Lập trình đồ họa với AWT

AWT là viết tắt của Abstract Windowing Toolkit. AWT cho phép tạo các thành phần đồ họa. AWT cho phép nhận dữ liệu từ chuột, bàn phím. Các thành phần đồ họa cơ bản của AWT: - Vật chuwasa (Container). - Thành phần (Component). - Trình quản lý trình bày (Layout Manager). - Đồ họa (Graphics), phông chữ (Font), sự kiện (Event).

pdf136 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2332 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Lập trình đồ họa với AWT, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan