Luận văn Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại trong xu thế hội nhập trên địa bàn thành phố Cần Thơ

1. Tính thiết thực của đề tài Trong tiến trình toàn cầu hóa nền kinhtế thế giới, các họat động của ngân hàng thương mại không còn bó hẹp trong phạm vi lãnh thổ của một quốc gia, mà hoạt động thương mại đã đượcmở rộng trên phạm vi tất cả các nước trên thế giới. Hội nhập kinh tế quốc tế là một xu thế tất yếu và một yêu cầu khách quan đối với bất kỳ một quốc gia nào trong quá trình phát triển . Xu hướng này ngày càng hình thành rõ nét đặc biệt là nền kinh tế thị trường đang trở thành một sân chơi chung cho tất cả các nước, thị trường tài chính đang mở rộng phạm vihọat động gần như không biên giới vừa tạo điều kiện tăng cường hợp tác vừa làm sâu sắc và gay gắt thêm trong quá trình cạnh tranh. Trong lĩnh vực ngân hàng có thể hiểu hội nhập quốc tế là việc mở cửa về hoạt động của nền kinh tế đó với cộng đồng tài chính quốc tế: quan hệ tiền tệ tín dụng và các hoạt động dịch vụ ngân ha như là việc dở bỏ những cản trở ngăn cách khu vựcnày với thế giới. Hội nhập sẽ mang lại cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam nhiều cơ hội để phát triển nhưng đồng thời có vô vàng những khó khăn thách thức mà hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam sẽ gặp phải trong quá trình hội nhập. Để tồn tại và phát triển hệ thống ngân hàng thương mại ViệtNam không ngừng học hỏi tìm mọi biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh trong quá trình toàn cầu hóa. Xuất phát từ yêu cầu trên tôi chọn đề tài: “ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠN TRONG XU THẾ HỘI NHẬP TRÊN ĐỊAN BÀNTHÀNH PHỐ CẦN THƠ” . Qua đó cho thấy để tồn tại và phát triển, đủ sức cạnh tranh với ngân hàng nước ngoài các Ngân hàng thương mại phải không ngừng nghiên cứu, họchỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tìm mọi biệp pháp nâng cao hiệu qua rong giai đoạn hiện nay la 2. Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu một cách có khoa học những lý luận cơ bản về cung cầu, cạnh tranh, ngân hàng thương mại, nghiệp vụ của Ngân hàng trong cơchế thị trường, tầm quan trọng và sự cần thiết nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng. Qua thành tựu và hiện trạng hoạt động của Ngân hàng Việt Nan, đồng thời phân tích thực trạng hoạt động của Ngân hàng thương mại Cần Thơ giai đoạn 2002-2004, xác định được những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong việc huy động vốn, cho vay và hoạt động dịch vụ của Ngân hàng. Tìm ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng phù hợp với định hướng phát triển của Thành phố Cần Thơ và đề xuất những kiến nghị trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng. 3. Phương pháp nghiên cứu: Trong quá trình thực hiện nghiên cứu có sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp thống kê kết hợp với phương pháp so sánh để phân tích và làm rõ những vấn đề cơbản của luân văn. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn là hiện trạng hoạt động của Ngân hàng thương mại Việt Nam so với Ngân hàng trong khu vựcvà trên thế giới, tình hình kinh tế xã hội Thành phố Cần Thơ, thực trạng hoạt động của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành Phố Cần Thơ và tìmra giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng.

pdf79 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2039 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại trong xu thế hội nhập trên địa bàn thành phố Cần Thơ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan