Luận án Quản trị kênh phân phối thép xây dựng của các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam

Quản trị kênh phân phối đg và đang là một vấn đề đ-ợc các doanh nghiệp sản xuất quan tâm, bởi vì nó mang lại cho họ khả năng cạnh tranh khác biệt trên thị tr-ờng. Ngành kinh doanh thép xây dựng và thị tr-ờng thép xây dựng có nhiều điểm đặc thù dẫn đến hoạt động quản trị kênh phân phối sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất thép xây dựng cũng có nhiều khác biệt với các ngành kinh doanh khác. Xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra ngày một mạnh mẽ đg và đang tác động tới mọi hoạt động sản xuất kinhdoanh, đặc biệt là hoạt động marketing của các doanh nghiệp Việt Nam. Các doanh nghiệp sản xuất thép xây dựng n-ớc ta cũng đang đứng tr-ớc những cơ hội và thách thức to lớn do quá trình này mang lại. Thị tr-ờng thép xây dựng Việt Nam hiện đang chứa đựng nhiều mâu thuẫn, mất cân đối cung cầu với những biến động thất th-ờng về giá cả, hiệu quả kinh doanh thấp Ví dụ, thị tr-ờng thép xây dựng vào thời điểm cuối năm 2003 và đầu năm 2004 có sốt nóng, do biến động trên thị tr-ờng thép thế giới và do sự tăng tr-ởng quá nóng của ngành xây dựng, dẫn đến giá bánthép xây dựng trên thị tr-ờng Việt Nam tăng cao đột biến. Nh-ng ngay sau đó, diễnbiến thị tr-ờng lại theo chiều ng-ợc lại. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thị tr-ờng và ngành kinh doanh thép còn nhiều hạn chế và bất cập chính là từ hoạt động tổ chức và quản lý kênh phân phối thép của các doanh nghiệp trên thị tr-ờng. Hiện nay, kênh phân phối thép xây dựng của các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam hoạt động rất phức tạp với nhiều kiểu kênh phân phối, nhiều hình thức tổ chức kênh và nhiều chính sách phân phối khác nhau. Mỗi doanh nghiệp sản xuất thép đều đang lựa chọn cách thức tổ chức và quản lý kênh phân phối riêng phù hợp với đặc điểm của thị tr-ờng, đặc điểm của các trung gian th-ơng mại, khả năng nguồn lực của doanh nghiệp. Hệ thống phân phối thép xây dựng của các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam hiện nay đang bị đánh giá là còn nhiều yếukém và hạn chế, hoạt động ch-a hiệu quả, không đảm nhiệm đ-ợc chức năng là cầu nối giữa sản xuất với tiêu dùng, chức năng điều hoà cung cầu thị tr-ờng. Hệ thống phân phối thép xây dựng hiện đang phát triển mang tính tự phát, thiếu định h-ớng về mặt chiến l-ợc, thiếu tính chuyên nghiệp. một phần cũng do 2 quy hoạch phát triển ngành thép không gắn với quy hoạch phát triển của hệ thống phân phối thép xây dựng của các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam. Tham gia vào thị tr-ờng thép xây dựng có nhiều doanh nghiệp với quy mô kinh doanh khác nhau, nhiều loại hình trung gian th-ơng mại khác nhau, càng làm tăng thêm tính phức tạp của thị tr-ờng. Việt Nam là thành viên của tổ chức th-ơng mại thế giới WTO, ASEAN. Do đó, thị tr-ờng thép xây dựng Việt Nam sẽ hội nhập toàn phần với thế giới theo những cam kết đg ký. Với sự đầu t- của nhiều tập đoàn thép lớn vào Việt Nam trong thời gian qua (năm 2006, 2007, 2008), sẽ làm cho thị tr-ờng thép xây dựng Việt Nam trong những năm tới có nhiều biến động do cung v-ợt cầu quá lớn sẽ tạo ra những áp lực cạnh tranh mới giữa các kênh phân phốicủa các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam. Nh- vậy, cả trên ph-ơng diện lý thuyết lẫn thực tiễn đang rất cần có những nghiên cứu toàn diện về quản trị kênh phân phối thép xây dựng của các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam. Trên thực tế, cũng ch-a có công trình nghiên cứu nào về kênh phân phối và quản trị kênh phân phối thép xây dựng của các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam trong thời gian vừa qua. Các doanh nghiệp sản xuất thép đang cần hoàn thiện hoạt động quản trị các kênh phân phối của họ nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và lợi thế cạnh tranh trong dài hạn. Về ph-ơng diện quản lý vĩ mô của Nhà n-ớc, rất cần nghiên cứu hoạtđộng quản trị kênh phân phối của các doanh nghiệp sản xuất thép để có cơ sở xây dựng và thực thi các chính sách quản lý vĩ mô hiệu quả. Từ những lý do trên, nghiên cứu sinh đg lựa chọn đềtài: “Quản trị kênh phân phối thép xây dựng của các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam” làm đề tài luận án Tiến sỹ của mình.

pdf206 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2017 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Quản trị kênh phân phối thép xây dựng của các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i Lờicamđoan Tôixincamđoanđâylcôngtrìnhnghiêncứuđộclập củabảnthânvớisựgiúpđỡcủatậpthểgiáoviênh−ớngdẫn. Nhữngthôngtin,dữliệu,sốliệuđ−aratrongluậnánđ−ợc trích dẫn rõ rng, đầy đủ về nguồn gốc. Những số liệu thu thập v tổng hợp của cá nhân đảm bảo tính khách quan v trungthực. Tácgiả NguyễnHoiNam ii MụCLụC Lờicamđoan ............................................................................................................ i MụCLụC ....................................................................................................................... ii Danhmụcmôhình,bảngbiểu ........................................................................v Môhình ...................................................................................................................... vi danhmụcbảng ........................................................................................................v Lờimởđầu ................................................................................................................. 1 Ch−ơng1:Cơsởlýluậnvềquảntrịkênhphânphốithép xâydựngcủacácdoanhnghiệpsảnxuấtthép ............................... 9 1.1.Nhữngvấnđềchungvềkênhphânphốithépxâydựng. ................................ 9 1.1.1.Thépxâydựngvthịtr−ờngthépxâydựng.................................................. 9 1.1.2.Đặcđiểmcủakênhphânphốithépxâydựng. ............................................ 11 1.1.3.Chứcnăngcủakênhphânphốithépxâydựngtrênthịtr−ờng.................... 13 1.1.4.Bảnchấtvnộidungcủaquảntrịkênhphânphốithépxâydựng.............. 15 1.2.Nộidungcủagiaiđoạnphântíchcácyếutốchiphốiđếnkênhphân phốithépcủadoanhnghiệpvxácđịnhchiếnl−ợckênh. .................................. 18 1.2.1.Phântíchnhữngnhântốthuộcmôitr−ờngvĩmô. ...................................... 18 1.2.2.Phântíchđặcđiểmcủakháchhngng−ờisửdụngthépxâydựng........... 21 1.2.3.Đặcđiểmcủacáctrunggianth−ơngmạitrênthịtr−ờngthépxâydựng...........23 1.2.4.Phântíchcácnhântốbêntrongdoanhnghiệp........................................... 30 1.2.5.Lựachọnchiếnl−ợckênhphânphối........................................................... 31 1.3.Nộidungcủagiaiđoạntổchứckênhphânphốithépxâydựng. ................. 34 1.3.1.LựachọnCấutrúckênhphânphối.............................................................. 34 1.3.2.LựachọnHìnhthứcliênkếttrongkênhphânphối..................................... 36 1.3.3.Lựachọncáctrunggianth−ơngmạitrongkênh......................................... 40 1.4.Nộidungcủagiaiđoạnquảnlýkênhphânphốithépxâydựng. ................. 40 1.4.1.Đặcđiểmcủaquảnlýkênhphânphối. ....................................................... 40 1.4.2.Marketing–mixtrongquảnlýkênh.......................................................... 43 1.4.3.Thúcđẩycácthnhviênkênhhoạtđộng. ................................................... 47 1.5.Kiểmtrađánhgiácáchoạtđộngphânphốithépxâydựng. ....................... 52 1.5.1.Tổchứcbộmáyquảntrịkênhphânphốicủacácdoanhnghiệpsản xuấtthép. ...................................................................................................52 1.5.2.Đánhgiáhoạtđộngcácthnhviêntrongkênh.......................................... 52 1.5.3.Điềuchỉnhcáchoạtđộngquảntrịkênhphânphối..................................... 57 iii Ch−ơng2:Thựctrạngquảntrịkênhphânphốithépxây dựngcủacácdoanhnghiệpsảnxuấtthéptạiViệtNam ......... 59 2.1. Thực trạng ngnh thép xây dựng v những nhân tố ảnh h−ởng tới kênhphânphốicủacácdoanhnghiệpsảnxuấtthéptạiViệtNam. ................... 59 2.1.1.TổngquanvềngnhthépxâydựngViệtNam............................................ 59 2.1.2.Nhữngnhântốthuộcmôitr−ờngvĩmôảnhh−ởngtớikênhphânphối thépxâydựngcủacácdoanhnghiệpsảnxuấtthéptạiViệtNam......................... 67 2.2. Thực trạng tổ chức kênh phân phối thép xây dựng của các doanh nghiệpsảnxuấtthéptạiViệtNam. ........................................................................ 74 2.2.1. Thực trạng cấu trúc kênh phân phối thép xây dựng của các doanh nghiệpsảnxuấtthéptạiViệtNam. ....................................................................... 74 2.2.2.Thựctrạnglựachọnhìnhthứctổchứckênhphânphốicủacácdoanh nghiệpsảnxuấtthéptạiViệtNam. ....................................................................... 84 2.2.3.Thựctrạngsửdụngcáctrunggianth−ơngmạitrongkênhphânphối thépxâydựngcủacácdoanhnghiệpsảnxuấtthéptạiViệtNam......................... 91 2.3. Thực trạng quản lý kênh phân phối thép xây dựng của các doanh nghiệpsảnxuấtthéptạiViệtNam. ...................................................................... 100 2.3.1.Thựctrạngcơchếquảnlýkênhphânphốithépxâydựngcủamộtsố doanhnghiệpsảnxuấtthéptạiViệtNam. .......................................................... 100 2.3.2.Thựctrạngsửdụngmarketing–mixtrongquảnlýkênh. ........................ 111 2.3.3.Thựctrạngquảnlýhoạtđộngcủacácdòngchảytrongkênhquađánh giácủacácthnhviênkênh. ............................................................................... 118 2.3.4.Thựctrạnghoạtđộngcủabộphậnquảnlýcácthnhviênkênh. ............ 125 2.4. Đánh giá hoạt động các thnh viên trong kênh phân phối thép xây dựngcủacácdoanhnghiệpsảnxuấtthéptạiViệtNam. ................................... 127 2.5. Đánh giá chung về quản trị kênh phân phối thép xây dựng của các doanhnghiệpsảnxuấtthéptạiViệtNam. .......................................................... 129 ch−ơng 3: Những giải pháp nhằm hon thiện quản trị kênhphânphốithépxâydựngcủacácdoanhnghiệpsản xuấtthéptạiViệtNam ................................................................................. 135 3.1.Ph−ơngh−ớngpháttriểnngnhthépxâydựngtới2015vtầmnhìn tớinăm2025. .......................................................................................................... 135 3.1.1.Địnhh−ớngpháttriểnngnhthép............................................................. 135 3.1.2.Mụctiêupháttriểnngnhthép.................................................................. 136 3.1.3.PhântíchSWOTđốivớicácdoanhnghiệpsảnxuấtthéptạiViệtNam trongquảntrịkênhphânphốithép..................................................................... 136 iv 3.2.Địnhh−ớngchiếnl−ợcmarketingcủacácdoanhnghiệpsảnxuấtthép xâydựngtạiViệtNam. .......................................................................................... 139 3.3.Quanđiểmvđịnhh−ớngchiếnl−ợcpháttriểnkênhphânphốithép xâydựngcủacácdoanhnghiệpsảnxuấtthéptạiViệtNam. ............................ 140 3.3.1.Nhữngquanđiểmpháttriểnhệthốngkênhphânphốithépxâydựng củacácdoanhnghiệpsảnxuấtthéptạiViệtNam. ............................................. 140 3.3.2.Cácđịnhh−ớngchiếnl−ợcchohoạtđộngquảntrịkênhphânphốithép xâydựngcủacácdoanhnghiệpsảnxuấtthéptạiViệtNam............................... 143 3.4.Nhữnggiảiphápnhằmhonthiệnhoạtđộngtổchứckênhphânphối thépxâydựngcủacácdoanhnghiệpsảnxuấtthéptạiViệtNam. ................... 147 3.4.1. Về lựa chọn mô hình cấu trúc kênh v các thnh viên cụ thể trong kênh..................................................................................................................... 147 3.4.2.Lựachọnhìnhthứctổchứcliênkếttrongkênh........................................ 152 3.4.3.Lựachọncáctrunggianth−ơngmạiphùhợpmôhìnhkênhphânphối. .. 157 3.4.4.Cảitiếnvnângcaohiệuquảhoạtđộngcủahệthốngphânphốicủa TổngCôngtythépViệtNam. ............................................................................. 159 3.4.5.Thiếtlậptrungtâmgiaodịchđiệntửvtrungtâmlogictistrongphân phốithépxâydựng. ............................................................................................. 160 3.5.Nhữnggiảiphápvềhonthiệnhoạtđộngquảnlýkênhphânphốithép củacácdoanhnghiệpsảnxuấtthép. ................................................................... 164 3.5.1.Pháttriểncácchínhsáchđộngviên,khuyếnkhíchcácthnhviênkênh phânphốithéphiệuquả. ..................................................................................... 164 3.5.2.Honthiệnsửdụngmarketing–mixtrongquảnlýkênhphânphối. ....... 166 3.5.3.Honthiệnquảnlýcácdòngchảytrongkênh.......................................... 169 3.6.Giảipháphonthiệnhoạtđộngđánhgíacácthnhviêntrongkênh. ...... 172 3.6.1Honthiệnbộmáytổchứcquảnlýhoạtđộngphânphối.......................... 172 3.6.2.Honthiệncôngtácđánhgiácácthnhviêntrongkênhphânphối vđiềuchỉnh...................................................................................................... 173 3.7.Nhữngđềxuấtgópphầnhonthiệnquảntrịkênhphânphốithépxây dựngtừcáccấpquảnlýNhn−ớc. ...................................................................... 176 3.7.1.Honthiệnmôitr−ờngpháplý.................................................................. 176 3.7.2.NângcaovaitròcủaHiệphộithép. .......................................................... 181 3.8.Nhữngđềxuấthỗtrợkhác. ........................................................................... 182 Kếtluận ................................................................................................................. 184 Danhmụccáccôngtrìnhnghiêncứucủatácgiả .................... 186 Danhmụctiliệuthamkhảo .................................................................. 187 v Danhmụcmôhình,bảngbiểu ii.danhmụcbảng Bảngsố2.1:Sảnl−ợngtiêuthụ,tốcđộtăngtr−ởngvềtiêuthụcủathépxâydựng........59 BảngSố2.2:Sảnl−ợngvtỷtrọngtiêuthụthéptheomiềncủacácdoanhnghiệp tronghiệphộithépViệtNam...................................................................59 Bảng số 2.3: Năng lực sản xuất thép xây dựng của các doanh nghiệp trong Hiệphộithép................................................................................. 63 Bảngsố2.4:Sảnl−ợngsảnxuấtvtốcđộtăngtr−ởngcủathépxâydựng.....................63 Bảngsố2.5:Tốcđộtăngtr−ờngkinhtếViệtNamtừnăm20002008. .......................72 Bảngsố2.6:Sảnl−ợngsảnxuấtvtiêuthụcủaCôngtyGangthépTháiNguyên, Côngtythépúc,CôngtycổphầnthépViệtNhật....................................74 Bảngsố2.7:TìnhhìnhtiêuthụthépquacáckênhphânphốicủacôngtyGang thépTháiNguyên.....................................................................................77 Bảng số 2.8: Tỷ trọng tiêu thụ thép của Công ty thép úc theo miền từ năm 2003tới2008. ............................................................................... 81 Bảngsố2.9:Tỷtrọngtiêuthụthéptheoloạihìnhphânphốitừnăm2004–2008. .......82 Bảngsố2.10:Sốl−ợngkháchhngcủaCôngtyGangthépTháiNguyên.....................92 Bảngsố2.11:Sốl−ợngnhphânphốithépúc................................................................96 Bảngsố2.12:Kháchhngtiêubiểucủathépúcvsảnl−ợngtiêuthụ. .........................96 Bảngsố2.13:Sốl−ợngnhphânphốicủaCôngtycổphầnthépViệtNhật..................98 Bảngsố2.14:Mộtsốkháchhnglớncủacôngty..........................................................98 Bảngsố2.15:Địabnquảnlýtiêuthụcủacácchinhánhnăm2008...........................104 Bảngsố2.16:Chiếtkhấutheomứcsảnl−ợngmuahngtrongtháng ..........................106 Bảngsố2.17:Cơchếvchínhsáchbánhngcủacácdoanhnghiệp...........................109 Bảngsố2.18:Kếtquảđiềutravềcáchthứcvậnchuyểnthépxâydựng. .....................119 Bảngsố2.19:Kếtquảđiềutravềph−ơngtiệnvậnchuyểnsảnphẩm. .........................120 Bảngsố2.20:Đánhgiávềmốiquanhệgiữacácthnhviênkênh...............................120 Bảngsố2.21:Hìnhthứcgiaodịchgiữacácthnhviênkênh. ......................................121 Bảngsố2.22:Hìnhthứcthanhtoánchủyếucủanhphânphốitrongkênh. ...............122 vi I.Môhình Mô hình 1.1: Các giai đoạn trong tiến trình Quản trị kênh phân phối của các Doanhnghiệpsảnxuấtthép. ..................................................................16 Môhình1.2:Môhìnhxácđịnhgiágiữacácthnhviêntrongkênh. .............................45 Môhình1.3:Chiếnl−ợcđẩyvkéotrongkênhphânphối. ...........................................46 Môhình2.1:CấutrúckênhphânphốithépxâydựngcủaCôngtyGangthép TháiNguyên. ............................................................................... 76 MôHình2.2:CấutrúckênhphânphốicủaCôngtythépúc. .........................................80 Môhình2.3:CấutrúckênhphânphốicủaCôngtycổphầnthépViệtNhật..................82 Môhình2.4:CấutrúckênhphânphốithépxâydựngcủacácdoanhnghiệpSX théptạiViệtNam. ..................................................................................83 Môhình2.5:Tổchứckênhtheochinhánh,cửahngvcácđơnvịtrựcthuộc. ............86 Môhình3.1:MatrậnSWOTđốivớicácdoanhnghiệpsảnxuấtthépxâydựngtại ViệtNam. .............................................................................................137 Mô hình3.2:Cấutrúckênh phânphối củacácdoanh nghiệp sảnxuấtthép tạiViệtNam ............................................................................. 148 1 Lờimởđầu 1.Lýdolựachọnđềtinghiêncứu. Quảntrịkênhphânphốiđvđanglmộtvấnđềđ−ợccácdoanhnghiệpsản xuấtquantâm,bởivìnómanglạichohọkhảnăngcạnhtranhkhácbiệttrênthị tr−ờng.Ngnhkinhdoanhthépxâydựngvthịtr−ờngthépxâydựngcónhiềuđiểm đặcthùdẫnđếnhoạtđộngquảntrịkênhphânphốisảnphẩmcủacácdoanhnghiệp sảnxuấtthépxâydựngcũngcónhiềukhácbiệtvớicácngnhkinhdoanhkhác. Xuthếtoncầuhoávhộinhậpkinhtếquốctếdiễnrangymộtmạnhmẽ đvđangtácđộngtớimọihoạtđộngsảnxuấtkinhdoanh,đặcbiệtlhoạtđộng marketing của các doanh nghiệp Việt Nam. Các doanh nghiệp sản xuất thép xây dựngn−ớctacũngđangđứngtr−ớcnhữngcơhộivtháchthứctolớndoquátrình nymanglại.Thịtr−ờngthépxâydựngViệtNamhiệnđangchứađựngnhiềumâu thuẫn,mấtcânđốicungcầuvớinhữngbiếnđộngthấtth−ờngvềgiácả,hiệuquả kinhdoanhthấp…Vídụ,thịtr−ờngthépxâydựngvothờiđiểmcuốinăm2003v đầunăm2004cósốtnóng,dobiếnđộngtrênthịtr−ờngthépthếgiớivdosựtăng tr−ởngquánóngcủangnhxâydựng,dẫnđếngiábánthépxâydựngtrênthịtr−ờng ViệtNamtăngcaođộtbiến.Nh−ngngaysauđó,diễnbiếnthịtr−ờnglạitheochiều ng−ợclại. Mộttrongnhữngnguyênnhândẫnđếnthịtr−ờngvngnhkinhdoanhthép cònnhiềuhạnchếvbấtcậpchínhltừhoạtđộngtổchứcvquảnlýkênhphân phốithépcủacácdoanhnghiệptrênthịtr−ờng.Hiệnnay,kênhphânphốithépxây dựngcủacácdoanhnghiệpsảnxuấtthéptạiViệtNamhoạtđộngrấtphứctạpvới nhiềukiểukênhphânphối,nhiềuhìnhthứctổchứckênhvnhiềuchínhsáchphân phốikhácnhau.Mỗidoanhnghiệpsảnxuấtthépđềuđanglựachọncáchthứctổ chứcvquảnlýkênhphânphốiriêngphùhợpvớiđặcđiểmcủathịtr−ờng,đặcđiểm củacáctrunggianth−ơngmại,khảnăngnguồnlựccủadoanhnghiệp... Hệthốngphânphốithépxâydựngcủacácdoanhnghiệpsảnxuấtthéptại ViệtNamhiệnnayđangbịđánhgiálcònnhiềuyếukémvhạnchế,hoạtđộng ch−ahiệuquả,khôngđảmnhiệmđ−ợcchứcnănglcầunốigiữasảnxuấtvớitiêu dùng,chứcnăngđiềuhocungcầuthịtr−ờng. Hệthốngphânphốithépxâydựnghiệnđangpháttriểnmangtínhtựphát, thiếuđịnhh−ớngvềmặtchiếnl−ợc,thiếutínhchuyênnghiệp...mộtphầncũngdo 2 quyhoạchpháttriểnngnhthépkhônggắnvớiquyhoạchpháttriểncủahệthống phânphốithépxâydựngcủacácdoanhnghiệpsảnxuấtthéptạiViệtNam.Tham gia vo thị tr−ờng thép xây dựng có nhiều doanh nghiệp với quy mô kinh doanh khácnhau,nhiềuloạihìnhtrunggianth−ơngmạikhácnhau,cnglmtăngthêm tínhphứctạpcủathịtr−ờng. ViệtNamlthnhviêncủatổchứcth−ơngmạithếgiớiWTO,ASEAN.Do đó, thị tr−ờng thép xây dựng Việt Nam sẽ hội nhập ton phần với thế giới theo nhữngcamkếtđký.Vớisựđầut−củanhiềutậpđonthéplớnvoViệtNamtrong thờigianqua(năm2006,2007,2008),sẽlmchothịtr−ờngthépxâydựngViệt Namtrongnhữngnămtớicónhiềubiếnđộngdocungv−ợtcầuquálớnsẽtạora nhữngáplựccạnhtranhmớigiữacáckênhphânphốicủacácdoanhnghiệpsảnxuất théptạiViệtNam. Nh−vậy,cảtrênph−ơngdiệnlýthuyếtlẫnthựctiễnđangrấtcầncónhững nghiên cứu ton diện về quản trị kênh phân phối thép xây dựng của các doanh nghiệpsảnxuấtthéptạiViệtNam.Trênthựctế,cũngch−acócôngtrìnhnghiêncứu no về kênh phân phối v quản trị kênh phân phối thép xây dựng của các doanh nghiệpsảnxuấtthéptạiViệtNamtrongthờigianvừaqua.Cácdoanhnghiệpsản xuấtthépđangcầnhonthiệnhoạtđộngquảntrịcáckênhphânphốicủahọnhằm nângcaohiệuquảkinhdoanhvlợithếcạnhtranhtrongdihạn.Vềph−ơngdiện quảnlývĩmôcủaNhn−ớc,rấtcầnnghiêncứuhoạtđộngquảntrịkênhphânphối củacácdoanhnghiệpsảnxuấtthépđểcócơsởxâydựngvthựcthicácchínhsách quảnlývĩmôhiệuquả. Từnhữnglýdotrên,nghiêncứusinhđlựachọnđềti: “Quảntrịkênh phân phối thép xây dựng của các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam” lmđềtiluậnánTiếnsỹcủamình. 2.Tổngquanvềvấnđềnghiêncứu. Kênhphânphốivlýthuyếtquảntrịkênhphânphốitrongkinhdoanhcủacác doanhnghiệpsảnxuấtđđ−ợcđềcậprấtnhiềuởcáctiliệu,côngtrìnhnghiêncứu ởnhiềun−ớctrênthếgiớicũngnh−ởViệtNam. Trongcácgiáotrìnhvềquảntrịmarketingđềucónhữngnộidungviếtvềquản trịkênhphânphối.Vídụ,PhillipKotler,ng−ờiđ−ợccoilchađẻcủamarketing 3 hiệnđạichorằng,kênhphânphốisảnphẩmlmộttrong4biếnsốtrongmarketing hỗnhợpmdoanhnghiệpcầnphảixâydựngđểtriểnkhainhữngnỗlựcmarketing tớithịtr−ờngmụctiêu.Việcpháttriểnmạngl−ớikênhphânphốisảnphẩmgiúp doanhnghiệpxâydựngvduytrìđ−ợclợithếcạnhtranhtrongdihạn.Bởi,kênh phânphốilmộttậphợpcácquanhệbênngoigiữacácdoanhnghiệpđộclậptrong kinhdoanh.Tạolậpvpháttriểnhệthốngkênhđòihỏinhi
Luận văn liên quan