Luận văn Đánh giá hiệu quả hoạt động của cán bộ 248 trong công tác khuyến nông cơ sở tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Khuyến nông Thái Nguyên đã thành lập được 17 năm dưới sự hỗ trợ của CIDSE và SNV. hệ thống khuyến nông Thái Nguyên là một trong những hệ thống mạnh nhất ở miền Bắc nước ta. Kết quả nổi bật nhất của khuyến nông tỉnh thái Nguyên trong những năm qua là hình thành được hệ thống khuyến nông từ tỉnh xuống cơ sở

pdf50 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1941 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Đánh giá hiệu quả hoạt động của cán bộ 248 trong công tác khuyến nông cơ sở tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan