Luận văn Khảo sát sự chuyển hóa một số alilbenzen thành benzaldehid tương ứng trong điều kiện hóa học xanh

(Bản scan) Phản ứng đồng phân hóa nhằm tọ sản phẩm có công thức khai triển khác với chất nền mặc dù có cong thức phân tử giống nhau. Sản phẩm tạo thành thường là đồng phân vị trí của nhau. Xúc tác trong phản ứng này có thể là mọt acid hay một baz mạnh như: KOH, NaOh,...

pdf22 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2255 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Khảo sát sự chuyển hóa một số alilbenzen thành benzaldehid tương ứng trong điều kiện hóa học xanh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf4.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf5.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
  • pdf9.PDF
Luận văn liên quan