Khóa luận Hoàn thiện quản trị cung ứng nguyên vật liệu tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ thiết kế và in bao bì năng động

Trong thời gian vừa qua cùng với sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần hoạt động theo cơ chế kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước, cũng như sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật thúc đẩy nhiều mô hình kinh tế, các loại hình doanh nghiệp phát triển đồng thời tạo ra môi trường cạnh tranh gay gắt hơn. Xu hướng toàn cầu hóa tạo ra cho các doanh nghiệp rất nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, vì vậy, để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải năng động, mềm dẻo, trong việc sử dụng triển khai có hiệu quả từng phương án sản xuất kinh doanh. Sử dụng hợp lí các nguồn lực hiện có nh ư con người, máy móc, nguồn tài chính muốn tiến hành sản xuất doanh nghiệp phải có đủ 3 yếu tố căn bản là đối tượng lao động, tư liệu lao động, sức lao động. Nếu một trong ba yếu tố đó bị thiếu thì quá trình sản xuất sẽ khó có thể tiếp diễn được. Trong 3 yếu tố đó nguyên vật liệu chính là đối tượng lao động, là cơ sở vật chất tạo nên sản phẩm. Điều này cho thấy tầm quan trọng của nguyên vật liệu và càng quan trọng hơn đối với các doanh nghiệp. Trong ngành in ấn, đối với CÔNG TY CP - TM - DV THIẾT KẾ & IN BAO BÌ NĂNG ĐỘNG nói riêng và các doanh nghiệp hoạt động trong nghành in ấn nói chung đều chịu nhiều sự biến đông của thị trường nguyên vật liệu, nguyên liệu trong nước chưa đảm bảo được nhu cầu thị trường, hơn nữa chất lượng nguyên vật liệu không đảm bảo dẫn đến phải nhập khẩu các nguyên vật liệu cơ bản dẫn đến làm tăng chi phí sản xuất kinh doanh. Xét thấy việc mua sắm của công ty là nguồn nguyên liệu trong nước mang tính đặc thù, cộng với việc giá cả nguyên vật liệu luôn biến động liên tục, gây ra sự khan hiếm trong những thời kì cao điểm do đó nó sẽ tác động lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Vậy để thực hiện tốt các mụa tiêu đề ra, Việc quản lý và cung ứng đầy đủ nguyên vật liệu cả về số lượng, chất lượng, chủng loại là điều không thể thiếu để đảm bảo quá trình sản xuất liên tục, chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu. Quản trị cung ứng nguyên vật liệu có tốt thì hiệu quả hoạt động kinh doanh mới cao. Nhận thấy tầm quan trọng đó tôi đã chọn đề tài: “HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CP - TM - DV THIẾT KẾ & IN BAO BÌ NĂNG ĐỘNG” để nghiên cứu và làm đề tài cho luận văn của mình

pdf7 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2574 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Hoàn thiện quản trị cung ứng nguyên vật liệu tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ thiết kế và in bao bì năng động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ………………………. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CP - TM - DV THIẾT KẾ & IN BAO BÌ NĂNG ĐỘNG Giáo viên hướng dẫn: TS. NGÔ QUANG HUÂN Sinh viên thực hiện: HÀ VĂN LUÂN Lớp: 08QKTH. NIÊN KHÓA 2008 - 2012 PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 1 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU ĐỐI VỚI CÔNG TY SẢN XUẤT ......................................... 4 1.1. Vai trò của NVL và quản trị cung ứng NVL đối với công ty sản xuất .............. 4 1.1.1. Vai trò của NVL đối với sản xuất ....................................................................... 4 1.1.1.1. Khái niệm NVL ......................................................................................... 4 1.1.1.2. Vai trò của NVL ........................................................................................ 5 1.1.2. Vai trò của quản trị NVL đối với sản xuất .......................................................... 5 1.1.2.1. Khái niệm quản trị cung ứng NVL ............................................................ 5 1.1.2.2. Vai trò của quản trị cung ứng NVL ........................................................... 6 1.2. Nội dung cơ bản của quản trị cung ứng NVL tại công ty sản xuất .................. 6 1.2.1. Nội dung cơ bản của quản trị nói chung .............................................................. 6 1.2.2. Nội dung cơ bản của quản trị cung ứng NVL trong công ty ............................... 7 1.2.2.1. Phương pháp sử dụng trong quản trị cung ứng NVL .................................. 7 1.2.2.2. Nội dung của quản trị cung ứng NVL trong sản xuất .................................. 8 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình quản trị NVL ........................................ 19 1.3.1. Các nhân tố bên ngoài ...................................................................................... 19 1.3.2 Các nhân tố bên trong ....................................................................................... 21 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 .......................................................................................... 24 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN QUẢN TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CP – TM – DV THIẾT KẾ & IN BAO BÌ NĂNG ĐỘNG ...................................................................................................... 25 2.1. Giới thiệu về công ty cổ phần Năng Động ......................................................... 25 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển ........................................................................ 25 2.1.2. Thông tin cơ bản của doanh nghiệp .................................................................. 26 2.1.3. Cơ cấu tổ chức ................................................................................................. 27 2.1.3.1. Sơ đồ tổ chức .......................................................................................... 27 2.1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban ........................................... 27 2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm gần đây ................... 29 2.1.4.1. Kết quả hoạt động kinh doanh ............................................................ 29 2.1.4.2. Tỉ suất chi phí .................................................................................... 31 2.2. Phân tích tình hình quản trị cung ứng NVL của công ty ................................ 32 2.2.1. Lập kế hoạch thu mua NVL ............................................................................. 32 2.2.1.1. Nghiên cứu thị trường ......................................................................... 33 2.2.1.2. Xác định nhu cầu NVL cho sản xuất ................................................... 33 2.2.1.3. Lập kế hoạch thu mua NVL ................................................................ 36 2.2.2. Tổ chức thực hiện thu mua NVL....................................................................... 36 2.2.2.1. Các mặt hàng NVL chính ..................................................................... 36 2.2.2.2. Các nhà cung cấp chính ........................................................................ 37 2.2.2.3. Quá trình thương lượng và đặt hàng ...................................................... 38 2.2.2.4. Quá trình vận chuyển NVL .................................................................... 38 2.2.3. Tổ chức dự trữ NVL ........................................................................................ 39 2.2.4. Tổ chức cấp phát NVL xưởng sản xuất ............................................................ 41 2.3. Những đặc điểm của Công ty ảnh hưởng tới quá trình Quản trị cung ứng NVL ................................................................................................................... 45 2.3.1. Đặc điểm của sản phẩm ........................................................................ 45 2.3.2. Đặc điểm của nguồn nhân lực ............................................................... 45 2.3.3. Đặc điểm của kỹ thuật – Công nghệ ....................................................... 47 2.4. Đánh giá chung về tình hình quản trị cung ứng NVL tại công ty Cổ Phần Năng Động ....................................................................................................... 47 2.4.1. Ưu điểm ........................................................................................................... 47 2.4.2. Nhược điểm ..................................................................................................... 49 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 ......................................................................................... 52 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN ẤN VÀ THIẾT KẾ BAO BÌ NĂNG ĐỘNG ...................................................................................... 53 3.1. Mục tiêu và phương hướng phát triển của công ty trong giai đoạn tới ......... 53 3.1.1. Định hướng phát triển của công ty ................................................................... 53 3.1.2. Mục tiêu phát triển của công ty trong năm 2012 .............................................. 53 3.2. Giải pháp hoàn thiện quy trình quản trị cung ứng NVL tại công ty Cổ Phần Năng Động ....................................................................................................... 55 3.2.1. Giải pháp 1: Hoàn thiện hoạt động nghiên cứu thị trường và nhà cung cấp ..... 55 3.2.2. Giải pháp 2: Hoàn thiện quy trình kiểm tra NVL đầu vào ................................ 56 3.2.3. Giải pháp 3: Nâng cao nghiệp vụ quản lý cho nhân viên ................................... 57 3.2.4. Giải pháp 4: Hoàn thiện hệ thống phúc lợi của công ty ................................... 59 3.3. Một số kiến nghị với nhà nước ......................................................................... 60 3.4. Kiến nghị với ngành ......................................................................................... 61 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 ......................................................................................... 62 Tài liệu tham khảo ...................................................................................................... 63 Doanh mục các từ viết tắt ........................................................................................... 64 Phụ lục PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong thời gian vừa qua cùng với sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần hoạt động theo cơ chế kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước, cũng như sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật thúc đẩy nhiều mô hình kinh tế, các loại hình doanh nghiệp phát triển đồng thời tạo ra môi trường cạnh tranh gay gắt hơn. Xu hướng toàn cầu hóa tạo ra cho các doanh nghiệp rất nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, vì vậy, để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải năng động, mềm dẻo, trong việc sử dụng triển khai có hiệu quả từng phương án sản xuất kinh doanh. Sử dụng hợp lí các nguồn lực hiện có như con người, máy móc, nguồn tài chính… muốn tiến hành sản xuất doanh nghiệp phải có đủ 3 yếu tố căn bản là đối tượng lao động, tư liệu lao động, sức lao động. Nếu một trong ba yếu tố đó bị thiếu thì quá trình sản xuất sẽ khó có thể tiếp diễn được. Trong 3 yếu tố đó nguyên vật liệu chính là đối tượng lao động, là cơ sở vật chất tạo nên sản phẩm. Điều này cho thấy tầm quan trọng của nguyên vật liệu và càng quan trọng hơn đối với các doanh nghiệp. Trong ngành in ấn, đối với CÔNG TY CP - TM - DV THIẾT KẾ & IN BAO BÌ NĂNG ĐỘNG nói riêng và các doanh nghiệp hoạt động trong nghành in ấn nói chung đều chịu nhiều sự biến đông của thị trường nguyên vật liệu, nguyên liệu trong nước chưa đảm bảo được nhu cầu thị trường, hơn nữa chất lượng nguyên vật liệu không đảm bảo dẫn đến phải nhập khẩu các nguyên vật liệu cơ bản dẫn đến làm tăng chi phí sản xuất kinh doanh. Xét thấy việc mua sắm của công ty là nguồn nguyên liệu trong nước mang tính đặc thù, cộng với việc giá cả nguyên vật liệu luôn biến động liên tục, gây ra sự khan hiếm trong những thời kì cao điểm do đó nó sẽ tác động lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Vậy để thực hiện tốt các mụa tiêu đề ra, Việc quản lý và cung ứng đầy đủ nguyên vật liệu cả về số lượng, chất lượng, chủng loại là điều không thể thiếu để đảm bảo quá trình sản xuất liên tục, chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu. Quản trị cung ứng nguyên vật liệu có tốt thì hiệu quả hoạt động kinh doanh mới cao. Nhận thấy tầm quan trọng đó tôi đã chọn đề tài: “HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CP - TM - DV THIẾT KẾ & IN BAO BÌ NĂNG ĐỘNG” để nghiên cứu và làm đề tài cho luận văn của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Đề tài này nghiên cứu về công tác quản trị NVL của công ty cổ phần Năng Động nhằm đánh giá thực trạng, tìm ra những vấn đề còn tồn tại, nguyên nhân của các vấn đề đó. Từ đó đề xuất ra các phương hướng, giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, giúp công ty hoàn thiện, nâng cao công tác quản trị NVL của công ty, góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu được tiến hành tại công ty CÔNG TY CP - TM - DV THIẾT KẾ & IN BAO BÌ NĂNG ĐỘNG, đề tài tập trung vào số liệu và chính sách quản trị nguyên vật liệu tại công ty. Phạm vi nghiên cứu: - Phạm vi nội dung: Chuyên đề chỉ đi sâu vào nghiên cứu quản trị NVL của công ty. - Phạm vi thời gian: Thời gian nghiên cứu trong quá trình thực tập tại công ty, cụ thể từ ngày 05/02/2012 đến ngày 15/04/2012. - Phạm vi không gian: Đề tài giới hạn việc nghiên cứu trong CÔNG TY CP - TM - DV THIẾT KẾ & IN BAO BÌ NĂNG ĐỘNG nơi tôi đang thực tập. 4. Phương pháp nghiên cứu Để thực hiện khóa luận này tôi đã sử dụng phương pháp thống kê số liệu, logic, tổng hợp, phân tích các dữ liệu để trình bày vấn đề này. Ngoài ra, khi thực hiện khóa luận tôi phải sử dụng phương pháp thu thập thông tin thứ cấp tư các phòng ban trong công ty kết hợp với tham khảo các tài liệu từ sách, báo, internet,… sưu tầm dữ liệu để thực hiện khóa luận này. 5. Nội dung của luận văn Nội dung chính của luận văn chia làm 3 chương: CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU ĐỐI VỚI CÔNG TY SẢN XUẤT CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN QUẢN TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CP - TM - DV THIẾT KẾ & IN BAO BÌ NĂNG ĐỘNG CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG ĐỘNG Do những hạn chế nhất định về lý luận và kinh nghiệm thực tiễn, thời gian thực tập tại công ty Cổ Phần Năng Động không có nhiều nên chuyên đề không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong được sự góp ý của các thầy cô và các bạn cùng mối quan tâm để chuyên đề được hoàn thiện hơn.
Luận văn liên quan