Khóa luận Phân tích tình hình tài chính và một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty TNHH 1 TV thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng

Cùng với sự đổi mới của nền kinh tế và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các thành phần kinh tế đã tạo ra sự thử thách cho nhiều doanh nghiệp. Để khẳng định được mình mỗi doanh nghiệp cần nắm vững tình hình cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình. Để đạt được điều đó các doanh nghiệp luôn phải quan tâm đến tình hình tài chính vì nó có quan hệ trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và ngược lại. Trong nền kinh tế thị trường, quan hệ kinh tế tới đâu thì lĩnh vực tác động, chi phối của tài chính tới đó. Thường xuyên tiến hành phân tích tài chính sẽ giúp cho doanh nghiệp và các cơ quan liên quan thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp cũng như xác định một cách đầy đủ, đúng đắn nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố qua đó có thể xác định được triển vọng cũng như những rủi ro doanh nghiệp gặp phải. Từ đó họ có thể đề ra những biện pháp hữu hiệu, những quyết định chính xác nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong quá trình thực tập tại công ty TNHH 1 TV thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng. Tình hình tài chính của công ty không ổn định qua phân tích nhận thấy nợ phải trả của công ty quá cao, các khoản phải thu của khách hàng nhiều. Và nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này nên em đã chọn đề tài cho bài khóa luận là: “Phân tích tình hình tài chính và một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty TNHH 1 TV thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng”.

pdf70 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 5430 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Phân tích tình hình tài chính và một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty TNHH 1 TV thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan