Luận án Cung ứng dịch vụ đào tạo quản trị doanh nghiệp của các công ty tư vấn quản lý Việt Nam

Đề tài nghiên cứu được lựa chọn dựa trên tỉnh cấp thiết về nghiên cứu và phát triển thị trường cung ứng dịch vụ ĐTQTDN của CTTVQL Việt Nam trong bối cảnh, tỉnh hình phát triển mới của nên kinh tế đất nước. Cụ thể như sau: VỀ mặt khoa học, cung ứng địch vụ ĐTQTDN là một mắt xích có vai trò ngày cảng quan trọng, góp phân nâng cao năng lực, trình độ quản lý của đội ngũ lãnh đạo trong doanh nghiệp. Mặc dù đã có khá nhiều nhiên cứu trong nước và quốc tế về hoạt động đảo tạo doanh nhân, đào tạo nhân sự đoanh nghiệp, nhưng chỉ có số ít nghiên cứu về thị trường cung ứng địch vụ phát triển đoanh nghiệp, và chỉ giới hạn ở một số phương diện cụ thể, như hướng đến đối tượng DNNVY, cho các doanh nghiệp xuất khẩu, địch vụ đảo tạo CNTT, đảo tạo tài chính kế toán thuế ., mà chưa tập trung tiếp cận theo hướng cung ứng địch vụ ĐTQTDN. Thêm nữa, phân lớn các nghiên cứu chủ yếu tìm hiểu về các đoanh nghiệp sử dụng dịch vụ, có tất ít nghiên cứu nhìn nhận ở góc độ các đơn vị cung ứng địch vụ ĐTQTDN, cụ thể là các CTTVQL. Do đó, cơ sở lý thuyết theo hướng tiếp cận này hiện hầu như còn bỏ ngỏ, các nội đung cung ứng, quy trình cung ứng, các yếu tố ảnh hưởng đến cung ứng dịch vụ ĐTQTDN tiếp cận theo quan điểm từ các CTTCQL hiện chưa được khẳng định rô ràng. VỀ mặt thực tiễn, tính cấp thiết nghiên cứu và phát triển thị trường cung ứng địch vụ ĐTQTDN thẻ hiện qua nhiều nội dung.

pdf208 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 28/12/2022 | Lượt xem: 323 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Cung ứng dịch vụ đào tạo quản trị doanh nghiệp của các công ty tư vấn quản lý Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_cung_ung_dich_vu_dao_tao_quan_tri_doanh_nghiep_cua_c.pdf
  • docxDiem moi LATS NCS Vu Tuan Hiep VN.docx
  • docxDiem moi LATS NCS Vu Tuan Hiep EN.docx
  • docxTóm tắt luận án NCS Vu Tuan Hiep EN.docx
  • docxTóm tắt luận án NCS Vu Tuan Hiep VN.docx
Luận văn liên quan