Luận án Nghiên cứu kế toán doanh thu trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông thuộc Tập đoàn Bưu chỉnh Viễn thông Việt Nam (VNPT)

Xét trên góc độ vĩ mô, doanh thu của các DN có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy và phát triển nền kinh tế chung của đất nước. Còn đối với các doanh nghiệp DT là một trong những chỉ tiêu được quan tâm hàng đầu bởi ý nghĩa mà doanh thu đem lại là giúp DN duy trì các hoạt động SXKD của mình. Đe ghi nhận lại các hoạt động SXKD của DN diễn ra hàng ngày thì phải nhờ đến bộ phận kế toán của DN. Bộ phận kế toán có nhiệm vụ phản ánh toàn bộ các hoạt động kinh tế thông qua số liệu kế toán của từng phần hành cụ thể như: Kế toán TSCĐ, kế toán tập hợp chi phí, kế toán doanh thu, kế toán xác định KQKD.Trong đó, phần hành kế toán doanh thu được các DN đặc biệt quan tâm. Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam (VNPT) là một trong những tập đoàn viễn thông hàng đầu Việt Nam được Chính phủ giao nhiệm vụ đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực bưu chính và viễn thông, bảo đảm liên lạc cho hệ thống thông tin liên lạc của cả nước. Tuy nhiên, hiện nay Tập đoàn VNPT nói chung và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông thuộc tập đoàn nói riêng đang phải đối mặt với một số thách thức vô cùng to lớn.

pdf268 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 24/08/2021 | Lượt xem: 163 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu kế toán doanh thu trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông thuộc Tập đoàn Bưu chỉnh Viễn thông Việt Nam (VNPT), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan