Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh Cần Thơ phòng giao dịch Ninh Kiều

Luận văn nghiên cứu đềtài: Phân tích hiệu quảhoạt động kinh doanh của Ngân hàng Phát Triển Nhà ðồng Bằng Sông Cửu Long Chi Nhánh Cần Thơ– Phòng giao dịch Ninh Kiều, thông tin thu thập và phân tích tại phòng giao dịch Ninh Kiều. Nội dung luận văn được tóm tắt nhưsau: Trước hết, khái quát tình hình hoạt động thông qua tình hình tài sản và tình hình kinh doanh của Phòng giao dịch qua 03 năm đểthểhiện khảnăng tài chính theo từng thời điểm kinh doanh. Hoạt động kinh doanh của MHB Ninh Kiều được đánh giá qua tình hình doanh thu, chi phí, các khoản mục của nó và lợi nhuận. Phân tích hiệu quảhoạt động đầu tiên là phân tích hoạt động huy động vốn và hoạt động sửdụng vốn bao gồm hoạt động tín dụng và hoạt động thu từ dịch vụcủa MHB Ninh Kiều. Hoạt động huy động vốn được phân tích từtổng quát nguồn vốn đến các khoản mục huy động vốn. Tiếp theo là hoạt động tín dụng của phòng giao dịch được phân tích thông qua các chỉtiêu doanh sốthu nợ, doanh sốcho vay, dựnợ, nợxấu mà ta có thểhình dung được tình hình tín dụng của Phòng giao dịch qua các năm, phân tích các khoản mục cụthể đó theo từng ngành và từng loại thời hạn. Tiếp theo là các khoản thu từdịch vụ, nguồn thu này rất ít nhưng đặc biệt trong năm 2008 đã tăng vọt lên rất cao chủyếu là thu từdịch vụthẻ, đây là chiến lược tăng các khoản thu phi tín dụng đểgiảm rủi ro. Trên đây chỉlà các bước phân tích hoạt động kinh doanh còn hiệu quả phải được phân tích bởi các chỉsố đo lường hiệu quảtín dụng, các chỉsố đo lường lợi nhuận. Qua phân tích các chỉsốthì cho ta thấy được hiệu quảhuy động vốn của Phòng giao dịch. Còn một chỉtiêu rất quan trọng nữa là lợi nhuận, các chỉsố đo lường lợi nhuận cho ta thấy được Phòng giao dịch có sự điều chỉnh cơ cấu tài sản ngày càng hợp lý đểtăng doanh thu. Ngoài việc đánh giá từlợi nhuận thì còn đánh giá qua các loại rủi ro tài chính. Tóm lại hiệu quảhoạt động của MHB Ninh Kiều thểhiện ởlợi nhuận và rủi ro, lợi nhuận cao thì phải chịu rủi ro cao, tuy nhiên trước tình hình hoạt động kinh doanh khó khăn thì Phòng giao dịch có thểhy sinh lợi nhuận ngắn hạn để đảm bảo mục tiêu hoạt động ngày càng an toàn

pdf113 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1901 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh Cần Thơ phòng giao dịch Ninh Kiều, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.s La Nguyễn Thùy Dung SVTH: Trần Diễm Ngọc MSSV: 4053787 1 TRƯỜNG ðẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ðỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ðỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH CẦN THƠ – PHÒNG GIAO DỊCH NINH KIỀU Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực hiên Th.s LA NGUYỄN THÙY DUNG TRẦN DIỄM NGỌC MSSV: 4053787 Lớp: Tài chính Ngân Hàng Khóa: 31 Cần thơ, năm 2009 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.s La Nguyễn Thùy Dung SVTH: Trần Diễm Ngọc MSSV: 4053787 ii LỜI CẢM TẠ _______________________________________________________ Sau thời gian thực tập tại Ngân hàng Phát Triển Nhà ðồng Bằng Sông Cửu Long Chi Nhánh Cần Thơ – Phòng giao dịch Ninh Kiều, tôi ñã ñược sự hướng dẫn tận tình của các cô chú, anh chị trong ngân hàng, ñã tạo ñiều kiện cho tôi tiếp xúc thực tế. Quá trình này ñã giúp cho tôi rất nhiều những ñiều bổ ích, bổ sung những kiến thức mà thầy cô ñã truyền ñạt cho tôi tại trường. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám ðốc ñã nhận tôi vào thực tập, cảm ơn tất cả các cô chú anh chị trong Ngân hàng Phát Triển Nhà ðồng Bằng Sông Cửu Long Chi Nhánh Cần Thơ – Phòng giao dịch Ninh Kiều ñã tạo những ñiều kiện thuận lợi cho tôi tiếp xúc, làm quen với những kiến thức thực tế, và giúp tôi trong việc nghiên cứu, tìm hiểu ñề tài. Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trong Khoa Kinh tế - QTKD Trường ðại học Cần Thơ ñã truyền ñạt cho tôi những kiến thức vô cùng quý giá, làm nền tảng nhận thức trong việc tiếp xúc thực tiễn và hành trang trong làm việc sau này của tôi. ðặc biệt tôi xin chân thành cảm ơn cô LA NGUYỄN THÙY DUNG ñã tận tình hướng dẫn cho tôi hoàn thành tốt ñề tài này. Sau cùng tôi xin chúc quý thầy cô ñược dồi dào sức khỏe, luôn ñóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục và ñào tạo. Kính chúc toàn thể cán bộ công nhân viên trong Ngân hàng Phát Triển Nhà ðồng Bằng Sông Cửu Long Chi Nhánh Cần Thơ – Phòng giao dịch Ninh Kiều lời chúc tốt ñẹp nhất. Trân trọng kính chào! Sinh viên thực hiện TRẦN DIỄM NGỌC Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.s La Nguyễn Thùy Dung SVTH: Trần Diễm Ngọc MSSV: 4053787 iii LỜI CAM ðOAN Tôi cam ñoan rằng ñề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong ñề tài là trung thực, ñề tài không trùng với bất kỳ ñề tài nghiên cứu nào. Ngày….tháng…năm 2009. Sinh viên thực hiện TRẦN DIỄM NGỌC Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.s La Nguyễn Thùy Dung SVTH: Trần Diễm Ngọc MSSV: 4053787 iv NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... Ngày…..tháng…..năm 2009 Thủ trưởng ñơn vị Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.s La Nguyễn Thùy Dung SVTH: Trần Diễm Ngọc MSSV: 4053787 v BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ðẠI HỌC • Họ và tên người hướng dẫn: LA NGUYỄN THÙY DUNG • Học vị: Thạc Sĩ • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh • Cơ quan công tác: Bộ môn Marketing và Du lịch – Dịch vụ, Khoa Kinh tế - QTKD, Trường ðại học Cần Thơ. • Tên học viên: TRẦN DIỄM NGỌC • Mã số sinh viên: 4053787 • Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng • Tên ñề tài: “Phân tích hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh của Ngân hàng Phát Triển Nhà ðồng Bằng Sông Cửu Long Chi Nhánh Cần Thơ – Phòng Giao Dịch Ninh Kiều” NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của ñề tài với chuyên ngành ñào tạo: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 2. Về hình thức: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của ñề tài: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 4. ðộ tin cậy của số liệu và tính hiện ñại của luận văn: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 5. Nội dung và kết quả ñạt ñược (theo mục tiêu nghiên cứu, …) ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 6. Các nhận xét khác: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 7. Kết luận (Cần ghi rõ mức ñộ ñồng ý hay không ñồng ý nội dung ñề tài và các yêu cầu chỉnh sửa, …) ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. Cần Thơ, ngày …… tháng …… năm 2009 NGƯỜI NHẬN XÉT Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.s La Nguyễn Thùy Dung SVTH: Trần Diễm Ngọc MSSV: 4053787 vi NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... Ngày…..tháng…..năm 2009 Giáo viên phản biện Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.s La Nguyễn Thùy Dung SVTH: Trần Diễm Ngọc MSSV: 4053787 vii MỤC LỤC  Trang Chương 1: GIỚI THIỆU ..................................................................................1 1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA ðỀ TÀI ....................................................................1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU..........................................................................2 1.2.1 Mục tiêu chung ......................................................................................2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể ......................................................................................2 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ...........................................................................2 1.3.1 Phạm vi về thời gian...............................................................................2 1.3.2 Phạm vi về không gian ...........................................................................2 1.3.3 Phạm vi về nội dung...............................................................................2 1.4 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ............................................................................2 1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU .............................................................................3 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .5 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN...............................................................................5 2.1.1 Các khái niệm ........................................................................................5 2.1.2 Hoạt ñộng và kết quả hoạt ñộng trong ngân hàng thương mại ................7 2.1.3 Các chỉ tiêu ñánh giá hiệu quả ..............................................................12 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...............................................................15 2.2.1 Thu thập số liệu....................................................................................15 2.2.2 Phân tích số liệu...................................................................................15 Chương 3: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ðỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH CẦN THƠ – PHÒNG GIAO DỊCH NINH KIỀU .........................................................................................19 3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN .............................................19 3.1.1 Ngân hàng Phát Triển Nhà ðồng Bằng Sông Cửu Long (Housing Bank of Mekong Delta – MHB) .............................................................................19 3.1.2 Ngân hàng PTN ðBSCL CN Cần Thơ – PGD Ninh Kiều ....................20 3.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC...................................................................................22 3.3 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG CỦA PGD ...............................24 3.3.1 Khái quát tình hình tài chính ................................................................24 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.s La Nguyễn Thùy Dung SVTH: Trần Diễm Ngọc MSSV: 4053787 viii 3.3.2 Khái quát tình hình kinh doanh ............................................................28 3.4 ðỊNH HƯỚNG HOẠT ðỘNG NĂM 2009 ................................................31 3.4.1 Phương hướng hoạt ñộng .....................................................................31 3.4.2 Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 ......................................................31 Chương 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ðỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ðỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH CẦN THƠ – PHÒNG GIAO DỊCH NINH KIỀU..........................32 4.1. PHÂN TÍCH HOẠT ðỘNG HUY ðỘNG VỐN ....................................32 4.1.1. Phân tích tổng quát nguồn vốn của MHB Ninh Kiều trong 03 năm (2006 – 2008) ...............................................................................................32 4.1.2. Phân tích nguồn vốn huy ñộng ............................................................34 4.2. PHÂN TÍCH HOẠT ðỘNG TÍN DỤNG CỦA PGD.................................38 4.2.1. Doanh số cho vay................................................................................39 4.2.2. Doanh số thu nợ ..................................................................................42 4.2.3. Dư nợ ..................................................................................................44 4.2.4. Nợ xấu ................................................................................................46 4.3. PHÂN TÍCH HOẠT ðỘNG DỊCH VỤ .....................................................48 4.4. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ðỘNG KINH DOANH CỦA MHB CN CẦN THƠ – PGD NINH KIỀU........................................................................50 4.4.1. Phân tích tình hình doanh thu ..............................................................50 4.4.2. Phân tích tình hình chi phí...................................................................52 4.4.3. Phân tích tình hình lợi nhuận...............................................................53 4.5. PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ ðO LƯỜNG HIỆU QUẢ HOẠT ðỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG..........................................................................59 4.5.1. Các chỉ số tài chính ño lường hiệu quả hoạt ñộng tín dụng ..................59 4.5.2. Các chỉ số ño lường lợi nhuận .............................................................63 4.5.3. Các chỉ số ño lường rủi ro ...................................................................71 Chương 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ðỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ðỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH CẦN THƠ – PHÒNG GIAO DỊCH NINH KIỀU..........................78 5.1. ðÁNH GIÁ ƯU ðIỂM VÀ HẠN CHẾ .....................................................78 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.s La Nguyễn Thùy Dung SVTH: Trần Diễm Ngọc MSSV: 4053787 ix 5.1.1. Ưu ñiểm ..............................................................................................78 5.1.2. Hạn chế ...............................................................................................79 5.2. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ðỘNG CỦA NGÂN HÀNG .............................................................................................................80 5.2.1. Hiệu quả huy ñộng vốn .......................................................................80 5.2.2. Giảm nợ xấu trong hoạt ñộng tín dụng ................................................80 5.2.3. Giảm chi phí và tăng doanh thu...........................................................81 5.2.4. Các biện pháp hạn chế rủi ro ...............................................................83 Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ......................................................85 6.1. KẾT LUẬN ...............................................................................................85 6.2. KIẾN NGHỊ...............................................................................................86 TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................. PHỤ LỤC............................................................................................................ Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.s La Nguyễn Thùy Dung SVTH: Trần Diễm Ngọc MSSV: 4053787 x DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 1: Tình hình tài sản của MHB Ninh Kiều qua 03 năm 2006-2007-2008...26 Bảng 2: Tình hình kinh doanh của MHB Ninh Kiều qua 03 năm 2006-2007-2008 ...............................................................................................29 Bảng 3: Tình hình nguồn vốn của MHB Ninh Kiều qua 03 năm 2006-2007-2008 ...............................................................................................33 Bảng 4: Tình hình huy ñộng vốn của MHB Ninh Kiều qua 03 năm 2006-2007-2008 ...............................................................................................35 Bảng 5: Tình hình tín dụng của MHB Ninh Kiều qua 03 năm 2006-2007-2008 38 Bảng 6: Tình hình doanh số cho vay của MHB Ninh Kiều qua 03 năm 2006-2007-2008 ...............................................................................................40 Bảng 7: Tình hình doanh số thu nợ của MHB Ninh Kiều qua 03 năm 2006-2007-2008 ...............................................................................................43 Bảng 8: Tình hình dư nợ của MHB Ninh Kiều qua 03 năm 2006- 2007-2008 ...45 Bảng 9: Tình hình nợ xấu của MHB Ninh Kiều qua 03 năm 2006-2007-2008 ..47 Bảng 10: Khoản thu từ dịch vụ của MHB Ninh Kiều qua 03 năm 2006-2007-2008 ...............................................................................................49 Bảng 11: Tình hình doanh thu của MHB Ninh Kiều qua 03 năm 2006-2007-2008 .........................................................................................................................51 Bảng 12: Tình hình chi phí của MHB Ninh Kiều qua 03 năm 2006-2007-2008 52 Bảng 13: Tình hình lợi nhuận của MHB Ninh Kiều qua 03 năm 2006-2007-2008 .........................................................................................................................54 Bảng 14: Các nhân tố ảnh hưởng ñến tình hình lợi nhuận .................................55 Bảng 15: Kết quả phân tích tình hình lợi nhuận ................................................56 Bảng 16: Các chỉ số ño lường hiệu quả hoạt ñộng tín dụng qua 03 năm 2006-2007-2008 ...............................................................................................60 Bảng 17: Các chỉ số ño lường lợi nhuận qua 03 năm 2006-2007-2008..............64 Bảng 18: Các nhân tố ảnh hưởng ñến ROA.......................................................66 Bảng 19: Kết quả phân tích tình hình ROA.......................................................67 Bảng 20: Chỉ tiêu về rủi ro của MHB Ninh Kiều qua 03 năm 2006-2007-2008.72 Bảng 21: Tình hình các chỉ tiêu thanh khoản qua các năm 2006-2007-2008 .....75 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.s La Nguyễn Thùy Dung SVTH: Trần Diễm Ngọc MSSV: 4053787 xi DANH MỤC HÌNH Trang Hình 1: Sơ ñồ cơ cấu tổ chức ............................................................................22 Hình 2: Tình hình các khoản mục tài sản qua năm 2006-2007-2008 .................28 Hình 3: Tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận của MH
Luận văn liên quan