Luận văn Chất lượng các nguồn nước sinh hoạt tại thị xã Sóc Trăng

(Bản scan) Do sự phát triển nhanh dân số thế giới và sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp, quy mô dùng nước tăng nhanh. Yêu cầu dùng nước của con người rất phức tạp, chất lượng nước thiên nhiên thường không đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của con người và sản xuất. Thông thường con người sử dụng nước cho các mục đích sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và công nghiệp

pdf25 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1918 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Chất lượng các nguồn nước sinh hoạt tại thị xã Sóc Trăng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf7.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf12.PDF
Luận văn liên quan