Luận văn Nghiên cứu xác định độc tố sinh học biển okadaic acid trong nghêu bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao với đầu dò khối phổ

(Bản scan) Phương pháp chính để xác định OA hiện nay được sử dụng là phép thử nghiệm sinh học trên chuột bạch. Đây là phương pháp cho phép xác định định tính và bán định lượng có độ chính xác và tin cậy không thật cao. Trước nhu cầu cần có một phương pháp phân tích hóa lý để xác định chính xác OA do đó chúng tôi tiến hành nghiên cứ đề tài này

pdf40 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2042 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu xác định độc tố sinh học biển okadaic acid trong nghêu bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao với đầu dò khối phổ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf4.pdf
  • pdf0.PDF
  • pdf1.pdf
  • pdf2.pdf
  • pdf3.pdf
  • pdf5.pdf
  • pdf6.pdf
  • pdf7.pdf
  • pdf8.PDF
Luận văn liên quan