Luận văn Biểu hiện và xác định một số đặc tính của chitosanase tái tổ hợp từ vi khuẩn basillus circulans MH-K1

(Bản scan) Chitosan là một loại dẫn xuất polysaccharide từ chitin rất dồi dào trong tự nhiên, hiện diện ở bộ xương ngoài của các loài giáp xác như tôm, cua, và ở thành tế bào của một số loài nấm, tảo. Chitosan đã được ứng dụng trong một số lĩnh vự nghiên cứu như y dược, nông nghiệp, công nghiệp...

pdf26 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1870 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Biểu hiện và xác định một số đặc tính của chitosanase tái tổ hợp từ vi khuẩn basillus circulans MH-K1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf5.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf4.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
  • pdf9.PDF
Luận văn liên quan