Luận văn Kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm tại công ty thuốc lá An Giang

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu Trong quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu đã đặt những thách thức gay go cho tất cả các nhà quản lý kinh tế. Dưới sức ép giá cả thị trường tăng cao ở tất cả các lĩnh vực kinh doanh sản xuất, gây ra những khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Để tồn tại và phát triển đòi hỏi các nhà quản lý phải đề ra phương hướng, chiến lược phát triển kinh doanh mới, phù hợp với các quy luật kinh tế và tình hình kinh t ế hiện nay làm thế nào để tối đa hóa lợi nhuận. Muốn vậy, doanh nghiệp phải quản lý tốt chi phí đầu vào và chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm đồng thời cũng nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường Do thấy được tầm qua trọng của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp nên tôi quyết định chọn đề tài: “ Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty thuốc là An Giang” 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn Trước hết giá thành sản phẩm ở các đơn vị sản xuất kinh doanh có ý ngh ĩa rất quan trọng, nó phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh, là thước đo mức hao phí phải bù đắp trong quá trình sản xuất kinh doanh và là cơ sở xác định giá bán sản phẩm của doanh nghiệp. Vì vậy, giá thành sản phẩm đòi hỏi phải có một tính toán khoa học và phù hợp. Tuy nhiên, thực tế hiện nay công tác tính giá thành ở một số doanh nghiệp còn có một số thiếu sót tồn tại, chậm cải tiến và chưa hoàn thiện. Do đó, chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của quản lý kinh tế trong thời đại mới. Chính điều đó đã làm xuất hiện lãi giả, lỗ thật ở một số đơn vị làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người lao động. Bên cạnh đó, công tác hạ giá thành sản xuất đồng nghĩa với việc tích lũy, tạo nguồn vốn mở rộng sản xuất kinh doanh, là cơ sở để doanh nghiệp hạ giá bán sản phẩm, nhằm giành được thắng lợi trước các đối thủ cạnh tranh cùng nghành. Vì vậy, phấn đấu hạ giá thành sản xuất là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cần thiết trong công tác quản lý của doanh nghiệp. Tuy nhiên muốn hạ giá thành sản xuất thì cần phải tăng cường công tác quản lý giá thành cũng chính là quản lý chi phí sản xuất. Do đó tiết kiệm chi phí sản xuất là một biện pháp để hạ giá thành. Từ đó, yêu cầu của công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản xuất đòi hòi đơn vị phải tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản xuất một cách chính xác, kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ quy định và đúng phương pháp. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung Tìm hiểu công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty thuốc lá An Giang, để đề ra được một giá thành hợp lý, phù hợp nhu cầu người tiêu dùng 1.2.2. Mục tiêu cụ thể Tìm hiểu công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm của Công Ty Xác định các yếu tố cấu thành nên giá thành sản phẩm Xác định những trở ngại trong công tác kế toán xác định giá thành sản phẩm Đề ra các giải pháp nhằm cải thiện công tác kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công Ty 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1. Không gian: Tại Công Ty thuốc lá An Giang 1.3.2. Thời gian: Đề tài được thực hiện trong thời gian em thực tập tại Công Ty thuốc là An Giang. Đồng thời, do giá thành sản phẩm có tính biến động theo thời gian nên em chỉ nghiên cứu trong tháng 11/2008 1.3.3. Nội dung: Do giới hạn về thời gian và kiến thức nên em chỉ tìm hiểu công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 1.3.4. Đối tượng nghiên cứu: Thành phẩm và bán thành phẩm tại Công Ty thuốc là An Giang 1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU Luận văn tốt nghiệp của Trương Ngọc Diễm Thúy “ công tác kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Liên Doanh CNTP An Thái” tìm hiểu về công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm đồng thời có những kiến nghị nhằm cải thiện công tác kế toán. Khóa luận tốt nghiệp của Huỳnh Thị Tuyết Trinh về đề tài “ công tác kế toán chi phí tại Công Ty Thuốc Lá An Giang” có những nhận xét vể ảnh hưởng của giá thành tới hoạt động kinh doanh tại Công Ty

pdf97 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2066 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm tại công ty thuốc lá An Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP (Đề cương sơ bộ có sửa chữa) KẾ TOÁN CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THUỐC LÁ AN GIANG Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện TS.TỪ VĂN BÌNH ĐINH VIẾT TUYẾT HIỀN Mã số SV: 4053542 Lớp: Kế toán tổng hợp – khóa 31 Cần Thơ - 2009 www.kinhtehoc.net Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty thuốc lá An Giang GVHD: TỪ VĂN BÌNH 1 SVTH: ĐINH VIẾT TUYẾT HIỀN CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu Trong quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu đã đặt những thách thức gay go cho tất cả các nhà quản lý kinh tế. Dưới sức ép giá cả thị trường tăng cao ở tất cả các lĩnh vực kinh doanh sản xuất, gây ra những khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Để tồn tại và phát triển đòi hỏi các nhà quản lý phải đề ra phương hướng, chiến lược phát triển kinh doanh mới, phù hợp với các quy luật kinh tế và tình hình kinh tế hiện nay làm thế nào để tối đa hóa lợi nhuận. Muốn vậy, doanh nghiệp phải quản lý tốt chi phí đầu vào và chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm đồng thời cũng nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường Do thấy được tầm qua trọng của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp nên tôi quyết định chọn đề tài: “ Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty thuốc là An Giang” 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn Trước hết giá thành sản phẩm ở các đơn vị sản xuất kinh doanh có ý nghĩa rất quan trọng, nó phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh, là thước đo mức hao phí phải bù đắp trong quá trình sản xuất kinh doanh và là cơ sở xác định giá bán sản phẩm của doanh nghiệp. Vì vậy, giá thành sản phẩm đòi hỏi phải có một tính toán khoa học và phù hợp. Tuy nhiên, thực tế hiện nay công tác tính giá thành ở một số doanh nghiệp còn có một số thiếu sót tồn tại, chậm cải tiến và chưa hoàn www.kinhtehoc.net Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty thuốc lá An Giang GVHD: TỪ VĂN BÌNH 2 SVTH: ĐINH VIẾT TUYẾT HIỀN thiện. Do đó, chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của quản lý kinh tế trong thời đại mới. Chính điều đó đã làm xuất hiện lãi giả, lỗ thật ở một số đơn vị làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người lao động. Bên cạnh đó, công tác hạ giá thành sản xuất đồng nghĩa với việc tích lũy, tạo nguồn vốn mở rộng sản xuất kinh doanh, là cơ sở để doanh nghiệp hạ giá bán sản phẩm, nhằm giành được thắng lợi trước các đối thủ cạnh tranh cùng nghành. Vì vậy, phấn đấu hạ giá thành sản xuất là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cần thiết trong công tác quản lý của doanh nghiệp. Tuy nhiên muốn hạ giá thành sản xuất thì cần phải tăng cường công tác quản lý giá thành cũng chính là quản lý chi phí sản xuất. Do đó tiết kiệm chi phí sản xuất là một biện pháp để hạ giá thành. Từ đó, yêu cầu của công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản xuất đòi hòi đơn vị phải tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản xuất một cách chính xác, kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ quy định và đúng phương pháp. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung Tìm hiểu công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty thuốc lá An Giang, để đề ra được một giá thành hợp lý, phù hợp nhu cầu người tiêu dùng 1.2.2. Mục tiêu cụ thể Tìm hiểu công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm của Công Ty Xác định các yếu tố cấu thành nên giá thành sản phẩm Xác định những trở ngại trong công tác kế toán xác định giá thành sản phẩm www.kinhtehoc.net Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty thuốc lá An Giang GVHD: TỪ VĂN BÌNH 3 SVTH: ĐINH VIẾT TUYẾT HIỀN Đề ra các giải pháp nhằm cải thiện công tác kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công Ty 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1. Không gian: Tại Công Ty thuốc lá An Giang 1.3.2. Thời gian: Đề tài được thực hiện trong thời gian em thực tập tại Công Ty thuốc là An Giang. Đồng thời, do giá thành sản phẩm có tính biến động theo thời gian nên em chỉ nghiên cứu trong tháng 11/2008 1.3.3. Nội dung: Do giới hạn về thời gian và kiến thức nên em chỉ tìm hiểu công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 1.3.4. Đối tượng nghiên cứu: Thành phẩm và bán thành phẩm tại Công Ty thuốc là An Giang 1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU Luận văn tốt nghiệp của Trương Ngọc Diễm Thúy “ công tác kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Liên Doanh CNTP An Thái” tìm hiểu về công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm đồng thời có những kiến nghị nhằm cải thiện công tác kế toán. Khóa luận tốt nghiệp của Huỳnh Thị Tuyết Trinh về đề tài “ công tác kế toán chi phí tại Công Ty Thuốc Lá An Giang” có những nhận xét vể ảnh hưởng của giá thành tới hoạt động kinh doanh tại Công Ty www.kinhtehoc.net Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty thuốc lá An Giang GVHD: TỪ VĂN BÌNH 4 SVTH: ĐINH VIẾT TUYẾT HIỀN CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1. Nhiệm vụ kế toán và nguyên tắc hạch toán 2.1.1.1. Nhiệm vụ kế toán Tính toán và phản ánh một cách chính xác, đầy đủ, kịp thời tình hình phát sinh chi phí sản xuất Tính toán chính xác, kịp thời giá thành của từng loại sản phẩm được sản xuất. Kiểm tra chặt chẽ tình hình thực hiện các định mức tiêu hao và các dự toán chi phí nhằm phát hiện kịp thời các hiện tượng lãng phí, sử dụng chi phí không đúng kế hoạch, sai mục đích. Lập các báo cáo về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, tham gia phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành, đề xuất biện pháp để tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ thấp giá thành sản phẩm. 2.1.1.2. Nguyên tắc kế toán Kế toán phải đảm bảo tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất có liên quan đến một quá trình sản xuất ra một sản phẩm đó 2.1.2. Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 2.1.2.1. Kế toán chi phí Kế toán chi phí là kế toán ghi chép và phân tích các khoản mục chi phí sau đó nhẩm tính giá thành, kiểm soát chi phí và lập dự toán cho kỳ kế hoạch www.kinhtehoc.net Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty thuốc lá An Giang GVHD: TỪ VĂN BÌNH 5 SVTH: ĐINH VIẾT TUYẾT HIỀN 2.1.1.2. Giá thành sản phẩm a. Khái niệm Giá thành sản phầm là toàn bộ chi phí về tư liệu lao động, đối tượng lao động và nhân công lao động đã sản xuất ra một loại sản phẩm nào đó hoàn thành. b. Mục đích của giá thành sản phẩm Kế toán giá thành sản phẩm nhằm mục đích quản lý tốt hơn quy trình sản xuất và tính giá thành sản phẩm Kế toán giá thành sản xuất cung cấp thông tin mà nó giúp cho nhà quản lý có cơ sở điều chỉnh các thông tin về kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm phù hợp mục tiêu tổ chức kỳ vọng đạt được. c. Phân loại giá thành sản phẩm - Căn cứ vào thời điểm xác định giá thành: + Giá thành thực tế: Được xây dựng sau khi tiến hành sản xuất, dựa trên chi phí sản xuất thực tế, dùng để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Dùng để so sánh với giá thành định mức nhằm tìm ra nguyên nhân và biện pháp thích hợp để hạ thấp giá thành + Giá thành kế hoạch: Được xây dựng trước khi tiến hành sản xuất để dự toán chi phí sản xuất của một loại sản phẩm nào đó và để xác định giá bán + Giá thành định mức: Được xây dựng dựa trên cơ sở các định mức tại một thời điểm nhất định. Dùng đề so sánh với giá thực tế, nhằm tìm biện pháp hạ thấp giá thành thực tế - Căn cứ vào nội dung cấu thành sản phẩm: + Giá thành sản xuất: Toàn bộ chi phí sản xuất liên quan đến khối lượng sản phẩm hoàn thành trong quá trình sản xuất www.kinhtehoc.net Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty thuốc lá An Giang GVHD: TỪ VĂN BÌNH 6 SVTH: ĐINH VIẾT TUYẾT HIỀN + Giá thành toàn bộ: Toàn bộ chi phí liên quan đến khối lượng sản phẩm hoàn thành từ khi sản xuất đến khi tiêu thụ sản phẩm, nghĩa là chi phí phát sinh trong sản xuất và chi phí ngoài sản xuất 2.1.1.3. Chi phí sản xuất a. Khái niệm Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí mà doanh nghiệp phải tiêu dùng trong một kỳ để thực hiện quá trình sản xuất sản phẩm. Nói cách khác, chi phí sản xuất là những hao phí về lao động sống và lao động vật hóa phát sinh, gắn liền với quá trình sản xuất, có chứng cứ, chứng từ nhất định. b. Phân loại chi phí Có nhiều cách phân loại chi phí gồm: Phân loại theo nội dung chi phí, phân loại theo tính chất hoạt động, phân loại theo quản trị, phân loại trong đánh giá dự án. Tuy nhiên, để phục vụ cho để tài ở đây tôi chỉ nêu một cách phân loại đó là phân loại theo nội dung chi phí. Theo cách phân loại này bao gồm: - Chi phí sản xuất: + Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Là chi phí cấu thành trong sản phẩm sản xuất, thành phẩm của doanh nghiệp. Chi phí nguyên vật liệu là chi phí không bao gồm chi phí gián tiếp hay nhiên liệu và được tính thẳng vào đối tượng sử dụng chi phí + Chi phí nhân công trực tiếp: Là chi phí gắn liền với việc sản xuất sản phẩm. Chi phí nhân công trực tiếp được tính thẳng vào đối tượng sử dụng. Khoản mục nhân công trực tiếp bao gồm tiền lương công nhân trực tiếp thực hiện sản xuất, các khoản trích theo lương tính vào chi phi sản xuất của công nhân, … www.kinhtehoc.net Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty thuốc lá An Giang GVHD: TỪ VĂN BÌNH 7 SVTH: ĐINH VIẾT TUYẾT HIỀN + Chi phí sản xuất chung: Chi phí sản xuất chung bao gồm tất cả chi phí không thuộc 2 khoản mục trên: Chi phí lao động gián tiếp phục vụ, quản lý phân xưởng sản xuất, chi phí nguyên vật liệu dùng trong máy móc, … Chi phí nhân công trực tiếp và chi phí nguyên vật liệu trực tiếp kết hợp lại tạo thành chi phí ban đầu. Nó thể hiện chi phí chủ yếu cần thiết khi bắt đầu sản xuất sản phẩm. Chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung kết hợp tạo thành chi phí chuyển đổi. Nó thể hiện chi phí cần thiết để chuyển đổi nguyên vật liệu thành sản phẩm. - Chi phí ngoài sản xuất: Chi phí bán hàng: Là chi phí lưu thông, là những phí tổn cần thiết để thực hiện chính sách bán hàng. + Chi phí quản lý doanh nghiệp: Là những phí tổn liên quan đến công việc hành chánh, quản trị ở phạm vi toàn doanh nghiệp. - Chi phí thời kỳ và chi phí sản phẩm: + Chi phí thời kỳ: Là chi phí liên quan đến một kỳ kinh doanh + Chi phí sản phẩm: Là chi phí cho một giá trị sản phẩm hoàn thành, đang tồn kho hoặc đã được bán 2.1.1.4. Sự khác nhau giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm a. Giống nhau Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm có mối quan hệ mật thiết với nhau vì nội dung cơ bản của chúng đều biểu hiện bằng tiền của lao động sống và lao động vật hóa mà doanh nghiệp bỏ ra cho hoạt động sản xuất. www.kinhtehoc.net Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty thuốc lá An Giang GVHD: TỪ VĂN BÌNH 8 SVTH: ĐINH VIẾT TUYẾT HIỀN b. Khác nhau Chi phí sản xuất Giá thành sản phẩm – Luôn gắn liền với từng thời kỳ đã phát sinh chi phí. – Chi phí sản xuất trong kỳ bao gồm những chi phí sản xuất đã trả trước trong kỳ, chưa phân bổ cho kỳ này và những chi phí phải trả kỳ trước nhưng kỳ này mới phát sinh thực tế. – Liên quan đến những sản phẩm hoàn thành, những sản phẩm đang còn dở dang cuối kỳ – Gắn với khối lượng sản phẩm lao vụ hoàn thành. – Liên quan đến chi phí phải trả trong kỳ và chi phí trả trước được phân bổ trong kỳ. – Liên quan đến chi phí sản xuất của sản phẩm kỳ trước chuyển sang. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm thể hiện mối quan hệ qua công thức sau: Chú thích: SXDD: sản xuất dở dang (1) Chi phí SXDD đầu kỳ Chi phí phát sinh trong kỳ Chi phí SXDD cuối kỳ Khoản chi phí làm giảm giá thành = + - - Tổng giá thành sản phẩm www.kinhtehoc.net Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty thuốc lá An Giang GVHD: TỪ VĂN BÌNH 9 SVTH: ĐINH VIẾT TUYẾT HIỀN 2.1.2. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế 2.1.2.1. Mục tiêu - Cung cấp thông tin cho việc lập báo cáo tài chính - Cung cấp thông tin phục vụ cho hoạch định, kiểm soát và ra quyết định trong nội bộ công ty - Cung cấp thông tin để tiến hành việc nghiên cứu cải tiến chi phí sản xuất 2.1.2.2. Đặc điểm - Tập hợp chi phí sản xuất căn cứ vào chi phí thực tế phát sinh - Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đều dựa trên cơ sở chi phí sản xuất thực tế 2.1.2.3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm a. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất - Khái niệm: Đối tượng tập hợp chi phí là phạm vi, giới hạn nhất định để tập hợp chi phí thực tế phát sinh. Thực chất của việc xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất xác định chi phí phát sinh ở những nơi nào và thời kỳ chi phí phát sinh để ghi nhận vào nơi chịu chi phí - Cơ sở xác định đối tượng tập hợp chi phí: Căn cứ vào địa bàn sản xuất Căn cứ vào đặc điểm, cơ cấu tổ chức sản phẩm Căn cứ vào quy trình công nghệ sản xuất Căn cứ vào yêu cầu quản lý, trình độ của người làm công tác kế toán Căn cứ vào loại hình sản xuất và đặc điểm sản phẩm www.kinhtehoc.net Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty thuốc lá An Giang GVHD: TỪ VĂN BÌNH 10 SVTH: ĐINH VIẾT TUYẾT HIỀN b. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành - Đối tượng tính giá thành: Đối tượng tính giá thành là khối lượng sản phẩm, dịch vụ, lao vụ, hoàn thành nhất định mà doanh nghiệp cần phải tính tổng giá thành và giá thành đơn vị. Cơ sở xác định đối tượng tính giá thành: + Căn cứ vào tổ chức sản xuất + Căn cứ vào quy trình công nghệ + Căn cứ vào đơn vị tính giá thành được thừa nhận trong nền kinh tế + Căn cứ vào khả năng và yêu cầu quản lý cụ thế đối với từng đơn vị - Kỳ tính giá thành: Kỳ tính giá thành là khoảng thời gian cần thiết để doanh nghiệp tiến hành tổng hợp chi phí sản xuất, tính tổng giá thành và giá thành đơn vị sản phẩm. Kỳ tính giá thành có thể là kỳ theo tháng, quý, năm, theo thời vụ, theo đơn đặt hàng … Tuy thuộc vào đặc điểm kinh tế, kỹ thuật và nhu cầu thông tin giá thành Cơ sở xác định kỳ tính giá thánh: + Dựa trên cơ sở chu trình cộng nghệ sản xuất sản phẩm + Căn cứ vào chu kỳ sản xuất Trong kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế, kỳ tính giá thành đươc chọn trùng với kỳ kế toán như: tháng, quý, năm. - Kết cấu giá thành sản phẩm Kết cấu giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu biểu hiện thành phần, nội dung từng khoản mục chi phí, cấu thành trong giá thành sản phẩm Kết cầu giá thành sản phẩm bao gồm “ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung” www.kinhtehoc.net Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty thuốc lá An Giang GVHD: TỪ VĂN BÌNH 11 SVTH: ĐINH VIẾT TUYẾT HIỀN c. Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí và đối tính giá thành sản phẩm. Một đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tương ứng với một đối tương tính giá thành sản phẩm như trong các quy trình cộng nghệ sản xuất đơn giản Một đối tượng tập hợp chi phí tương ứng với nhiều đối tượng tính giá thành sản phẩm như trong các quy trình công nghệ sản xuất tạo ra nhiều loại sản phẩm khác nhau Nhiều đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tương ứng với một đối tượng tính giá thành sản phẩm như trong các quy trình công nghệ sản xuất phức tạp gồm nhiều công đoạn khác nhau 2.1.2.4. Quy trình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế - Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành, kỳ tính giá thành và kết cấu giá thành sản phẩm thích hợp với từng loại hình doanh nghiệp - Tập hợp chi phí sản xuất theo từng đối tượng tập hợp chi phí - Tổng hợp chi phí sản xuất - Tính tổng giá thành, giá thành đơn vị 2.1.2.5. Tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên Để đảm bảo tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất vào giá thành sản phẩm, dịch vụ cũng như đảm bảo tính nhất quán, thống nhất trong kế toán, kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm chỉ được hạch toán những chi phí sản xuất sau đây vào giá thành sản phẩm: www.kinhtehoc.net Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty thuốc lá An Giang GVHD: TỪ VĂN BÌNH 12 SVTH: ĐINH VIẾT TUYẾT HIỀN a. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm toàn bộ chi phí nguyên vật liệu sử dụng trực tiếp để chế tạo ra sản phẩm: Chi phí nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, nhiên liệu, … Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh có thể liên quan trực tiếp đến từng đồi tượng tập hợp chi phí hoặc có thể liên quan đến nhiều đối tượng tập hợp chi phí. Trong trường hợp chi phí nguyên vật liệu liên quan đến nhiều đối tượng tập hợp chi phí mà không hạch toán riêng được người ta sử dụng một tiêu thức phân bổ. Thông thường như sau: Chú thích: NVLTT: Nguyên vật liệu trực tiếp SP: Sản phẩm - Chứng từ sử dụng: Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, bảng tổng hợp Nhập – Xuất – Tồn trong tháng, Bảng phân bổ nguyên vật liệu, v.v... - Tài khoản sử dụng: + Tài khoản 621: Tài khoản này chỉ dùng để phản ánh chi phí nguyên liệu, vật liệu sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm (2) Chi phí NVLTT phân bổ cho SP A Tổng chi phí NVLTT phân bổ Tổng tiêu thức cần phân bổ Tiêu thức phân bổ cho SP A = x www.kinhtehoc.net Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty thuốc lá An Giang GVHD: TỪ VĂN BÌNH 13 SVTH: ĐINH VIẾT TUYẾT HIỀN + Tài khoản 152: Tài khoản này dùng phản ánh giá trị hiện có, và tình hình tăng giảm các loại nguyên vật liệu của doanh nghiệp 152 – Nguyên liệu, vật liệu Trị giá nguyên vật liệu tồn đầu kỳ - Nhập nguyên vật liệu trong kỳ ( mua ngoài, tự chế biến, thuê gia công) - Trị giá nguyên vật liệu thừa phát hiện khi kiểm kê -Kết chuyển trị giá thực tế nguyên vật liệu tồn kho cuối kỳ - Xuất nguyên vật liệu trong kỳ ( sản xuất, kinh doanh, để bán, … ) - Trị giá nguyên vật liệu trả lại cho người bán hoặc được giảm giá - Trị giá nguyên vật liệu thiếu hụt phát hiện khi kiểm kê, kết chuyển trị giá thực tế nguyên vật liệu tồn kho đầu kỳ Tổng số phát sinh nợ Tổng số phát sinh có Trị giá nguyên vật liệu cuối kỳ 621- chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Trị giá thực tế nguyên liệu, vật liệu xuất dùng trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm, hoặc thực hiện dịch vụ trong kỳ hạch toán. - Kết chuyển trị giá nguyên liệu, vật liệu thực tế sử dụng cho sản xuất, kinh doanh trong kỳ vào TK 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang” - Kết chuyển chi phí nguyên liệu trực tiếp vượt trên mức bình thường vào TK 632; - Trị giá nguyên vật liệu trực tiếp sử dụng không hết được nhập lại kho. Tổng số phát sinh nợ Tổng số phát sinh có www.kinhtehoc.net Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty thuốc lá An Giang GVHD: TỪ VĂN BÌNH 14 SVTH: ĐINH VIẾT TUYẾT HIỀN - Sổ kế toán sử dụng: Sổ chi tiết: Sổ chi tiết tài khoản 621 Sổ tổng hợp: Sổ nhật ký chung và sổ cái tài khoản 621 - Trình tự hạch toán + Xuất kho nguyên vật liệu để trực tiếp sản xuất sản phẩm Nợ TK 621 Có TK 152 +Mua ngoài nguyên vật liệu xuất thẳng cho sản xuất: Nợ TK 621 Giá trị thực tế nguyên vật liệu sử dụng Nợ TK 133 Thuế VAT được khấu trừ Có TK 111,112,331… số tiền phải trả cho người bán + Cuối tháng nhập lại nguyên vật liệu không sử dụng hết trả lại kho Nợ TK 152 Có 621 + Trường hợp để lại vật liệu thừa cho tháng sau kế toán ghi bút toán đỏ để giảm chi phí vật liệu trong tháng Nợ TK 621 Có TK 152 + Cuối kỳ hạch toán, kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp theo đối tượng sử dụng c
Luận văn liên quan