Luận văn Một số kỹ thuật xử lý đối tượng không gian dựa trên lý thuyết tập mờ và biến ngôn ngữ

(Bản scan) Con người là một thực thể tồn tại trong thế giới thực, có khả năng tác động vào các sự vật, hiện tượng đó. Sự phát triển của con người là một quá trình thực hiện các hoạt động nhận thức, phân tích và tác động vào các sự vật, hiện tượng trong thế giới tự nhiên. Do việc tìm hiểu, phân tích các sự vật, hiện tượng trong thế giới thực rất phức tạp bởi tính đa dạng và phong phú của các đối tượng nên quá trình phát triển của con người cũng gắn liền với sự phát triển của các công cụ hỗ trợ trong quá trình nhận thức, phân tích thế giới thực.

pdf31 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1661 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Một số kỹ thuật xử lý đối tượng không gian dựa trên lý thuyết tập mờ và biến ngôn ngữ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5-2.pdf
 • pdf0.pdf
 • pdf1.pdf
 • pdf2.pdf
 • pdf3-2.pdf
 • pdf4-2.pdf
 • pdf6-2.pdf
 • pdf7.pdf
 • pdf8.pdf
 • pdf9.pdf
 • pdf10.pdf
Luận văn liên quan