Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại quỹ tín dụng trung ương chi nhánh An Giang

Luận văn nghiên cứu đềtài: “Phân tích hiệu quảhoạt động kinh doanh của chi nhánh QTD TW An Giang”, được thực hiện với mục tiêu phân tích hiệu quả hoạt động của Chi nhánh QTD trong giai đoạn từnăm 2006 – 2008. Qua đó đánh giá hoạt động cũng nhưkết quảhoạt động kinh doanh của Chi nhánh những năm qua nhằm đưa ra các biện pháp nâng cao kết quảkinh doanh của Chi nhánh. Bốcục luận văn gồm những phần chính nhưsau : - Giới thiệu về đềtài, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu đềtài. - Phân tích tổng quan vềhoạt động huy động vốn, hoạt động tín dụng và đánh giá hiệu quảtín dụng thông qua các chỉsố. - Phân tích hiệu quảhoạt động kinh doanh thông qua các khoản mục: thu nhập, chi phí, lợi nhuận và đánh giá hiệu quảhoạt động kinh doanh thông qua một sốchỉsốtài chính - Dựa trên những tồn tại của Chi nhánh QTD đểtừ đó đưa ra các giải pháp nhằm giúp nâng cao hiệu quảhoạt động cho Chi nhánh. - Kết luận và đưa ra kiến nghịvềvấn đềnghiên cứu.

pdf84 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 4474 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại quỹ tín dụng trung ương chi nhánh An Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH -------  ------- LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI QUỸ TÍN DỤNG TRUNG ƯƠNG CHI NHÁNH AN GIANG Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Ths. Lê Phước Hương Nguyễn Thị Phương Dung MSSV: 4053719 Lớp: Tài chính – Ngân hàng1.K31 Cần Thơ – 2009 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: Lê Phước Hương Hương i SVTH: Nguyễn Thị Phương Dung LỜI CẢM TẠ Qua thời gian học tập và nghiên cứu ở trường Đại học Cần Thơ, với thời gian thực tập tại Quỹ tín dụng Trung ương chi nhánh An Giang, em đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình. Đề tài này hoàn thành là nhờ công ơn to lớn của quý thầy cô ở Khoa kinh tế & Quản trị kinh doanh và Ban lãnh đạo cùng các cô chú, anh chị tại Quỹ tín dụng đã hết lòng giúp đỡ em trong thời gian thực tập tại đơn vị. Em xin chân thanh gởi lời cảm ơn đến: Ban Giám Hiệu trường Đại học Cần Thơ và toàn thể quý Thầy, Cô trong trường Đại học Cần Thơ, đặc biệt là thầy cô Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh đã truyền đạt cho em những kiến thức quý báu trong thời gian học tập tại Trường. Cám ơn Cô Lê Phước Hương đã tận tình hướng dẫn cho em trong suốt thời gian làm luận văn tốt nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Quỹ tín dụng Trung ương chi nhánh An Giang đã tạo điều kiện cho em tiếp xúc với môi trường làm việc tại chi nhánh Quỹ tín dụng và cũng đã giúp đỡ em rất nhiều trong việc tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu ở Chi nhánh trong suốt quá trình thực tập. Em cũng xin chân thành cảm ơn các cô chú và anh chị trong cơ quan đã hướng dẫn tận tình, cung cấp đầy đủ số liệu giúp em hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Cuối cùng em xin kính chúc tất cả quý Thầy Cô trong Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh và kính chúc Ban Giám đốc, các cô chú, anh chị trong Quỹ tín dụng Trung ương chi nhánh An Giang dồi dào sức khỏe, luôn thành công trên con đường sự nghiệp và được nhiều hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Em xin chân thành cảm ơn ! Cần Thơ, ngày…..tháng…..năm 2009 Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Phương Dung LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: Lê Phước Hương Hương ii SVTH: Nguyễn Thị Phương Dung LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài này do chính tôi thực hiện, số liệu được trình bày trong đề tài là được Quỹ tín dụng Trung ương chi nhánh An Giang cung cấp. Đề tài không trùng với đề tài thực tập của sinh viên thực tập nào tại Chi nhánh mà có học ở Trường Đại học Cần Thơ. Cần Thơ, ngày …. tháng …. năm 2009 Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Phương Dung LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: Lê Phước Hương Hương iii SVTH: Nguyễn Thị Phương Dung NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP .................................................................................................................................... ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. An Giang, ngày……tháng……năm 2009 NGƯỜI NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: Lê Phước Hương Hương iv SVTH: Nguyễn Thị Phương Dung NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ Cần Thơ, ngày ….. tháng …. năm 2009 NGƯỜI NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: Lê Phước Hương Hương v SVTH: Nguyễn Thị Phương Dung BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC • Họ và tên người hướng dẫn: .............................................................................. • Học vị: ............................................................................................................... • Chuyên ngành: ................................................................................................... • Cơ quan công tác: .............................................................................................. • Tên sinh viên: .................................................................................................... • Mã số sinh viên: ................................................................................................ • Chuyên ngành: ................................................................................................... • Tên đề tài: .................................................................................................................... NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 2. Về hình thức .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 5. Nội dung và kết quả đạt được (theo mục tiêu nghiên cứu, …) .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 6. Các nhận xét khác .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: Lê Phước Hương Hương vi SVTH: Nguyễn Thị Phương Dung 7. Kết luận (Cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các yêu cầu chỉnh sửa, …) .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Cần Thơ, ngày …… tháng …… năm 2009 NGƯỜI NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: Lê Phước Hương Hương vii SVTH: Nguyễn Thị Phương Dung MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU....................................................................................1 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu. ...............................................................................1 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu .......................................................................1 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn...............................................................2 1.2. Mục tiêu nghiên cứu ...................................................................................3 1.2.1. Mục tiêu chung ....................................................................................3 1.2.2. Mục tiêu cụ thể ....................................................................................3 1.3. Phạm vi nghiên cứu ....................................................................................3 1.3.1. Không gian...........................................................................................3 1.3.2. Thời gian .............................................................................................4 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu ..........................................................................4 1.4. Lược khảo tài liệu nghiên cứu ....................................................................4 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...6 2.1. Phương pháp luận ......................................................................................6 2.1.1. Khái niệm tín dụng, tín dụng trong hệ thống và ngoài hệ thống .........6 2.1.2. Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ của việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh.............................................................................................................. 7 2.1.3. Một số khái niệm có liên quan đến việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh.............................................................................................................. 8 2.1.3.1. Doanh số cho vay.......................................................................... 8 2.1.3.2. Doanh số thu nợ ............................................................................ 8 2.1.3.3. Dư nợ ............................................................................................ 8 2.1.3.4. Nợ quá hạn.................................................................................... 8 2.1.3.5. Hiệu quả tín dụng.......................................................................... 9 2.1.3.6. Vốn huy động ............................................................................... 9 2.1.3.7. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng...................................... 10 2.1.3.8. Các chỉ số phân tích.................................................................... 11 2.2. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................... 12 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: Lê Phước Hương Hương viii SVTH: Nguyễn Thị Phương Dung 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu ............................................................ 12 2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu........................................................... 12 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU QUỸ TÍN DỤNG TRUNG ƯƠNG CHI NHÁNH AN GIANG.......................................................................................................... 14 3.1. Giới thiệu chung về Quỹ tín dụng Trung ương ........................................ 14 3.2. Giới thiệu khái quát về Quỹ tín dụng Trung ương chi nhánh An Giang.. 14 3.2.1. Quá trình hình thành và phát triển ..................................................... 14 3.2.2. Chức năng hoạt động ......................................................................... 16 3.2.3. Cơ cấu tổ chức ................................................................................... 17 3.2.3.1. Sơ đồ tổ chức .............................................................................. 17 3.2.3.2. Các phòng ban ............................................................................ 17 3.2.4. Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của Quỹ tín dụng Trung ương chi nhánh An Giang qua 3 năm 2006 – 2008 ...................................................... 17 3.2.5. Thuận lợi – khó khăn ......................................................................... 20 3.2.6. Phương hướng hoạt động năm 2009.................................................. 21 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA QUỸ TÍN DỤNG TRUNG ƯƠNG CHI NHÁNH AN GIANG......................... 23 4.1. Phân tích phần nguồn vốn - phân tích hoạt động huy động vốn của chi nhánh Quỹ tín dụng Trung ương qua 3 năm (2006 – 2008) ............................... 23 4.1.1. Cơ cấu nguồn vốn của Chi nhánh...................................................... 23 4.1.2. Tình hình huy động vốn của Chi nhánh qua 3 năm........................... 26 4.2. Phân tích tình hình sử dụng vốn của Quỹ tín dụng qua 3 năm................. 30 4.2.1. Phân tích doanh số cho vay ............................................................... 32 4.2.2. Phân tích doanh số thu nợ.................................................................. 35 4.2.3. Phân tích dư nợ .................................................................................. 37 4.2.4. Phân tích nợ quá hạn.......................................................................... 39 4.2.5. Đánh giá hiệu quả tín dụng................................................................ 40 4.3. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh Quỹ tín dụng Trung ương An Giang qua 3 năm (2006 – 2008) ....................................... 43 4.3.1. Phân tích thu nhập ............................................................................. 43 4.3.2. Phân tích chi phí ................................................................................ 48 4.3.3. Phân tích lợi nhuận ............................................................................ 51 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: Lê Phước Hương Hương ix SVTH: Nguyễn Thị Phương Dung 4.4. Phân tích một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của chi nhánh Quỹ tín dụng Trung ương An Giang ........................................................................... 54 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI QUỸ TÍN DỤNG TRUNG ƯƠNG CHI NHÁNH AN GIANG................................................................................................................. 59 5.1. Tồn tại và nguyên nhân............................................................................. 59 5.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh........... 60 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ....................................................... 66 6.1. Kết luận..................................................................................................... 66 6.2. Kiến nghị................................................................................................... 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................... 70 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: Lê Phước Hương Hương x SVTH: Nguyễn Thị Phương Dung DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang
Luận văn liên quan