Luận văn Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập

Việt Nam bước vào thế kỷ 21 trong xu thế toàn cầu hóavề chính trị, kinh tế và xã hội. Nhằm đưa đất nước vượt qua tụt hậu, vươn mình hòa nhập với thế giới, toàn Đảng và dân ta đang ra sức phấn đấuđưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020. Yêu cầu đặt ra đối với Việt Nam là phải thực hiện chiến lược công nghiệp hóa hiện đại hóa nền kinh tế từ khâu hoạch định chiến lược phát triển, sản xuất, kinh doanh cho đến quản lý, điều hành. Xuất phát từ một nước có nền nông nghiệp lạc lậu, đất nước Việt Nam lại bị nhiều cuộc chiến tranh khốc liệt tàn phá, do đó khi bước vào nền kinh tế hàng hóa, nền kinh tế nước ta bị yếu kém về nhiều mặt, trong đó phải kể đến ngành công nghiệp. Song trong nhiều năm qua, nền công nghiệp cũng đã có nhiều đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Giai đoạn năm 1991- 2002, ngành công nghiệp đóng góp 31,65% GDP cả nước và tỷ lệ này tăng lên hàng năm. Chính ngành công nghiệp đã góp công tạo dựng cho nền kinh tế Việt Nam bộ mặt mới khi tham gia sản xuất ra nhiều loại hàng hóa chất lượng cao phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, làm tăng kim ngạch xuất khẩu, giải quyết hàng triệu việc làm nhân dân. . . Tuy nhiênbên cạnh những thành quả thu được, ngành công nghiệp Việt Nam vẫn còn tồn tại nhiều yếu kém cần khắc phục, như vấn đề về vốn, nhân lực, kinh nghiệm sản xuất, chất lượng hàng hóa và năng lực cạnh tranh trên thị trường. Do đó, trong xu thế hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp Việt Nam luôn là chỉ số ưu tiên hàng đầu. Mụctiêu đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020 là chiến lược mà Đảng và nhân dân ta đang phấn đấu thực hiện bằng những giải pháp thích hợp và kịp thời trong từng giai đoạn lịch sử. 5 Để góp phần phân tích và đánh giá thực trạng , từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy công tác phát triển ngànhcông nghiệp tôi xin chọn đề tài: “ Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập” Mục đích của đề tài: luận văn khẳng định vai trò đầutàu của ngành công nghiệp trong nền kinh tế và tầm quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập. Từ những phân tích về hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp,việc vận dụng các chính sách tài chính trong thời gian qua, kết hợp vớinghiên cứu các vấn đề lý luận về chính sách tài chính, luận văn đề ra một số giải pháp nhằm phát triển ngành công nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Phương pháp nghiên cứu chủ yếu của đề tài được thực hiện dựa trên phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, phương pháp mô tả, phương pháp phân tích và tổng hợp. . . với các nguồn số liệu được thu thập từ niên giám thống kê, các tạp chí và số liệu internet. Trong quá trình thực hiện luận văn, do năng lực và điều kiện nghiên cứu còn nhiều hạn chế, chắc chắn nội dung luận văn không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong được sự quan tâmgóp ý của quý Thầy Cô.

pdf91 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2318 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan