Luận văn Những giải pháp phát triển ngành nhựa Việt Nam đến năm 2015

Trong tiến trình phát triển, hội nhập kinh tế khu vực và thế giới của Việt Nam , cùng với sự nỗ lực tạo điều kiện của chính phủ , con đường duy nhất cho các doanh nghiệp Việt Nam là phảinâng cao được khả năng cạnh tranh và đạt hiệu quả trong sản xuất kinh doanh , có chiến lược phát triển trong dài hạn , và đây cũng là bài toán lớn cho nền kinh tế Việt Nam hiện nay . Ngành nhựa Việt Nam là một bộ phận của nền kinh tế Việt Nam . Do vậy , việc khai thác các cơ hội , tận dụng thế mạnh , hạn chế điểm yếu và né tránh rủi ro được phân tích và tính toán trong phạm vi ngành nhựa là rất cần thiết , nhằm đưa ra các giải pháp định hướng chiến lược phát triển cho ngành , tạo ra sự phát triển cho ngành , cùng với các chiến lược phát triển của các ngành công nghiệp hỗ trợ và liên quan như xây dựng , điện tử , ô tô , viễn thông . sẽ định hướng cho chiến lược phát triển đa ngành . Từ đó , tạo cơ sở để nâng cao được sức cạnh tranh và hiệu quả trong phát triển củamỗi doanh nghiệp trong ngành , đáp ứng yêu cầu phát triển ngành , đạt tốc độ tăng trưởng bền vững theo mục tiêu đặt ra . Nhằm đóng góp mộtphần nhỏ cho sự phát triển có hiệu quả của ngành nhựa Việt Nam , chúng tôi thực hiện đề tài nghiên cứu : “ NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂNNGÀNH NHỰA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015 “.

pdf68 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 3007 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Những giải pháp phát triển ngành nhựa Việt Nam đến năm 2015, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan