Luận văn Nghiên cứu, Tổng hợp và khảo sát hoạt tính xúc tác khử nox của hệ xúc tác oms-2 và ag-oms-2 trong điều kiện dư oxyen bằng chất khử protein

(Bản scan) Báo cáo hàng năm của Bộ tài nguyên và môi trường (Việt Nam) cho biết rằng lượng khí thải ra môi trường từ các phương tiện giao thông mỗi năm khoảng 5 triệu tấn CO2, 61 nghìn tấn CO, 35 nghìn tần NO2, 12 nghìn tấn SO2 và hơn 22 nghìn tần CmHn.

pdf34 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2128 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu, Tổng hợp và khảo sát hoạt tính xúc tác khử nox của hệ xúc tác oms-2 và ag-oms-2 trong điều kiện dư oxyen bằng chất khử protein, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf6.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
Luận văn liên quan