Luận văn Nghiên cứu và triển khai công nghệ WAN-ISDN

Trong những năm gần đây, các công nghệvà chuẩn viễnthông mới đã không ngừng được nghiên cứu và đưa ra ứng dụng vào thực tế. Xu hướng phát triển hiện nay của các hãng viễn thông là xây dựng một hệ thống viễn thông thế hệ mới hội tụ đầy đủ các dịch vụ viễn thông truyền thống và dịch vụ viễn thông mới hiện đại. Những người làm nhiệm vụ chuyển giao công nghệ cũng nhưsinh viên đang học chuyên ngành viễn thông không những phải nắm vững những kiến thức cơ bản được học mà họ còn cần phải dành nhiều thời gian và công sức để tìm hiểu về các công nghệ mới. Để từ đó có thể tiếp cận với các công nghệ mới một cách nhanh hơn và có chiều sâu hơn. Hiện nay, Phòng thí nghiệm Hệ thống viễn thông (HTVT) thuộc Khoa Điện tử Viễn thông, trường ĐH Công nghệ đã được đầu tưnhững thiết bị viễn thông hiện đại, cho phép xây dựng một hệ thống viễn thông với các dịch vụ tiên tiến thu nhỏ. Luận văn này được tiến hành trong quá trình xây dựng phòng thí nghiệm cũng nhưkế thừa một loạt các kết quảcủa các đề tài khoa học đã được thực hiện trước đây. Mô hình thu nhỏ được xây dựng trong phòng thí nghiệm đã đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu và tiếp cận với các công nghệ mới của sinh viên và học viên cao học. Luận văn được thực hiện với mục đích xây dựng một mạng WANưISDN, tên đề tài là: “Nghiên cứu và triển khai công nghệ wanưisdn”. Đây cũng chính là một trong những nhiệm vụ cần phảithực hiện để tiến tới hoàn thiện hệ thống viễn thông thu nhỏ của phòng thí nghiệm HTVT. Luận văn được trình bày trong 4 chương. Chương 1 trình bày về những tìm hiểu lý thuyết cơ bản về mạng IP gồm cả hai phiên bản, IPv4 – IPv6, vàmột loạt các công nghệ mới được xây dựng dựa trên IP nhưVoIP, VPN, MPLS. Chương 2 và chương 3 trình bày về cấu trúc mạng WANưISDN và mô hình mạng WANưISDN thực tế trong phòng thí nghiệm HTVT. Mạng này được xây dựng từ các tổng đài ISDN PBX. Hệ thống báo hiệu dùng để đấu liên đài cho các nút mạng là hệ thống báo hiệu QSIG. Hệ thống báo hiệu này được trình bày chi tiết trong chương 3. Một cơ sở hạ tầng mạng IP đã được xây dựng trên mô hình kết nối vật lý của các thành phần mạng. Trên cơsở mô hình mạng viễn thông thu nhỏ này, luận văn đã tiến hành các bài thực nghiệm về xây dựng mạng WANưISDN, mạng VPN và đo kiểm trên cơ sở sử dụng các thiết bị của phòng thí nghiệm HTVT như DIVA LAN ISDN Modem, bộ đo kiểm DominoWAN,. Xu hướng phát triển hiện nay là từng bước tiến tới xây dựng các mạng hội tụ. Chương 4 sẽ trình bày tiếp về kế hoạch xây dựng mạng MPLS, xu hướng mạng hội tụ, đây là một hướng phát triển tiếp theo của phòng thí nghiệm Hệ thống viễn thông. Phần cuối của luận văn đưa ra những kết luận về các kết quả mà luận văn đã đạt được.

pdf120 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2028 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu và triển khai công nghệ WAN-ISDN, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên