Luận văn Khảo sát tín hiệu điều chế dùng Matlab

Cho một chuỗi bit nhị phân với5 bit đầu tiên b = [ 0 1 0 1 0 ]. Dữ liệu bit nhị phân có tốc độ bit bằng 1Kbps và biên độ đỉnh-đỉnh của dạng sóng điều chế là 1V. a. Mô phỏng dạng tín hiệu FSK với 400 mẫu đầu tiên đại diện cho chuỗi nhị phân b với tần số sóng mang là 6Khz. Biết tín hiệu phát sinh từ chuỗi nhị phân b là: BIPOLAR_NRZ b. Mô phỏng mật độ phổ công suất của tín hiệu điều chế ,biết phạm vi tần số điều chế là[ 0, 10Khz].

pdf94 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 3526 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Khảo sát tín hiệu điều chế dùng Matlab, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên