Luận văn Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Cà Mau thực trạng và giải pháp

Chiếm hơn 95% tổng số cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh CàMau, các doanh nghiệp nhỏ vàvừa (DNNVV) đóng vai trò rất quan trọng đến tăng tr-ởng vàphát triển kinh tế, huy động nguồn lực cho đầu t-phát triển vàcó ý nghĩa then chốt trong quá trình giải quyết các vấn đề xã hội nh-tạo việc làm, xoá đói giảm nghèo của địa ph-ơng. Năm 2006, khu vực DNNVV đã chiếm giữ 44,3% tổng vốn doanh nghiệp, thu hút 42,95% lao động doanh nghiệp (DN), chiếm 42,52% tổng doanh thu, sáng tạo ra 36,44% tổng lợi nhuận vànộp ngân sách trên 84,74% tổng nộp ngân sách của khối DN. Tuy nhiên, việc phát triển của các DNVVV ở CàMau trong thời gian qua chủ yếu về số l-ợng, qui mô nhỏ, thiếu năng lực về vốn, trình độ công nghệ lạc hậu, chất l-ợng sản phẩm không ổn định, khảnăng quản lý về kỹ thuật vàkinh doanh yếu khiến loại hình DNNVV kém khả năng cạnh tranh. Vấn đề đặt ra làlàm thế nào để nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm duy trì tăng tr-ởng vàphát triển kinh tế của địa ph-ơng trong điều kiện sức ép ngày càng tăng theo tiến trình hội nhập, đồng thời tạo ra cơ hội do hội nhập tạo ra. Đây làvấn đề vừa có tính cấp bách, sống còn của các DN Việt Nam nói chung vàcác DN tỉnh CàMau nói riêng cũng nh-của các cơ quan quản lý nhàn-ớc trung -ơng vàđịa ph-ơng. Đó làlý do tôi chọn đề tài “Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh CàMau -Thực trạng vàgiải pháp” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ.

pdf119 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2892 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Cà Mau thực trạng và giải pháp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan