệ thống .......................................................................................5 3.2 Các yêu cầu........................................................................................................6 3.2.1 Yêu cầu về người sử dụng ...........................................................................6 3.2.2 Yêu cầu về quản trị......................................................................................6 Chương 4. Phân tích ....................................................................................................7 4.1 Phân tích yêu cầu ...............................................................................................7 4.1.1 Yêu cầu chức năng ......................................................................................7 4.1.1.1 Chức năng quản lý khu vực ..................................................................7 4.1.1.2 Chức năng quản lý tuyến đường ...........................................................8 4.1.1.3 Chức năng quản lý tin tức.....................................................................9 4.1.1.4 Chức năng quản lý việc cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu .............10 4.1.1.5 Hiển thị trạng thái các tuyến đường, tin tức giao thông trên website ..10 4.1.1.6 Cung cấp thông tin qua tin nhắn SMS.................................................11 4.1.1.7 Cập nhật trạng thái tuyến đường qua SMS vào cơ sở dữ liệu..............11 4.1.2 Yêu cầu hệ thống.......................................................................................11 4.1.3 Yêu cầu phi chức năng ..............................................................................11 4.2 Biểu đồ ca sử dụng...........................................................................................11 4.2.1 Biểu đồ ca sử dụng tổng quát.....................................................................12 4.2.1.1 Biểu đồ ...............................................................................................12 4.2.1.2 Mô tả luồng sự kiện ............................................................................13 4.2.2 Biểu đồ ca sử dụng phân rã........................................................................16 4.2.2.1 Chức năng quản lý khu vực ................................................................16 4.2.2.2 Chức năng quản lý tuyến đường – nút giao thông...............................16 4.2.2.3 Chức năng quản lý cập nhật ...............................................................17 4.2.2.4 Chức năng quản lý tin tức...................................................................17 4.2.2.5 Chức năng người dùng truy vấn thông tin giao thông qua SMS ..........18 4.2.2.6 Chức năng người dùng cập nhật thông tin tuyến đường......................18 4.2.2.7 Chức năng người dùng xem tin tức .....................................................18 4.3 Biểu đồ lớp ......................................................................................................19 4.4 Thiết kế cho từng chức năng ............................................................................20 4.4.1 Chức năng quản lý khu vực .......................................................................21 4.4.2 Chức năng quản lý tuyến đường – nút giao thông......................................22 4.4.3 Chức năng quản lý cập nhật.......................................................................22 4.4.4 Chức năng quản lý tin tức..........................................................................23 4.4.5 Chức năng đăng nhập ................................................................................23 4.4.6 Chức năng người dùng cập nhật thông tin tuyến đường .............................24 4.4.7 Chức năng người dùng xem thông tin giao thông ......................................24 4.4.8 Chức năng người dùng xem tin tức giao thông ..........................................25 Chương 5. Thiết kế ....................................................................................................26 5.1 Biểu đồ tuần tự.................................................................................................26 5.1.1 Biểu đồ tuần tự ca sử dụng đăng nhập hệ thống .........................................27 5.1.2 Biểu đồ tuần tự ca sử dụng quản lý khu vực ..............................................28 5.1.3 Biểu đồ tuần tự ca sử dụng quản lý tuyến đường – nút giao thông .............29 5.1.4 Biều đồ tuần tự ca sử dụng quản lý cập nhật ..............................................30 5.1.5 Biều đồ tuận tự ca sử dụng quản lý tin tức .................................................30 5.1.6 Biều đồ tuần tự ca sử dụng truy vấn thông tin giao thông ..........................32 5.1.7 Biều đồ tuần tự ca sử dụng cập nhật thông tin tuyến đường .......................33 5.1.8 Biều đồ tuần tự ca sử dụng người dùng xem tin tức ...................................33 5.2 Biểu đồ lớp chi tiết phần thiết kế ......................................................................34 5.3 Thiết kế chức năng ...........................................................................................34 5.3.1 Đăng nhập hệ thống...................................................................................35 5.3.2 Quản lý khu vực ........................................................................................35 5.3.3 Quản lý tuyến đường – nút giao thông.......................................................36 5.3.4 Quản lý cập nhật........................................................................................36 5.3.5 Quản lý tin tức...........................................................................................37 5.3.6 Người dùng xem tin tức.............................................................................37 5.3.7 Người dùng truy vấn thông tin giao thông qua SMS ..................................38 5.3.8 Người dùng cập nhật thông tin giao thông qua SMS..................................38 5.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu.......................................................................................39 5.4.1 Bảng tbl_user ............................................................................................39 5.4.2 Bảng tbl_road ............................................................................................39 5.4.3 Bảng tbl_position ......................................................................................40 5.4.4 Bảng tbl_tel...............................................................................................41 5.4.5 Bảng tbl_content .......................................................................................41 5.5 Thiết kế giao diện.............................................................................................42 5.5.1 Đăng nhập hệ thống...................................................................................42 5.5.2 Quản lý khu vực ........................................................................................42 5.5.3 Quản lý tuyến đường – nút giao thông.......................................................43 5.5.4 Quản lý cập nhật........................................................................................43 5.5.5 Quản lý tin tức...........................................................................................43 5.5.6 Giao diện trang chủ ...................................................................................44 5.5.7 Giao diện trang tin tức ...............................................................................45 5.5.8 Giao diện trang giới thiệu ..........................................................................47 5.6 Cấu trúc tin nhắn SMS giao tiếp với hệ thống ..................................................47 5.6.1 Cấu trúc tin nhắn SMS truy vấn thông tin tuyến đường .............................47 5.6.2 Cấu trúc tin nhắn SMS cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu ......................48 Chương 6. Cài đặt và triển khai..................................................................................49 6.1 Công nghệ và các công cụ hỗ trợ......................................................................49 6.2 Cài đặt và cấu hình...........................................................................................49 6.2.1 Cài đặt.......................................................................................................49 6.2.2 Cấu hình server .........................................................................................49 6.2.3 Kiểm tra ....................................................................................................50 6.2.3.1 Kiểm tra chức năng đăng nhập...........................................................50 6.2.3.2 Kiểm tra chức năng quản lý khu vực...................................................50 6.2.3.3 Kiểm tra chức năng quản lý tuyến đường – nút giao thông .................50 6.2.3.4 Kiểm tra chức năng quản lý cập nhật .................................................50 6.2.3.5 Kiểm tra chức năng quản lý tin tức .....................................................50 6.3 Thử nghiệm và kết quả .....................................................................................51 6.3.1 Thử nghiệm ...............................................................................................51 6.3.2 Kết quả......................................................................................................51 Chương 7. Tổng kết ...................................................................................................52 7.1 Kết luận ...........................................................................................................52 7.2 Hướng phát triển ..............................................................................................52 Danh sách bảng biểu STT Tên bảng biểu Trang Bảng 1 Các phần tử mô hình ca sử dụng 11 Bảng 2 Mô tả ca sử dụng đăng nhập hệ thống 13 Bảng 3 Mô tả ca sử dụng quản lý khu vực 12 Bảng 4 Mô tả ca sử dụng quản lý tuyến đường – nút giao thông 13 Bảng 5 Mô tả ca sử dụng quản lý cập nhật 14 Bảng 6 Mô tả ca sử dụng quản lý tin tức 14 Bảng 7 Mô tả ca sử dụng truy vấn thông tin tuyến đường 15 Bảng 8 Mô tả ca sử dụng xem tin tức 15 Bảng 9 Mô tả ca sử dụng cập nhật trạng thái tuyến đường 16 Bảng 10 Các thành phần trong biểu đồ lớp 19 Bảng 11 Các kiểu lớp 21 Bảng 12 Các thành phần trong biểu đồ tuần tự 26 Bảng 13 tbl_user - lưu trữ tài khoản quản trị 39 Bảng 14 tbl_road - lưu trữ thông tin về tuyến đường – nút giao thông 40 Bảng 15 tbl_posotion - lưu trữ thông tin khu vực 40 Bảng 16 tbl_tel lưu trữ số điện thoại và tùy chọn cập nhật 41 Bảng 17 tbl_content – lưu trữ thông tin về tin tức 41 Bảng 18 Bảng kết quả thử nghiệm 51 Danh sách hình ảnh STT Tên hình ảnh Trang Hình 1 Quá trình gửi tin nhắn cùng chuẩn trung tâm tin nhắn 2 Hình 2 Quá trình gửi tin nhắn khác chuẩn trung tâm tin nhắn 3 Hình 3 SMS gateway 3 Hình 4 Ứng dụng SMS gateway 4 Hình 5 Tổng quan hệ thống 5 Hình 6 Mô hình hóa chức năng quản lý khu vực 7 Hình 7 Mô hình hóa chức năng quản lý tuyến đường 8 Hình 8 Mô hình hóa chức năng quản lý tin tức 9 Hình 9 Mô hình hóa chức năng quản lý cập nhật 10 Hình 10 Biểu đồ ca sử dụng tổng quát 12 Hình 11 Biểu đồ ca sử dụng quản lý khu vực 16 Hình 12 Biểu đồ ca sử dụng quản lý tuyến đường 17 Hình 13 Biểu đồ ca sử dụng quản lý cập nhật 17 Hình 14 Biểu đồ ca sử dụng quản lý tin tức 18 Hình 15 Biểu đồ ca sử dụng truy vấn thông tin tuyến đường 18 Hình 16 Biểu đồ ca sử dụng cập nhật thông tin tuyến đường 18 Hình 17 Biểu đồ ca sử dụng xem tin tức 18 Hình 18 Biểu đồ lớp phân tích 20 Hình 19 Thiết kế lớp chức năng quản lý khu vực 21 Hình 20 Thiết kế lớp chức năng quản lý tuyến đường 22 Hình 21 Thiết kế lớp chức năng quản lý cập nhật 22 Hình 22 Thiết kế lớp chức năng quản lý tin tức 23 Hình 23 Thiết kế lớp chức năng đăng nhập 23 Hình 24 Thiết kế lớp chức năng cập nhật thông tin tuyến đường 24 Hình 25 Thiết kế lớp chức năng xem thông tin 24 Hình 26 Thiết kế lớp chức năng xem tin tức 25 Hình 27 Biểu đồ tuần tự ca sử dụng đăng nhập hệ thống 27 Hình 28 Biểu đồ tuần tự ca sử dụng quản lý khu vực 28 Hình 29 Biểu đồ tuần tự ca sử dụng quản lý tuyến đường 29 Hình 30 Biểu đồ tuần tự ca sử dụng quản lý cập nhật 30 Hình 31 Biểu đồ tuần tự ca sử dụng quản lý tin tức 31 Hình 32 Biểu đồ ca sử dụng truy vấn thông tin 32 Hình 33 Biểu đồ tuần tự ca sử dụng cập nhật thông tin tuyến đường 33 Hình 34 Biểu đồ tuần tự ca sử dụng xem tin tức 33 Hình 35 Biểu đồ lớp chi tiết phần thiết kế 34 Hình 36 Biểu đồ thiết kế đăng nhập hệ thống 35 Hình 37 Biểu đồ thiết kế quản lý khu vực 35 Hình 38 Biểu đồ thiết kế quản lý tuyến đường 36 Hình 39 Biểu đồ thiết kế quản lý cập nhật 36 Hình 40 Biểu đồ thiết kế quản lý tin tức 37 Hình 41 Biểu đồ thiết kế xem tin tức 37 Hình 42 Biểu đồ truy vấn thông tin tuyến đường 38 Hình 43 Biểu đồ thiết kế cập nhật thông tin qua SMS 38 Hình 44 Mô hình dữ liệu tổng thể 39 Hình 45 Thiết kế giao diện đăng nhập 42 Hình 46 Thiết kế giao diện quản lý khu vực 42 Hình 47 Thiết kế giao diện quản lý tuyến đường-nút giao thông 43 Hình 48 Thiết kế giao diện quản lý cập nhật 43 Hình 49 Thiết kế giao diện quản lý tin tức 44 Hình 50 Thiết kế giao diện trang chính 45 Hình 51 Thiết kế giao diện trang tin tức 46 Hình 52 Thiết kế giao diện trang giới thiệu 47 Hình 53 Sửa file php.ini 49 Bảng các chữ viết tắt AM/FM Frequency modulation/ Amplitude modulation CDMA Code Division Multiple Access CSDL Cơ sở dữ liệu GSM Global System for Mobile Communications SMSC Short messgae service center SMS Short Message Services UML Unified Modeling Language 1 Chương 1. Mở đầu Giao thông tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh luôn là vấn đề bức xúc và được bàn luận nhiều, đó thực sự là một bài toán khó giải quyết. Bài toán đặt ra là làm sao để giúp người dân tham gia giao thông khu vực thành phố được lưu thông một cách thuận tiện khi cơ sở hạ tầng chưa thể đáp ứng kịp? Hiện tại, đã có một số cổng thông tin giao thông đã hoạt động, với mục đích giúp người dân tham gia giao thông hiệu quả hơn. Một trong những cổng thông tin giao thông được đánh giá cao nhất hiện nay là VOV- giao thông, được phát sóng trên tần số 91Mhz của đài tiếng nói Việt Nam. Khi nó bắt đầu hoạt động tới giờ thực sự mang lại hiệu quả rất tốt, cung cấp thông tin giao thông cho người dân, thông tin về những tuyến đường bị tắc, sửa chữa, về những tuyến đường bị cấm khi có những sự kiện quan trọng…Những người tham gia giao thông thì không phải ai cũng mang theo bên mình đài AM/FM hoặc có những điện thoại thu được sóng FM. Nên thông tin chưa được rộng rãi tới người tham gia giao thông. Chúng ta hiện nay đã quen thuộc với những chiếc điện thoại di động, nó gần như là vật bất ly thân. Và hơn thế nữa, chúng ta cũng đã quen với các tổng đài nhắn tin. Ví dụ: nhắn tin tới tổng đài để bầu chọn, để nhận thông tin giá vàng,hay nhắn tin để tải nhạc chuông hình ảnh… Vì thế sử dụng SMS vào hệ thống thông tin giao thông là khả thi. Người tham gia giao thông cần biết thông tin về những tuyến đường mình cần qua, để có thể lưu thông thuận tiện hơn. Với những người truy cập internet thì có thể tra cứu thông tin trực tiếp tại website, hay chỉ với phần mềm nhỏ trên điện thoại di động hoặc với một tin nhắn tới tổng đài người tham gia giao thông đã có thể biết thông tin về đoạn đường mình cần đi qua. Khóa luận gồm các nội dụng như sau: Chương 1. Mở đầu: Giới thiệu về đề tài khóa luận, ý nghĩa và tính khả thi của đề tài. Chương 2. Kiến thức cơ bản về SMS: Trình bày tóm tắt các kiến thức cơ bản về SMS, SMS Gateway và cách xây dựng ứng dụng SMS trong khóa luận. Chương 3. Tổng quan về hệ thống thông tin giao thông sử dụng SMS: Giới thiệu tổng quan về hệ thống thông tin giao thông sử dụng SMS, các yêu cầu đề ra về hệ thống, các giải pháp liên quan. Chương 4. Phân tích: Bao gồm các tài liệu liên quan tới quá trình phân tích của hệ thống. Các mô hình ca sử dụng và tài liệu đặc tả, các mô hình lớp, thiết kế lớp cho từng chức năng. Chương 5. Thiết kế: Bao gồm các tài liệu liên quan tới thiết kế hệ thống: Biểu đồ tuần tự, biểu đồ lớp chi tiết, thiết kế các chức năng, thiết kế cơ sở dữ liệu và thiết kế giao diện. Chương 6: Cài đặt và triển khai: Trình bài các vấn đề liên quan đến việc cài đặt và triển khai hệ thống. Kết quả đạt được khi chạy thử hệ thống. Chương 7. Tổng kết: Trình bày tóm tắt các kết quả đạt được. Hướng mở rộng, phát triển hệ thống. 2 Chương 2. Kiến thức cơ bản về SMS 2.1 Giới thiệu SMS SMS là viết tắt của Short Message Service, là một giao thức viễn thông cho phép gửi các thông điệp không quá 160 ký tự. SMS được hỗ trợ trên tất cả các điện