Luận văn Nghiên cứu sử dụng laterit (đá ong) biến tính làm vật liệu hấp thụ xử lý kim loại nặng trong nước thải làng nghề đúc (văn môn - Bắc kinh)

(Bản scan) Trong nhiều thập kỷ qua, các phương pháp và công nghệ nghiên cứu xử lý nước thải đã được áp dụng phổ biến bao gồm kết tủa và keo tụ, nhược điểm của phương pháp kết tủa/keo tụ đang được sử dụng là hiệu quả xử lý kim loại nặng không triệt để được. Chỉ một số ít đề tài nghiên cứu xử lý nước thải chứa KLN bằng phương pháp trao đổi ion

pdf37 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2778 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu sử dụng laterit (đá ong) biến tính làm vật liệu hấp thụ xử lý kim loại nặng trong nước thải làng nghề đúc (văn môn - Bắc kinh), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf9.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf12.PDF
Luận văn liên quan