Khóa luận Thiết lập hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001 - 2004 cho Xí nghiệp Ruthimex 1 – Công ty Cao Su Thống Nhất

Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mới, một tương lai đầy triển vọng và thách thức. Cùng với sự phát triển đời sống kinh tế_ xã hội, môi trường cũng đang bị biến động theo chiều hướng ngày càng xấu dần mà nguyên nhân sâu xa là do sự thải bỏ các chất thải một cách vô tội vạ ra môi trường tự nhiên từ các cơ sở sản xuất, xí nghiệp, nhà máy, khu công nghiệp Nếu chúng ta không có những biện pháp thích hợp, không quan tâm, bảo vệ môi trường tự nhiên thì trong tương lai chúng ta sẽ tự hủy diệt chính mình. Trước tình hình đó, tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế đã soạn thảo và cho ra đời bộ tiêu chuẩn ISO 14000 nhằm đưa ra một hệ thống Quản Lý Môi Trường và Tài Nguyên một cách hiệu quả. Tại Việt Nam, nhằm bảo vệ môi trường và tạo thuận lợi cho việc hội nhập Quốc tế, nhà nước ta đã soạn thảo ra bộ TCVN 14000 dựa theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 14000, trong đó có TCVN ISO 14001. Tiêu chuẩn ISO 14001 : 2004 đã và đang được các doanh nghiệp quan tâm và đưa vào áp dụng trong công ty của mình. Tuy nhiên, việc áp dụng tiêu chuẩn này còn khá mới mẻ đối với các công ty, doanh nghiệp ở nước ta. Với mục đích muốn tìm hiểu việc thiết lập hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001 cho một doanh nghiệp cụ thể và tuyên truyền việc áp dụng ISO 14001 cho các doanh nghiệp trong nước, tôi quyết định thực hiện khóa luận tốt nghiệp với đề tài : “Thiết lập hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001 : 2004 cho Xí nghiệp Ruthimex 1 – Công ty Cao Su Thống Nhất “.

doc82 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2831 | Lượt tải: 26download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Thiết lập hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001 - 2004 cho Xí nghiệp Ruthimex 1 – Công ty Cao Su Thống Nhất, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc02KHOA LUAN_Du Thu_221207.doc
  • doc01LOI CAM ON-MUC LUC-DANH MUC.doc
  • doc03PHU LUC.doc