Luận án Đánh giá ảnh hưởng của Jitter & Wander trên mạng viễn thông và xây dựng các giải pháp hạn chế

(Bản scan) Luận án thực hiện được các nội dung sau: - Nghiên cứu, hệ thống hóa lý thuyết về Jitter/Wander trên mạng số. - Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết, các khuyến nghị của ITU - T và các tiêu chuẩn châu Âu (ETSI) tương ứng, phân tích các kết quả đo kiểm tra Jitter/Wander trên nhiều loại thiết bị SDH của các hãng sản xuất khác nhau (Alcatel, Siemems, AT&T, Nortel, HP...), cùng với nhóm thực hiện đề tài, luận văn đã xây dựng một số giải pháp hạn chế Jitter/Wander như sau: tiêu chuẩn lựa chọn thiết bị SDH mới; yêu cầu về khai thác, vận hành và bảo dưỡng thiết bị viễn thông; hoàn thiện và phát triển mạng đồng bộ Việt Nam. Hướng phát triển đề tài: Cần tiếp tục nghiên cứu hạn chế ảnh hưởng của Jitter/Wander đối với các dịch vụ mới như truyền dữ liệu tốc độ cao, hội nghị truyền hình, kết nối giữa các tổng đài ATM... mà sắp tới đây mạng viễn thông số Việt Nam phải đảm đương.

pdf37 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2260 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Đánh giá ảnh hưởng của Jitter & Wander trên mạng viễn thông và xây dựng các giải pháp hạn chế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf11.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf12.PDF
 • pdf13.PDF
 • pdf14.PDF
 • pdf15.PDF
 • pdf16.PDF
 • pdf17.PDF
Luận văn liên quan