Luận văn Nén ảnh động vùng Wavelet

Trong những năm gần đây do sự phát triển mạnh mẽ của Internet nên vấn đề truyền dữ liệu trên mạng đặc biệt là truyền ảnh và âm thanh đ-ợc quan tâm. Do đó việc nén dữ liệu đặc biệt dữ liệu phim ảnh là cần thiết hơn bao giờ hết. Trong phạm vi luận văn này tôi tập trung vào việc nén dữ liệu video. Đối với nén ảnh động, chuẩn MPEG(Moving Photographic Experts Group) đã đ-ợc xác lập bởi ISO và IEC. Đây là một kỹ thuật nén ảnh động đã mang lại nhiều thành công. Nó có thể đạt tỷ lệ nén khácao 10:1 mà mắt th-ờng khó phân biệt đ-ợc. Tuy nhiên đây vẫn ch-a phải là tỷ lệ cao tối -u. Sự ra đời của Wavelet đã mở ramột công nghệ mới. Đó là chuẩn MJPEG2000. Sự ra đời của MJPEG2000 mở ra một t-ơng lai mới cho kỹ thuật nén ảnh với những tính năng cao. Kỹ thuật Wavelet cũng đ-ợc nghiên cứu trong nhiều phần mềm nh-Matlap. Mục đích của luận văn này nhằm nghiên cứu một số ph-ơng pháp nén ảnh động đang đ-ợc quan tâm. Luận văn này đ-ợc trình bày thành bốn ch-ơng và một phụ lục. Ch-ơng Một là tổng quan về nén ảnh động. Ch-ơng này giới thiệu một sốchuẩn nén ảnh động là MPEG1,MPEG2,MPEG4 và MPEG7. Đồng thời cũng trình bày cấu trúc của video. Ch-ơng Hai trình bày ph-ơng pháp nén Scalable video. Ch-ơng này đề cập đến thuật toán LZC và 3D-SPIHT. Ch-ơng Ba đi sâu vào nghiên cứu đối t-ợng mã hoá của video dựa trên biến đổi Wavelet. Ch-ơng Bốn nêu khái quát cách thiết kế và cài đặt ch-ơng trình. Ch-ơng này mang tính chất minh hoạ cho những gì đã đ-ợc trình bày ở các ch-ơng tr-ớc. Phần phụ lục nêu một số ch-ơng trình nguồn thông dụng viết trên Visual C + + 6. 0.

pdf124 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2241 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nén ảnh động vùng Wavelet, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan