Khóa luận Một số biện pháp nhằm hoàn thiện hoạt động marketing của công ty liên doanh làng quốc tế Hướng Dương GS - HP

1.Lý do chọn đề tài : Quyền sống của con người với những nhu cầu căn bản tất yếu từ xưa đến nay đã được phương Đông khẳng định là Thực - Y - Trú - Hành, có nghĩa là nhu cầu ăn uống, nhu cầu cư ngụ, và nhu cầu đi lại. Ngày nay, đời sống con người trên hành tinh ngày càng tăng tiến cho nên có thêm nhu cầu mới để đáp ứng kịp thời cho cuộc sống chuyển hóa gia tốc, đó là giải trí và học hỏi cho nên mỗi người có tất cả là 6 yêu cầu cần thiết. Muốn thỏa mãn 6 yêu cầu đó, con người ngày nay phải cật lực làm việc nhằm thỏa mãn những nhu cầu đó. Vì vậy, cuộc sống của con người sẽ luôn luôn căng thẳng và luôn chìm trong nỗi ám ảnh công việc. Trước tình hình đó thì ngành du lịch đã ra đời và góp phần làm cho cuộc sống của mỗi người thêm thoải mái và tốt đẹp hơn. Trong thời đại ngày nay, việc mở rộng hoạt động kinh doanh du lịch ở từng Quốc Gia là một xu hướng phát triển tất yếu, vì du lịch không những đem cho con người những phút giây thoải mái, những cảm xúc tuyệt vời. Cùng với sự phát triển của lĩnh du lịch thì lĩnh vực khách sạn cũng phát triển theo nhằm đáp ứng tối đa những nhu cầu của con người. Để đáp ứng nhu cầu ăn ở của du khách thì Làng quốc tế Huớng Duơng đã từng bước vươn lên trong vai trò kinh doanh khách sạn. Làng quốc tế Huớng Duơng đã đóng góp không nhỏ vào ngành du lịch khách sạn của cả nước. Tuy là một khách sạn hoạt động rất hiệu quả, nhưng công suất hoạt động (phòng, F&B) của khách sạn chưa cao. Nhận thấy được tình hình đó, Làng quốc tế Huớng Duơng đã tiến hành đẩy mạnh những biện pháp nhằm để nâng cao hiệu quả kinh doanh của khách sạn. Tuy nhiên, trong một khoảng thời gian ngắn thì Phòng kinh doanh chưa phát huy hết năng lực của mình để phát triển ngang tầm với các khách sạn khác. Trong thời gian thực tập tại Làng quốc tế Huớng Duơng, em nhận định được vấn đề và mong muốn góp một phần nhỏ vào việc làm cách nào để thu hút khách đến với Làng quốc tế Huớng Duơng. Vì vậy, em đã chọn đề tài: "Một Số Biện Pháp Nhằm Hoàn Thiện Hoạt Động Marketing của Công Ty Liên Doanh Làng quốc tế Huớng Dương GS-HP " làm khóa luận tốt nghiệp. 2.Mục tiêu nghiên cứu: Việc nghiên cứu đề tài này nhằm thu hút khách về cho Làng quốc tế Huớng Duơng ngày càng nhiều hơn thông qua các chương trình marketing phù với tình hình Làng quốc tế Huớng Duơng hiện nay. Ngoài ra, đề tài này còn đề ra một số biện pháp cụ thể nhằm để thu hút khách. 3.Phuơng pháp nghiên cứu: Việc nghiên cứu đề tài này thông qua phương pháp như sau: Bước 1: Thu thập số liệu thông qua:  Tài liệu của cơ quan thực tập.  Tham khảo các tài liệu có liên quan.  Quan sát thực tế tại cơ quan thực tập. Bước 2: Phân tích các số liệu thông qua phương pháp so sánh đối chiếu giữa các năm nhằm rút ra kết luận. 4.Phạm vi nghiên cứu: Đề tài này chỉ được nghiên cứu trong phạm vi Công ty liên doanh Làng quốc tế Hướng Dương, cụ thể là nghiên cứu trên cơ sở số liệu, tình hình thực tiễn của Làng quốc tế Hướng Dương. 5.Kết cấu luận văn: Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn bao gồm: Tóm tắt luận văn: Chương I : Cơ sở lý luận về Marketing - Mix trong kinh doanh khách sạn du lịch Chương II : Thực trạng hoạt động của công ty liên doanh Làng quốc tế Hướng Dương. Chương III: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing tại Làng quốc tế Hướng Dương.

pdf97 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1967 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Một số biện pháp nhằm hoàn thiện hoạt động marketing của công ty liên doanh làng quốc tế Hướng Dương GS - HP, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ------------------------------- ISO 9001 : 2008 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh viên :Đinh Ngọc Anh Giảng viên hướng dẫn:Th.s Nguyễn Thị Tình HẢI PHÒNG - 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ----------------------------------- MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY LIÊN DOANH LÀNG QUỐC TẾ HƢỚNG DƢƠNG GS - HP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh viên :Đinh Ngọc Anh Giảng viên hƣớng dẫn: Th.s Nguyễn Thị Tình HẢI PHÒNG - 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------------------------------------- NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên : Đinh Ngọc Anh Mã SV:110219 Lớp : QT1101N Ngành: Quản trị doanh nghiệp Tên đề tài : Một số biện pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing của Công ty liên doanh Làng quốc tế Hướng Dương GS - HP NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). - Lý luận : Cơ sở lý luận về Marketing – Mix trong kinh doàh khách sạn du lịch. - Thực tiễn : Thực trạng hoạt động Marketing của công ty liên doanh Làng quốc tế Hướng Dương - Phương hướng : Một số biện pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing của Công ty liên doanh Làng quốc tế Hướng Dương GS –HP. 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán. - Bảng báo cáo kết quả kinh doanh của Làng quốc tế Hướng Dương. - Bảng giá căn hộ. - Bảng số khách trong năm 2009 – 2010. - Bảng thị trường khách quốc tế năm 2009 – 2010. .... 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp. Công ty liên doanh Làng quốc tế Hướng Dương GS - HP CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ và tên : Nguyễn Thị Tình Học hàm, học vị : Thạc sĩ Cơ quan công tác : Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Khóa luận tốt nghiệp Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ và tên:............................................................................................. Học hàm, học vị:................................................................................... Cơ quan công tác:................................................................................. Nội dung hướng dẫn:............................................................................ Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 11 tháng 04 năm 2011 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 16 tháng 07 năm 2011 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Đinh Ngọc Anh Hải Phòng, ngày ...... tháng........năm 2011 Hiệu trƣởng GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN 1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp: …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. 2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu…): …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. 3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ): …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2011 Cán bộ hƣớng dẫn (họ tên và chữ ký) Lời mở đầu 1.Lý do chọn đề tài : Quyền sống của con người với những nhu cầu căn bản tất yếu từ xưa đến nay đã được phương Đông khẳng định là Thực - Y - Trú - Hành, có nghĩa là nhu cầu ăn uống, nhu cầu cư ngụ, và nhu cầu đi lại. Ngày nay, đời sống con người trên hành tinh ngày càng tăng tiến cho nên có thêm nhu cầu mới để đáp ứng kịp thời cho cuộc sống chuyển hóa gia tốc, đó là giải trí và học hỏi cho nên mỗi người có tất cả là 6 yêu cầu cần thiết. Muốn thỏa mãn 6 yêu cầu đó, con người ngày nay phải cật lực làm việc nhằm thỏa mãn những nhu cầu đó. Vì vậy, cuộc sống của con người sẽ luôn luôn căng thẳng và luôn chìm trong nỗi ám ảnh công việc. Trước tình hình đó thì ngành du lịch đã ra đời và góp phần làm cho cuộc sống của mỗi người thêm thoải mái và tốt đẹp hơn. Trong thời đại ngày nay, việc mở rộng hoạt động kinh doanh du lịch ở từng Quốc Gia là một xu hướng phát triển tất yếu, vì du lịch không những đem cho con người những phút giây thoải mái, những cảm xúc tuyệt vời. Cùng với sự phát triển của lĩnh du lịch thì lĩnh vực khách sạn cũng phát triển theo nhằm đáp ứng tối đa những nhu cầu của con người. Để đáp ứng nhu cầu ăn ở của du khách thì Làng quốc tế Huớng Duơng đã từng bước vươn lên trong vai trò kinh doanh khách sạn. Làng quốc tế Huớng Duơng đã đóng góp không nhỏ vào ngành du lịch khách sạn của cả nước. Tuy là một khách sạn hoạt động rất hiệu quả, nhưng công suất hoạt động (phòng, F&B) của khách sạn chưa cao. Nhận thấy được tình hình đó, Làng quốc tế Huớng Duơng đã tiến hành đẩy mạnh những biện pháp nhằm để nâng cao hiệu quả kinh doanh của khách sạn. Tuy nhiên, trong một khoảng thời gian ngắn thì Phòng kinh doanh chưa phát huy hết năng lực của mình để phát triển ngang tầm với các khách sạn khác. Trong thời gian thực tập tại Làng quốc tế Huớng Duơng, em nhận định được vấn đề và mong muốn góp một phần nhỏ vào việc làm cách nào để thu hút khách đến với Làng quốc tế Huớng Duơng. Vì vậy, em đã chọn đề tài: "Một Số Biện Pháp Nhằm Hoàn Thiện Hoạt Động Marketing của Công Ty Liên Doanh Làng quốc tế Huớng Dương GS-HP " làm khóa luận tốt nghiệp. 2.Mục tiêu nghiên cứu: Việc nghiên cứu đề tài này nhằm thu hút khách về cho Làng quốc tế Huớng Duơng ngày càng nhiều hơn thông qua các chương trình marketing phù với tình hình Làng quốc tế Huớng Duơng hiện nay. Ngoài ra, đề tài này còn đề ra một số biện pháp cụ thể nhằm để thu hút khách. 3.Phuơng pháp nghiên cứu: Việc nghiên cứu đề tài này thông qua phương pháp như sau: Bước 1: Thu thập số liệu thông qua:  Tài liệu của cơ quan thực tập.  Tham khảo các tài liệu có liên quan.  Quan sát thực tế tại cơ quan thực tập. Bước 2: Phân tích các số liệu thông qua phương pháp so sánh đối chiếu giữa các năm nhằm rút ra kết luận. 4.Phạm vi nghiên cứu: Đề tài này chỉ được nghiên cứu trong phạm vi Công ty liên doanh Làng quốc tế Huớng Dương, cụ thể là nghiên cứu trên cơ sở số liệu, tình hình thực tiễn của Làng quốc tế Huớng Dương. 5.Kết cấu luận văn: Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn bao gồm: Tóm tắt luận văn: Chuơng I : Cơ sở lý luận về Marketing - Mix trong kinh doanh khách sạn du lịch Chuơng II : Thực trạng hoạt động của công ty liên doanh Làng quốc tế Huớng Duơng. Chương III: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing tại Làng quốc tế Huớng Duơng. Để hoàn thành tốt khóa luận này, em đã nhận được sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của Cô giáo Thạc sĩ Nguyễn Thị Tình cũng như sự tạo điều kiện giúp đỡ của tập thể các anh chị Ban lãnh đạo Công ty liên doanh Làng quốc tế Hƣớng Dƣơng. Tuy em đã rất cố gắng nhưng do hạn chế về mặt thời gian nên luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy cô và bạn đọc. Em xin chân thành cảm ơn! CHƢƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING - MIX TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN DU LỊCH 1. Một số khái niệm chung về hệ thống Marketing - Mix trong KS-DL: 1.1. Marketing trong KS-DL: Với nền kinh tế thị trường hiện nay, sự cạnh tranh ngày càng trở nền khốc liệt và gay gắt, thị công tác Marketing lại càng thực sự đóng góp một vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Marketing được hình thành và ra đời từ sự phát triển và liên tục của nền văn minh công nghiệp. Cách đây gần tám thập kỷ (vào đầu những năm 20) marketing xuất hiện như là một ngành khoa học quản lý xí nghiệp. Cho tới ngày nay Marketing được hiểu với quan niệm đầy đủ hơn, theo Philip Kotler (chuyên gia hàng đầu về Marketing ở Mỹ) thì Marketing là sự phân tích, kế hoạch tổ chức và kiểm tra những khả năng câu khách của một Công ty cũng như những chính sách hoạt động với nhu cầu thoả mãn mong muốn của nhóm khách hàng mục tiêu. Tuy nhiên đây là một lĩnh vực phong phú và đa dạng bởi vì marketing vẫn còn đang trong quá trình vận động và phát triển. Vì vậy khó mà đưa ra được một định nghĩa thật chính xác và trọn vẹn về Marketing nói chung. Người ta chỉ hiểu nó với ý nghĩa đầy đủ nhất đó là: Marketing là môn khoa học kinh tế nghiên cứu các quy luật hình thành và động thái chuyển hoá nhu cầu thị trường thành các quyết định múa của tập khách hàng tiềm năng và nghệ thuật đồng quy các hoạt động, ứng xử kinh doanh trong khuôn khổ các chương trình, giải pháp công nghệ và quản trị hỗn hợp các khả năng, nỗ lực chào hàng chiêu khách hàng, điều khiển các dòng phân phối sản phẩm và dịch vụ nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu tập khách hàng, tối ưu hoá hiệu quả mục tiêu của một doanh nghiệp trong mối quan hệ với các thị trường của nó. Đứng trên góc độ kinh doanh KS-DL thì khái niệm Marketing mới được các chuyên gia ngành du lịch Châu Âu sử dụng vào đầu những năm 50. Người ta quan niệm rằng Marketing khách sạn du lịch là sự tìm kiểm liên tục mối tương quan thích ứng giữa một doanh nghiệp KS-DL với thị trường của nó. Vì vậy theo lý thuyết Marketing hiện đại thì bắt đầu một hoạt động kinh doanh không phải khâu sản xuất mà phải xuất phát từ thị trường và nhu cầu của thị trường. Một định nghĩa Marketing trong kinh doanh khách sạn du lịch trong những điều kiện trên có thể là: Một phương pháp kỹ thuật, được hỗ trợ bằng một tinh thần đặc biệt và có phương pháp nhằm thoả mãn một cách tốt nhất những nhu cầu có thể đề ra hoặc không đề ra của du khách, có thể là mục đích tiêu khiển (thăm quan, nghỉ mát, vui chơi, giải trí...) hoặc những mục đích khác (nghiên cứu, tìm hiểu, văn hoá lịch sử, công tác, gia đình...) 1.2. Hệ thống chiến lƣợc Marketing mix trong khách sạn - du lịch. Trong hoạt động kinh doanh nói chung và kinh doanh khách sạn du lịch nói riêng, hệ thống chiến lược Marketing mix trong khách sạn - du lịch là loại chiến lược bộ phận, thể hiện mối quan hệ của doanh nghiệp với môi trường kinh doanh, với thị trường, với khách hàng và với đối thủ cạnh tranh. Nó bao gồm các chiến lược cụ thể đối với thị trường mục tiêu, đối với Marketing - mix và mức chi phí cho Marketing. Từ quan điểm trên có thể khái niệm về hệ thống chiến lược Marketing mix như sau: "Hệ thống chiến lược Marketing mix là tập hợp các phối thức định hướng các biến số Marketing có thể kiểm soát được mà Làng quốc tế Huớng Duơng có thể lựa chọn và sử dụng một cách thích hợp, hỗ trợ lẫn nhau nhằm định vị sản phẩm dịch vụ trên một đoạn thị trường mục tiêu xác định để đạt được lợi thế cạnh tranh". 2. Vai trò của hệ thống Marketing - mix: Nói tới hệ thống Marketing - mix cũng có nghĩa là nói tới những phương án lựa chọn và quyết định của Marketing - mix cho một thị trường mục tiêu. Marketing - mix đóng một vai trò chủ đạo đối với hoạt động Marketing của một doanh nghiệp, nó không chỉ ra đâu là tập khách hàng cần phải hướng tới mà nó còn vạch ra lối đi đúng đắn cho tất cả các hoạt động khác, nhằm khai thác một cách có hiệu quả nhất phân đoạn thị trường đã lựa chọn. Mà hệ thống Marketing - mix muốn được triển khai thành công thì điều quan trọng là chất lượng các sản phẩm dịch vụ đảm bảo thoả mãn tối đa các nhu cầu của tập khách hàng mục tiêu. Xu hướng cạnh tranh ngày nay cho thấy cạnh tranh giá đang chuyển dần sang cạnh tranh về chất lượng. Nhất lại là ngành kinh doanh dịch vụ vấn đề chất lượng và nâng cao chất lượng dịch vụ luôn luôn là mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp. Vì vậy đây chính là động cơ thúc đẩy cho sự hình thành và phát triển sản phẩm với chất lượng ngày càng nâng cao chiếm được nhiều cảm tình của khách hàng. Như vậy hệ thống chiến lược Marketing - mix được xem như một mũi nhọn sắc bén nhất mà doanh nghiệp sử dụng để tấn công vào thị trường với ưu thế hơn hẳn so với các đối thủ cạnh tranh. 3. Nội dung của Marketing - mix: Chúng ta thấy rằng, yêu cầu đối với chiến lược Marketing của một Công ty là phải bao quát được toàn bộ thị trường mục tiêu của doanh nghiệp mình. Ứng với mỗi đoạn thị trường mục tiêu trên người ta có thể triển khai một chiến lược Marketing - mix hữu hiệu bằng cách thay đổi phối thức 4P (Prodnet, Price, Place, Promotion) sao cho phù hợp với sự biến động và hoàn cảnh thực tế với từng thị trường mục tiêu, thì các bước cũng cần tương tự như thiết lập chiến lược Marketing - mix ở thị trường trọng điểm và cuối cùng là đánh giá và chuẩn bị cho ngân sách cho chiến lược Marketing - mix. 3.1. Phân đoạn thị trƣờng: Phân đoạn thị trường là một quá trình chi tiết nhằm phân định thị trường tổng thể thành những cấu trúc nhỏ hơn (thường gọi là đoạn, mảnh, lát cắt...) có thông số đặc tính và hành vi mua khác biệt nhau, nhưng trong nội bộ một đoạn lại đồng nhất với nhau, mà doanh nghiệp có thể vận dụng Marketing - mix hữu hiệu trên mỗi đoạn thị trường mục tiêu đó. Mục tiêu của phân đoạn thị trường là trên cơ sở phan tích tập khách hàng và hiệu năng Marketing của doanh nghiệp, tìm kiếm một sự thoả mãn tối đa nhu cầu của khách hàng bằng sự thích ứng sản phẩm chiêu thị của mình, qua đó khai thác tối đa dung lượng thị trường và nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên phân đoạn lựa chọn. Như vậy,phân đoạn là một tồn tại khách quan nhưng không có xu thế hướng tự thân, vì vậy khi nghiên cứu và lựa chọn phân đoạn thị trường trọng điểm cần phải chú ý bốn yêu cầu sau đây: Thứ nhất tính xác đáng: Phân đoạn thị trường cần phải đảm bảo khả năng nhận dạng rõ ràng qua tiêu thức lựa chọn và sự phù hợp giữa tiêu thức và mục tiêu phân đoạn, các phân đoạn phải xác định đúng (giữa các phân đoạn phải khác biệt và trong một đoạn phải đồng nhất về đặc tính và cấu trúc), các đoạn thị trường phải được đo lường bằng các thong số đặc trưng, quy mô đoạn thị trường mục tiêu phải đủ lớn để đáp ứng được mục tiêu khai thác của doanh nghiệp. Thứ hai tính tiếp cận được: Điều cốt lõi của phân đoạn thị trường là để có thể chọn lựa và tiếp cận với các nhóm khách hàng nhất định. Vì vậy các đoạn phải đảm bảo có thể vươn tới và phục vụ được. Thứ ba tính khả thi: Các phân đoạn phải đảm bảo khả năng chấp nhận của tập khách hàng với Marketing mục tiêu của doanh nghiệp đảm bảo ổn định trong thời gian đủ dài của đoạn mục tiêu. Có khả năng thực thi thuận lợi và đồng bộ các yếu tố của Marketing - mix không chỉ ở sản phẩm, mà còn bao gồm giá, luồng phân phối, phương tiện và kênh quảng cáo. Thứ tư tính hữu hiệu của khả thi: Đoạn thị trường mục tiêu phải phù hợp và phát huy hiệu năng của Marketing, tạo sức mạnh tập chung và ưu thế tương đối của doanh nghiệp với các đối thủ cạnh tranh. Chi phí thực thi Marketing - mix trên đoạn thị trường phải có tiềm năng bù đắp và sinh lợi. Tạo tiền đề, tận dụng tối ưu công suất kinh doanh, phát triển thị phần và vị thế của doanh nghiệp trên đoạn thị trường mục tiêu cũng như thị trường tổng thể. Để đảm bảo bốn yêu cầu đối với phân đoạn thị trường như đã trình bày trên đây, việc lựa chọn các tiêu thức phân đoạn có vai trò vô cùng quan trọng. Tiêu thức phân đoạn thị trường rất phong phú, song những tiêu thức thường được các doanh nghiệp khách sạn sử dụng đó là sáu tiêu thức sau đây: + Phân đoạn thị trường theo địa lý. + Phân đoạn thị trường theo kinh tế xã hội và nhân khẩu học. + Phân đoạn theo phác đồ tâm lý. + Phân đoạn theo hành vi ứng xử của tập khách hàng. + Phân đoạn theo mục đích của chuyến đi. + Phân đoạn theo sản phẩm. 3.2. Lựa chọn thị trƣờng mục tiêu: Việc phân đoạn đã bày ra những cơ hội ở từng đoạn thị trường ra trước mắt doanh nghiệp. Sau khi đã phân tích những điểm mạnh và điểm yếu của mình trên từng đoạn, doanh nghiệp phải quyết định bao quát mấy đoạn, mấy tuyến, những đoạn nào, tuyến nào là tốt nhất, thích hợp nhất. Đây chính là vấn đề lựa chọn thị trường trọng điểm. Để đáp ứng thị trường doanh nghiệp có thể chọn trong ba cách sau: Marketing không phân biệt, Marketing có phân biệt và Marketing tập chung. A: Marketing không phân biệt B: Marketing có phân biệt C: Marketing tập chung Marketing công ty Thị truờng Marketing – Mix 1 Marketing – Mix 2 Marketing – Mix 3 Khu vưc 1 Khu vực 2 Khu vực 3 Marketing – Mix của Công ty Khu vưc 1 Khu vưc 2 Khu vưc 3 3.3. Marketing không phân biệt: Đây là chiến lược bỏ qua sự khác nhau giữa các phân đoạn và theo đuổi các phân đoạn thị trường bằng một loại sản phẩm dịch vụ. Doanh nghiệp tận dụng và định hình một mặt bằng cùng một chương trình tiếp thị hướng tới đại đa số khách hàng sử dụng. Công ty dựa vào kiểu phân phối hàng loạt quảng cáo tràn lan - Phương pháp này có ưu điểm là tiết kiệm chi phí, một mặt do quảng cáo không phân biệt làm giảm chi phí. Mặt khác không có nghiên cứu và lập kế hoạch Marketing theo đoạn cũng bớt được chi phí nghiên cứu Marketing và quản trị sản phẩm. Tuy nhiên nó thường nhằm vào những loại lớn nhất thị trường và kết quả tạo nên sự cạnh tranh gay gắt trong những đoạn thị trường đó làm cho lợi nhuận dành được sẽ ít đi. 3.4. Marketing có phân biệt: Phương pháp thứ ba này đặc biệt hấp dẫn đối với doanh nghiệp bị hạn chế về khả năng tài chính hay khả năng cạnh tranh. Thay vì thay đổi một phần nhỏ chiếm được trong một thị trường lớn thì nên theo đuổi chiếm lấy một phần lớn của một hay một vài tiểu thị trường. Qua Marketing tập chung Công ty có thể dành được một vị trí vững mạnh trong khu vực đã chọn. Muốn xác định khu vực hấp dẫn để xâm nhập, Công ty cần nhu thu thập cá dữ liệu như: doanh số bán, tỷ lệ tăng dự kiến của doanh số, mức lãi dự kiến, mức độ cạnh tranh, các nhu cầu về tiếp thị... Khu vực tốt nhất là khu vực có doanh số cao, mức tăng mạnh, mức lãi lớn, ít cạnh tranh và tiếp thị đơn giản. Tiếp theo là doanh nghiệp phải lựa chọn được khu vực nào phù hợp với khả năng sản xuất kinh doanh của mình nhất và nỗ lực khai thác khu vực đó. 4. Định vị sản phẩm trên thị trƣờng mục tiêu: Khi đã quyết định sẽ xâm nhập vào những khu vực nào trên thị trường thì doanh nghiệp phải quyết định kế đó phải chiếm được vị thế nào trong khu vực đoạn thị trường đó. Vị thế của một sản phẩm dịch vụ là mức độ được khách hàng nhìn nhận ở tầm cỡ nào so với sản phẩm dịch vụ cùng loại của đối thủ cạnh tranh khác. Định vị thành công sẽ làm cho khách hàng dễ dàng nhận biết được sự khác biệt đồng thời họ thấy được cái mà họ đang tìm kiếm, không những vậy nó còn cho phép các doanh nghiệp nhận biết được các cơ hội trên thị trường một cách sát nhất. Chuyên viên Marketing có thể đi theo một số chiến lược định vị sau: + Định vị sản phẩm trên một thuộc tính đặc trưng của sản phẩm. + Xác định vị thế dựa trên nhu cầu và lợi ích. + Xác định vị thế cho các trường hợp sử dụng cụ thể. + Xác định vị thế đối với các loại khách hàng. + Xác định vị thế đối trọng với các sản phẩm khác. + Xác định vị thế bằng việc tạo sự khác biệt cho sản phẩm. 4.1. Chiến lƣợc sản phẩm: Sản phẩm theo quan điểm Marketing gắn liền với sự thoả mãn nhu cầu mong muốn của khách hàng, vì vậy nó cần được xem xét trên cả hai góc độ vật chất và phi vật chất. Sản phẩm của khách sạn du lịch về cơ bản và thuộc sản phẩm dịch vụ. Nó có đặc điểm là nó vừa mang tính hữu hình (nhìn thấy được) vừa mang tính vô hình (không nhìn thấy được). Vì vậy ngoài những đặc điểm giống như hàng hoá thông thường, sản phẩm khách sạn du lịch còn có một số đặc điểm khác như: Tính không đồng
Luận văn liên quan