Luận án Đánh giá hiệu quá hoạt động của các bệnh viện công lập vùng Tây Bắc dựa trên thẻ điểm cân bằng

Đánh giá hiệu quả hoạt động (HQHĐ) của một tổ chức dù thuộc tổ chức lợi nhuận hay tổ chức phi lợi nhuận là chủ đề thu hút sự quan tâm của cơ quan hoạch định chính sách, nhà quản lý đơn vị, nhà nghiên cứu và công chúng. Trong đó đánh giá HQHĐ của các tổ chức cung ứng dịch vụ công như y tế, giáo dục luôn là thách thức trong nghiên cứu và thực tiễn. Tính vô hình cùa dịch vụ khiến cho việc đánh giá, đo lường HQHĐ phải dựa phần lớn vào cảm nhận nên ít nhiều mang tính chủ quan, cảm tính, chưa kể các tiêu chí đánh giá HQHĐ của tổ chức cung ứng dịch vụ công, đặc biệt là các đơn vị do Nhà nước thành lập (công lập), cũng có nhiều khác biệt so với khu vực lợi nhuận. Do vậy, nghiên cứu các mô hình đánh giá hiệu quả tiên tiến, kể cả từ khu vực tư nhân để ứng dụng trong khu vực công thực sự cần thiết cả về mặt khoa học và thực tiễn. Chủ đề nghiên cứu này càng có ý nghĩa và tính thời sự khi Việt Nam đang thực hiện rất nhiều chính sách về đổi mới cơ chế quản lý đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tăng cường tự chủ tài chính, giảm gánh nặng từ ngân sách Nhà nước, hướng tới mục tiêu nâng cao HQHĐ của tổ chức.

pdf247 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 24/08/2021 | Lượt xem: 101 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Đánh giá hiệu quá hoạt động của các bệnh viện công lập vùng Tây Bắc dựa trên thẻ điểm cân bằng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan