Luận văn Giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng công thương Việt Nam chi nhánh Hoàn Kiếm

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Việt nam trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới WTO là một cơ hội lớn để nền kinh tế nước ta hội nhập sâu rộng, trong đó lĩnh vực tài chính ngân hàng là một lĩnh vực đặc thù có vai trò quan trọng. Cùng với sự ổn định về chính trị và tăng trưởng kinh tế tăng liên tục với mức tăng bình quân 8% một năm đã thúc đẩy các hoạt động đầu tư, xây dựng, kinh doanh, dịch vụ phát triển tạo việc làm tăng thu nhập,nâng cao chất lượng đời sống người dân.Tuy nhiên với mức thu nhập như hiện nay, phần lớn người tiêu dùng không thể có khả năng chi trả ngay lập tức cho tất cả các khoản mua sắm đặc biệt là các vật dụng đắt tiền. Trước thực tế đó, các NHTM đã thực hiện cung cấp các khoản cho vay tiêu dùng nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và đồng thời nhằm mở rộng hoạt động và tăng khả năng cạnh tranh của mình. Chỉ trong một thời gian ngắn, cho vay tiêu dùng đã được tiếp cận đến người dân, số lượng khách hàng tìm đến ngân hàng yêu cầu cung cấp dịch vụ này đã tăng lên đáng kể, tạo nguồn thu nhập lớn cho ngân hàng. Mặc dù vậy, với tiềm năng lớn nhưng khai thác chưa hiệu quả nên cho vay tiêu dùng vẫn chiếm một tỉ lệ nhỏ cả về doanh số lẫn dư nợ tại các NHTM hiện nay. Nhận thức được xu hướng mới của thời đại,yêu cầu khách quan của nền kinh tế ,của ngân hàng và các tầng lớp dân cư đối với hoạt động tín dụng tiêu dùng, sau thời gian thực tế tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm, kết hợp với kiến thức đã thu thập được trong quá trình hoạt động và nghiên cứu,em đã chọn đề tài: “ Giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam Chi nhánh Hoàn kiếm” làm đề tài luận văn của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là những vẫn vấn đề lí luận về tín dụng tiêu dùng, đánh giá thực trạng tín dụng tiêu dùng và đề xuất những giảI pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam Chi nhánh Hoàn Kiếm. 3. Đối tượng, phạm vi và thời gian nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hoạt động tín dụng tiêu dùng đối với các cá nhân và hộ gia đình tại Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm từ năm 2005 đến năm 2007. 4. Phương pháp nghiên cứu Trong quá trình thực hiện đề tài, các phương pháp chủ yếu được sử dụng bao gồm: phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp duy vật lịch sử, phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp và thống kê. 5. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, đề tài bao gồm ba chương: Chương 1: Lý luận cơ bản về tín dụng tiêu dùng, mở rộng và nâng cao hiệu quả tín dụng tiêu dùng của ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng mở rộng và nâng cao hiệu quả tín dụng tiêu dùng của Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh Hoàn Kiếm. Chương 3: GiảI pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh Hoàn Kiếm

doc73 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1447 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng công thương Việt Nam chi nhánh Hoàn Kiếm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan