Luận văn Nghiên cứu xây dựng hệ thống Website quản lý đào tạo tín chỉ cho Đại học Đà Nẵng

Giáo dục là nền tảng cho sự phát triển của cả một dân tộc, đặc biệt là giáo dục ở bậc đại học. Người ta thường dùng các chỉ số kinh tế để đánh giá sự phát triển của một quốc gia, thế nhưng để đánh giá sự phát triển của cả một dân tộc thì người ta lại xét đến các khía cạnh của giáo dục đặc biệt là giáo dục đại học. Trên thế giới, các quốc gia đã phát triển đều là những nước có nền giáo dục tiên tiến, với những trường đại học hàng đầu tiêu biểu là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Anh và gần chúng ta nhất là Singapore. Nền giáo dục của nước ta đang từng bước cải cách và phát triển. đại học Đà Nẵng là một trong ba trọng điểm trong việc phát triển nền giáo dục đại học của nước ta. Trong quá trình phát triển của mình, đại học Đà Nẵng đang chuyển dần từ Đào tạo theo niên chế sang Đào tạo theo tín chỉ. Quản lý đào tạo tín chỉ tuy là một công việc khó khăn và phức tạp nhưng công việc này vô cùng quan trọng; quản lý tốt thì chất lượng đào tạo được nâng cao. Hiện tại, việc quản lý đào tạo tín chỉ tại Đại học Đà Nẵng đang gặp một số khó khăn, xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau: mới đầu chuyển sang đào tạo tín chỉ, hệ thống quản lý mới xây dựng, chưa thống nhất, và việc quản lý này vẫn còn mang nhiều ảnh hưởng của hệ thống quản lý niên chế hiện có. Sinh viên phải đăng ký môn học bằng tay, việc kiểm tra xung đột về thời khóa biểu của sinh viên không được thực hiện trong quá trình đăng ký. Sinh viên vẫn chưa biết được quan hệ của các học phần, học phần nào nên học trước học phần nào nên học sau Việc quản lý của nhân viên quản trị cũng gặp nhiều khó khăn như xây dựng khung chương trình, xây dựng thời khóa biểu, nhập điểm Bài toán đặt ra lúc này là làm sao để xây dựng được một hệ thống website quản lý đào tạo tín chỉ đáp ứng được tất cả nhu cầu cho giáo viên, sinh viên và quản trị viên. Cụ thể là hệ thống website phải có những chức năng sau:  Hệ thống cho phép giáo viên dễ dàng biết được thời khóa biểu của mình và danh sách các lớp học phần mà mình dạy, cụ thể là giáo viên sẽ dạy ở phòng nào, môn gì vào thời điểm hiện tại.  Hệ thống cho phép sinh viên dễ dàng biết được điểm của mình, số tín chỉ mà mình đã đạt được, biết được rằng nên đăng ký môn học nào trước và cuối cùng là cho phép sinh viên đăng ký một lớp học phần.  Hệ thống còn giúp quản trị viên dễ dàng cập nhật các thông tin liên quan đến đào tạo, dễ dàng xây dựng khung chương trình và dễ dàng xây dựng thời khóa biểu cho các lớp học phần mà không lo xung đột về thời gian.

doc86 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2676 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu xây dựng hệ thống Website quản lý đào tạo tín chỉ cho Đại học Đà Nẵng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Tel. (84-511) 736 949, Fax. (84-511) 842 771 Website: itf.ud.edu.vn, E-mail: cntt@edu.ud.vn LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN MÃ NGÀNH : 05115 ĐỀ TÀI : NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITE QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TÍN CHỈ CHO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Mã số : 02T4-15 02T4-21 Ngày bảo vệ : 13/06/2007 – 15/06/2007 SINH VIÊN : Lê Văn Minh Nguyễn Minh Quang LỚP : 02T4 CBHD : ThS Huỳnh Hữu Hưng ĐÀ NẴNG, 05/2007 LỜI CẢM ƠN Trước hết, chúng con xin cảm ơn cha mẹ, những người đã có công sinh thành, dưỡng dục chúng tôi đến ngày hôm nay. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa Công nghệ Thông tin, các thầy cô giảng dạy trong trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng đã truyền đạt những kiến thức quý báu cho chúng tôi trong những năm học vừa qua. Đặc biệt, chúng tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo Huỳnh Hữu Hưng - thuộc bộ môn Mạng máy tính, khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng đã tận tình hướng dẫn, động viên và giúp đỡ chúng tôi trong suốt thời gian thực hiện đề tài. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Thanh Nam, chuyên viên phòng Đào tạo và Công tác Sinh viên, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng đã giúp đỡ, hỗ trợ số liệu và tư vấn về nghiệp vụ quản lý sinh viên cho chúng tôi trong thời gian làm đề tài. Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn bạn bè gần xa, bạn bè trong khoa Công nghệ Thông tin đã giúp đỡ, chia sẻ kiến thức cũng như kinh nghiệm và tài liệu cho chúng tôi trong quá trình nghiên cứu thực hiện đề tài này. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn! Đà Nẵng, ngày 25 tháng 05 năm 2006 Sinh viên thực hiện Lê Văn Minh Nguyễn Minh Quang LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan : 1 Những nội dung trong luận văn này là do tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn trực tiếp của thạc sĩ Huỳnh Hữu Hưng. 2 Mọi tham khảo dùng trong luận văn đều được trích dẫn rõ ràng tên tác giả, tên công trình, thời gian, địa điểm công bố. 3 Mọi sao chép không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo, hay gian trá, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Sinh viên, Lê Văn Minh Nguyễn Minh Quang MỤC LỤC TỔNG QUAN ĐỀ TÀI ...................................................................................1 I. Bối cảnh đề tài ...................................................................................................... 1 II. Mục đích ............................................................................................................... 2 III. Hướng nghiên cứu................................................................................................. 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT .......................................................................................4 I. Lập trình Java trong môi trường Web ................................................................... 4 I.1. Một số khái niệm liên quan đến Web ............................................................ 4 I.2. Kết nối cơ sở dữ liệu...................................................................................... 9 II. Mô hình phát triển ứng dụng Web ...................................................................... 11 II.1. Kiến trúc mô hình 1 ..................................................................................... 11 II.2. Kiến trúc mô hình 2 (Model – View – Controller)...................................... 12 III. Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất (UML) ......................................................... 12 III.1. Giới thiệu UML ....................................................................................... 12 III.2. UML và các giai đoạn của chu trình phát triển phần mềm ...................... 15 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ................................................ 17 I. Phân tích hiện trạng............................................................................................. 17 II. Phân tích chức năng của hệ thống ....................................................................... 29 II.1. Các tác nhân (actor) ..................................................................................... 29 II.2. Usecase của admin....................................................................................... 29 II.3. Usecase của giáo viên .................................................................................. 34 II.4. Usecase của sinh viên .................................................................................. 36 III. Thiết kế ............................................................................................................... 39 III.1. Sơ đồ lớp (class diagram) ........................................................................ 39 III.2. Sơ đồ thành phần (component diagram).................................................. 43 III.3. Sơ đồ triển khai (deployment diagram) ................................................... 44 XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC ................ 45 I. Xây dựng chương trình ....................................................................................... 45 I.1. Xây dựng dữ liệu ......................................................................................... 45 I.2. Xây dựng giao diện ...................................................................................... 56 I.3. Xây dựng gói theo mô hình MVC ............................................................... 58 I.4. Các giải pháp ............................................................................................... 61 II. Kết quả đạt được ................................................................................................. 69 KẾT LUẬN .................................................................................................... 75 I. Đánh giá kết quả ................................................................................................. 75 I.1. Về mặt lý thuyết........................................................................................... 75 I.2. Về mặt chương trình .................................................................................... 75 II. Hướng phát triển ................................................................................................. 76 II.1. Về mặt lý thuyết........................................................................................... 76 II.2. Về mặt chương trình .................................................................................... 76 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1 – Cách thức servlet làm việc.......................................................................................... 6 Hình 2 – JDBC kết nối trực tiếp với trình điều khiển ............................................................. 10 Hình 3 – JDBC sử dụng cầu nối ODBC .................................................................................. 10 Hình 4 – JDBC kết nối thông qua các ứng dụng mạng trung gian ......................................... 11 Hình 5 – Mô hình 1 ................................................................................................................. 11 Hình 6 – Mô hình 2 (MVC)..................................................................................................... 12 Hình 7 – Quy trình sinh viên đăng ký lớp học phần ................................................................ 26 Hình 8 – Admin Usecase ......................................................................................................... 29 Hình 9 – Activity diagram của usecase admin đăng nhập ....................................................... 30 Hình 10 – Sequence diagram của usecase admin đăng nhập................................................... 31 Hình 11 – Activity Diagram của usecase admin upload điểm................................................. 32 Hình 12 – Sequence Diagram của usecase admin upload điểm .............................................. 33 Hình 13 – Usecase của giáo viên ............................................................................................. 34 Hình 14 – Activity Diagram của usecase giáo viên xem thời khóa biểu ................................. 35 Hình 15 – Sequence Diagram của usecase giáo viên xem thời khóa biểu............................... 35 Hình 16 – Usecase của sinh viên ............................................................................................. 36 Hình 17 – Activity Diagram của usecase sinh viên đăng ký lớp học phần.............................. 37 Hình 18 – Sequence Diagram của usecase sinh viên đăng ký lớp học phần ........................... 38 Hình 19 – Class Diagram: Sinh viên, Lớp sinh hoạt, Ngành, Khóa học ................................. 39 Hình 20 – Class Diagram: Học phần, quan hệ học phần ......................................................... 39 Hình 21 – Object Diagram: Học phần, quan hệ học phần ....................................................... 40 Hình 22 – Class Diagram: Lớp học phần, học kỳ.................................................................... 40 Hình 23 – Class Diagram: Khung chương trình ...................................................................... 41 Hình 24 – Object Diagram: Khung chương trình .................................................................... 41 Hình 25 – Class Diagram: Sinh Viên Đăng ký........................................................................ 42 Hình 26 – Class Diagram: Sinh viên và điểm ......................................................................... 42 Hình 27 – Class Diagram: Sinh viên và thời khóa biểu .......................................................... 43 Hình 28 – Biểu đồ thành phần của hệ thống............................................................................ 43 Hình 29 – Sơ đồ triển khai của ứng dụng ................................................................................ 44 Hình 30 – Điểm của sinh viên ................................................................................................. 45 Hình 31 – Khung chương trình................................................................................................ 46 Hình 32 – Sinh viên đăng ký ................................................................................................... 46 Hình 33 – Sinh viên, lớp sinh hoạt .......................................................................................... 47 Hình 34 – Thời khóa biểu sinh viên ........................................................................................ 47 Hình 35 – Lớp học phần theo kỳ ............................................................................................. 48 Hình 36 – Bố cục trang Web ................................................................................................... 56 Hình 37 – Header..................................................................................................................... 56 Hình 38 – Footer...................................................................................................................... 56 Hình 39 – Right Pane, Giáo viên Left Menu, Sinh viên Left Menu ........................................ 57 Hình 40 – Giáo viên Top Menu............................................................................................... 57 Hình 41 – Admin Top Menu ................................................................................................... 57 Hình 42 – Sinh Viên Top Menu .............................................................................................. 57 Hình 43 – Admin Left Menu ................................................................................................... 57 Hình 44 – Nội dung gói AdminInterface ................................................................................. 58 Hình 45 – Nội dung gói SinhVienInteface .............................................................................. 58 Hình 46 – Nội dung gói GiaoVienInterface............................................................................. 59 Hình 47 – Nội dung gói BusinessObject ................................................................................. 59 Hình 48 – Nội dung gói Bean .................................................................................................. 60 Hình 49 – Nội dung gói DataAcessObject .............................................................................. 60 Hình 50 – Nội dung gói Default .............................................................................................. 60 Hình 51 – Đồ thị mô tả học phần và các quan hệ .................................................................... 61 Hình 52 – Kiểm tra xung đột thời khóa biểu bằng AND bit (không xung đột)....................... 65 Hình 53 – Kiểm tra xung đột thời khóa biểu bằng AND bit (có xung đột) ............................. 65 Hình 54 – Cập nhật quỹ thời gian của sinh viên sau khi đăng ký............................................ 65 Hình 55 – Cập nhật quỹ thời gian của sinh viên sau khi hủy bỏ lớp học phần........................ 66 Hình 56 – Quy trình ánh xạ dữ liệu ......................................................................................... 67 Hình 57 – Trang thiết kế khung chương trình của Admin....................................................... 69 Hình 58 – Trang thiết kế thời khóa biểu của lớp học phần ..................................................... 69 Hình 59 – Trang web chọn file upload của Admin ................................................................. 70 Hình 60 – Trang Web hiện thị danh sách sau khi upload thành công ..................................... 70 Hình 61 – Trang xem thời khóa biểu của giáo viên ................................................................ 71 Hình 62 – Trang xem lớp học phần của giáo viên................................................................... 71 Hình 63 – Trang xem cây quan hệ học phần của sinh viên ..................................................... 72 Hình 64 – Trang xem điểm của sinh viên................................................................................ 72 Hình 65 – Trang xem khung chương trình của sinh viên ........................................................ 73 Hình 66 – Trang xem lớp học phần ......................................................................................... 73 Hình 67 – Trang liệt kê danh sách lớp học phần hiện có......................................................... 74 Hình 68 – Trang xem thời khóa biểu của sinh viên................................................................. 74 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1 – Một số thẻ (tag) thường sử dụng trong ngôn ngữ HTML .......................................... 4 Bảng 2 – Các lệnh của giao thức HTTP .................................................................................... 5 Bảng 3 – Các tùy chọn của chỉ thị page..................................................................................... 8 Bảng 4 – Các hành động trong JSP ........................................................................................... 9 Bảng 5 – Chi tiết từng loại khóa học ....................................................................................... 19 Bảng 6 – Điểm rèn luyện quy đổi ............................................................................................ 20 Bảng 7 – Mã của một số trường thuộc ĐH Đà Nẵng............................................................... 21 Bảng 8 – Mã của các khoa ....................................................................................................... 22 Bảng 9 – Mã của các ngành thuộc đại học Bách Khoa Đà Nẵng ............................................ 23 Bảng 10 – Bảng tblChiTietDiemCuaSinhVien ....................................................................... 48 Bảng 11 – Bảng tblChiTietKhungChuongTrinh...................................................................... 48 Bảng 12 – Bảng tblChiTietHocPhan ...................................................................................... 49 Bảng 13 – Bảng tblDiemCuaSinhVien.................................................................................... 49 Bảng 14 – Bảng tblDonVi ....................................................................................................... 49 Bảng 15 – Bảng tblGiaoVien................................................................................................... 50 Bảng 16 – Bảng tblHocKy....................................................................................................... 51 Bảng 17 – Bảng tblHocKyHienHanh ...................................................................................... 51 Bảng 18 – Bảng tblHocPhan.................................................................................................... 51 Bảng 19 – Bảng tblKhoa.......................................................................................................... 51 Bảng 20 – Bảng tblKhoaHoc ................................................................................................... 52 Bảng 21 – Bảng tblKhungChuongTrinh .................................................................................. 52 Bảng 22 – Bảng tblLoaiDiem .................................................................................................. 52 Bảng 23 – Bảng tblLopHocPhan ............................................................................................. 52 Bảng 24 – Bảng tblLopHocPhan ............................................................................................. 53 Bảng 25 – Bảng tblNganh........................................................................................................ 53 Bảng 26 – Bảng tblNhomLopHocPhan ................................................................................... 53 Bảng 27 – Bảng tblPhongHoc ................................................................................................. 53 Bảng 28 – Bảng tblQuanHe ..................................................................................................... 53 Bảng 29 – Bảng tblQuanHeHocPhan ...................................................................................... 54 Bảng 30 – Bảng tblSinhVienDangKy...................................................................................... 54 Bảng 31 – Bảng tblThoiKhoaBieu .......................................................................................... 54 Bảng 32 – Bảng tblThoiKhoaBieuSinhVien ........................................................................... 54 Bảng 33 – Bảng tblSinhVien ................................................................................................... 55 Bảng 34 – Biểu diễn quan hệ theo danh sách đỉnh kề ............................................................. 62 Bảng 35 – Bảng quan hệ học phần .......................................................................................... 63 Bảng 36 – Nội dung một class đọc file excel .......................................................................... 68 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT HTML Hypertext Markup Language URL Uniform Resource Locator HTTP Hypertext Tranfer Protocol HTTPS HTTP over SSL JSP Java Server Page XML Extensible Markup Language ODBC Open Database Connectivity JDBC Java Database Connectivity MVC Model – View – Controller UML Unifield Modeling Language WML Wireless Markup Language API Application Programming Interface TỔNG QUAN ĐỀ TÀI I. Bối cảnh đề tài Giáo dục là nền tảng cho sự phát triển của cả một dân tộc, đặc biệt là giáo dục ở bậc đại học. Người ta thường dùng các chỉ số kinh tế để đánh giá sự phát triển của một quốc gia, thế nhưng để đánh giá sự phát triển của cả một dân tộc thì người ta lại xét đến các khía cạnh của giáo dục đặc biệt là giáo dục đại học. Trên thế giới, các quốc gia đã phát triển đều là những nước có nền giáo dục tiên tiến, với những trườn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLeVanMinhBaoCaoTotNghiepHeThongDangKyTinChi.doc
  • pdfLeVanMinhBaoCaoTotNghiepHeThongDangKyTinChi.pdf
Luận văn liên quan