Luận văn Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty bản hiểm Việt Minh

Trong nền kinh tế phát triển hiện nay có rất nhiều loại hình doanh nghiệp kinh doanh những dịch vụ khác nhau. Do đó, việc cạnh tranh để tồn tại và phát triển là vấn đề được các nhà quản trị chú ý quan tâm. Đặc biệt hơn là ngày nay, cùng với nhịp độ phát triển của thế giới, Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Chính sự kiện đó đã làm cho môi trường kinh doanh của nước ta trở nên náo nhiệt và sôi động hơn nữa. Sự cạnh tranh ngày càng diễn ra gay gắt, nó đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự nổ lực, phấn đấu, cải thiện tốt hơn để có thể phát triển bền vững. Trong xu thế hội nhập kinh tế thế giới như vậy nên các doanh nghiệp phải có những chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình hoạt động của chính doanh nghiệp mình, đặc biệt là doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH). DNBH là một loại hình kinh doanh đặc biệt, nó góp phần quan trọng trong việc khắc phục hậu quả của rủi ro; tạo điều kiện cho các tổ chức kinh tế, cá nhân, gia đình khắc phục khó khăn về tài chính khi gặp rủi ro. Và cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, hoạt động bảo hiểm ngày càng đa dạng và không thể thiếu được trong quá trình phát triển kinh tế và cơ cấu thị trường. Hiện nay ở nước ta mạng lưới kinh doanh bảo hiểm được phát triển mạnh mẽ, rộng khắp từ thành phố đến nông thôn trong phạm vi cả nước nhằm đáp ứng nhu cầu của người tham gia bảo hiểm. Về quy mô hoạt động, kinh doanh bảo hiểm không chỉ giới hạn trong phạm vi quốc gia mà còn hoạt động rộng khắp, vượt ra ngoài phạm vi quốc gia các nghiệp vụ tái bảo hiểm và nhận tái bảo hiểm cho tất cả các đối tượng trên thế giới. Bởi vì hoạt động bảo hiểm đang phát triển ở nước ta nên vấn đề phân tích hoạt động kinh doanh đối với mỗi doanh nghiệp là hết sức cần thiết. Doanh nghiệp phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá đầy đủ chính xác mọi diễn biến kết quả hoạt động kinh doanh của mình, tìm ra những mặt mạnh để phát huy và những mặt còn yếu kém để khắc phục. Từ đó đề ra những giải pháp để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình. Mặt khác, thông qua phân tích kinh doanh giúp cho các doanh nghiệp tìm ra các biện pháp sát thực để tăng cường các hoạt động kinh tế, quản lý doanh nghiệp, thu hút khách hàng, đầu Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty Bảo Minh Cần Thơ GVHD: TS. Võ Thành Danh 2 tư có hiệu quả, Ngoài ra, phân tích kinh doanh còn là nh ững căn cứ quan trọng phục vụ cho việc dự đoán, dự báo xu thế phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó, các nhà quản trị sẽ đưa ra những quyết định về chiến lược kinh doanh có hiệu quả hơn. Chính vì tầm quan trọng của những vấn đề trên nên em chọn đề tài: “Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty Bảo Minh Cần Thơ” làm đề tài tốt nghiệp

pdf79 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 6393 | Lượt tải: 31download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty bản hiểm Việt Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NGUYỄN THỊ DIỄM TRANG Mã số SV : 4054313 Lớp: KTNN 1 K31 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY BẢN HIỂM VIỆT MINH Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: VÕ THÀNH DANH Tháng 05/2009 Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty Bảo Minh Cần Thơ GVHD: TS. Võ Thành Danh 1 CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1 Lý do chọn đề tài Trong nền kinh tế phát triển hiện nay có rất nhiều loại hình doanh nghiệp kinh doanh những dịch vụ khác nhau. Do đó, việc cạnh tranh để tồn tại và phát triển là vấn đề được các nhà quản trị chú ý quan tâm. Đặc biệt hơn là ngày nay, cùng với nhịp độ phát triển của thế giới, Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Chính sự kiện đó đã làm cho môi trường kinh doanh của nước ta trở nên náo nhiệt và sôi động hơn nữa. Sự cạnh tranh ngày càng diễn ra gay gắt, nó đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự nổ lực, phấn đấu, cải thiện tốt hơn để có thể phát triển bền vững. Trong xu thế hội nhập kinh tế thế giới như vậy nên các doanh nghiệp phải có những chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình hoạt động của chính doanh nghiệp mình, đặc biệt là doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH). DNBH là một loại hình kinh doanh đặc biệt, nó góp phần quan trọng trong việc khắc phục hậu quả của rủi ro; tạo điều kiện cho các tổ chức kinh tế, cá nhân, gia đình khắc phục khó khăn về tài chính khi gặp rủi ro. Và cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, hoạt động bảo hiểm ngày càng đa dạng và không thể thiếu được trong quá trình phát triển kinh tế và cơ cấu thị trường. Hiện nay ở nước ta mạng lưới kinh doanh bảo hiểm được phát triển mạnh mẽ, rộng khắp từ thành phố đến nông thôn trong phạm vi cả nước nhằm đáp ứng nhu cầu của người tham gia bảo hiểm. Về quy mô hoạt động, kinh doanh bảo hiểm không chỉ giới hạn trong phạm vi quốc gia mà còn hoạt động rộng khắp, vượt ra ngoài phạm vi quốc gia các nghiệp vụ tái bảo hiểm và nhận tái bảo hiểm cho tất cả các đối tượng trên thế giới. Bởi vì hoạt động bảo hiểm đang phát triển ở nước ta nên vấn đề phân tích hoạt động kinh doanh đối với mỗi doanh nghiệp là hết sức cần thiết. Doanh nghiệp phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá đầy đủ chính xác mọi diễn biến kết quả hoạt động kinh doanh của mình, tìm ra những mặt mạnh để phát huy và những mặt còn yếu kém để khắc phục. Từ đó đề ra những giải pháp để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình. Mặt khác, thông qua phân tích kinh doanh giúp cho các doanh nghiệp tìm ra các biện pháp sát thực để tăng cường các hoạt động kinh tế, quản lý doanh nghiệp, thu hút khách hàng, đầu Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty Bảo Minh Cần Thơ GVHD: TS. Võ Thành Danh 2 tư có hiệu quả,… Ngoài ra, phân tích kinh doanh còn là những căn cứ quan trọng phục vụ cho việc dự đoán, dự báo xu thế phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó, các nhà quản trị sẽ đưa ra những quyết định về chiến lược kinh doanh có hiệu quả hơn. Chính vì tầm quan trọng của những vấn đề trên nên em chọn đề tài: “Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty Bảo Minh Cần Thơ” làm đề tài tốt nghiệp. 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Tìm hiểu, phân tích và đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 2006-2008. Từ đó, có thể thấy được những điểm mạnh, điểm yếu và đề ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh cho công ty. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Phân tích tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận. - Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh. - Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt đông kinh doanh. 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Không gian Luận văn được thực hiện tại Công ty Bảo Minh Cần Thơ. 1.3.2 Thời gian - Luận văn này được thực hiện trong thời gian từ ngày 02/02/2009 đến ngày 25/04/2009. - Số liệu sử dụng phân tích được thu thập trong 3 năm từ năm 2006 đến năm 2008. 1.4 Lược khảo tài liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu Tưởng Ngọc Quỳnh Giao (2003), luận văn tốt nghiệp Nâng cao hiệu quả chiến lược kinh doanh Công ty bảo hiểm Cần Thơ. Bài viết phân tích tác động của môi trường kinh doanh đến hoạt động kinh doanh của công ty từ năm 2001 đến năm 2003, từ đó đề ra các biện pháp về chiến lược kinh doanh cho công ty. Đề tài sử dụng phương pháp: so sánh, quy nạp, phân tích SWOT, phân tích thông qua ma trận SPACE, chiến lược ma trận chính, phân tích bằng ma trận QSPM. Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty Bảo Minh Cần Thơ GVHD: TS. Võ Thành Danh 3 Điểm giống nhau giữa đề tài này và đề tài đang thực hiện là cả hai đều phân tích kinh doanh của công ty bảo hiểm. Nhưng điểm khác biệt là đề tài của sinh viên Tưởng Ngọc Quỳnh Giao tập trung vào phân tích môi trường kinh doanh và sử dụng phương pháp phân tích bằng ma trận chủ yếu để đề ra chiến lược kinh doanh cho công ty bảo hiểm Cần Thơ. Còn đề tài đang thực hiện phân tích tổng quát tình hình kinh doanh của công ty Bảo Minh Cần Thơ như doanh thu, chi phí, lợi nhuận; từ đó đề ra giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho công ty. Và điểm khác biệt quan trọng giữa hai đề tài này là phân tích hai công ty khác nhau vào hai thời điểm khác nhau. Đỗ Thị Thanh Mai (2008), thu hoạch thực tập tốt nghiệp Tình hình thực hiện bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu tại Công ty Bảo Minh Cần Thơ, Trường Đại học ngoại thương, Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh. Bài viết phân tích tình hình bảo hiểm xuất nhập khẩu của công ty trong năm 2006 và năm 2007. Điểm giống nhau giữa đề tài này và đề tài đang thực hiện là đều phân tích kinh doanh bảo hiểm của công ty Bảo Minh Cần Thơ. Nhưng điểm khác nhau là đề tài của sinh viên Đỗ Thị Thanh Mai tập trung phân tích tình hình kinh doanh bảo hiểm xuất nhập khẩu và từ đó đề ra giải pháp cho việc kinh doanh bảo hiểm xuất nhập khẩu của công ty. Còn đề tài đang thực hiện phân tích tập trung vào doanh thu, chi phí, lợi nhuận của công ty từ đó đề ra những biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty Bảo Minh Cần Thơ GVHD: TS. Võ Thành Danh 4 CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Phương pháp luận 2.1.1 Một số vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh 2.1.1.1 Khái niệm phân tích hoạt động kinh doanh Hoạt động kinh doanh là hoạt động bao gồm tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nó tuân thủ theo các quy luật kinh tế của sản xuất hàng hóa và chịu ảnh hưởng bởi sự tác động của các nhân tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. Phân tích hoạt động kinh doanh là việc đi sâu nghiên cứu theo yêu cầu của hoạt động quản lý kinh doanh căn cứ vào tài liệu hạch toán và các thông tin kinh tế. Bằng những phương pháp riêng kết hợp với những phương pháp kĩ thuật khác nhằm đến việc phân tích, đánh giá tình hình kinh doanh để thấy được chất lượng hoạt động, nguồn năng lực sản xuất tiềm tàng. Trên cơ sở đó đề ra các phương án và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp. 2.1.1.2 Vai trò của phân tích hoạt động kinh doanh * Phân tích hoạt động kinh doanh là công cụ để phát triển những khả năng tiềm ẩn trong kinh doanh và còn là công cụ để cải tiến cơ chế quản lý trong kinh doanh. Bất kì hoạt động kinh doanh trong các điều kiện khác nhau như thế nào đi nữa cũng còn những tiềm ẩn, còn những khả năng tiềm tàng chưa được phát hiện, chỉ thông qua phân tích hoạt động doanh nghiệp mới phát hiện được. Từ đó ta sẽ có cách khai thác để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, thông qua phân tích hoạt động doanh nghiệp ta mới thấy rõ những nguyên nhân và nguồn gốc của các vấn đề phát sinh từ đó có những giải pháp thích hợp cải tiến trong hoạt động quản lý để mang lại hiệu quả cao hơn. * Phân tích hoạt động kinh doanh là công cụ cung cấp thông tin cho các nhà quản trị doanh nghiệp để điều hành hoạt động kinh doanh. Trong điều kiện hoạt động kinh doanh đơn giản với quy mô nhỏ, nhu cầu thông tin cho các nhà quản lý chưa nhiều thì quá trình phân tích cũng được tiến hành đơn giản, có thể được thực hiện ngay trong công tác hạch toán. Khi Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty Bảo Minh Cần Thơ GVHD: TS. Võ Thành Danh 5 hoạt động kinh doanh ngày càng phát triển với quy mô lớn, nhu cầu thông tin cho các nhà quản lý ngày càng nhiều, đa dạng và phức tạp. Những thông tin có giá trị và thích hợp cần thiết này thường không có sẵn trong các báo cáo tài chính hoặc trong bất cứ tài liệu nào ở doanh nghiệp. Để có được những thông tin này phải thông qua quá trình phân tích, vì vậy phân tích hoạt động kinh doanh hình thành và phát triển không ngừng. * Phân tích hoạt động kinh doanh là cơ sở quan trọng để có thể đề ra các quyết định kinh doanh. Thông qua các tài liệu phân tích cho phép các nhà doanh nghiệp nhận thức đúng đắn về khả năng, mặt mạnh cũng như mặt yếu của doanh nghiệp mình. Dựa vào cơ sở đó để doanh nghiệp đưa ra các quyết định chính xác cho các mục tiêu, chiến lược kinh doanh. Do đó, người ta xem phân tích như là một hoạt động thực tiễn, bởi vì phân tích hoạt động kinh doanh luôn đi trước quyết định và là cơ sở cho các quyết định kinh doanh. Phân tích hoạt động kinh doanh như một ngành khoa học, nó nghiên cứu các phương pháp có hệ thống và tìm ra các giải pháp áp dụng chúng vào mỗi doanh nghiệp. * Phân tích hoạt động kinh doanh là biện pháp quan trọng để phòng rủi ro trong kinh doanh. Một doanh nghiệp hoạt động đều bị ảnh hưởng bởi các điều kiện bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp. Vì vậy, ngoài việc phân tích các điều kiện bên trong doanh nghiệp như về tài chính, lao động, vật tư,… doanh nghiệp còn quan tâm phân tích các điều kiện tác động ở bên ngoài như khách hàng, thị trường, đối thủ cạnh tranh… Trên cơ sở phân tích trên, doanh nghiệp dự đoán được các rủi ro trong kinh doanh có thể xảy ra và có các phương án phòng ngừa trước khi chúng xảy ra. Để có những dự đoán chính xác thì doanh nghiệp phải thường xuyên phân tích hoạt động kinh doanh. Phân tích dựa trên các tài liệu có được thì doanh nghiệp có thể dự đoán các điều kiện kinh doanh trong thời gian sắp tới, từ đó đề ra các chiến lược kinh doanh thật phù hợp. Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty Bảo Minh Cần Thơ GVHD: TS. Võ Thành Danh 6 2.1.1.3 Đối tượng và mục đích của phân tích hoạt động kinh doanh * Đối tượng: Đối tượng của phân tích hoạt động kinh doanh là quá trình và kết quả hoạt động kinh doanh cùng với sự tác động của các nhân tố ảnh hưởng được biểu hiện thông qua các chỉ tiêu kinh tế. Phân tích nhằm nghiên cứu quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các kết quả do hoạt động kinh doanh mang lại, có thể là kết quả của quá khứ hoặc các kết quả dự kiến có thể đạt được trong tương lai. Dựa trên kết quả phân tích đó để ra các quyết định quản trị kịp thời trước mắt - ngắn hạn hoặc xây dựng kế hoạch chiến lược - dài hạn. Kết quả hoạt động kinh doanh mà phân tích nghiên cứu có thể là kết quả tổng hợp của nhiều quá trình hình thành, do đó kết quả phải là riêng biệt và đạt được trong khoảng thời gian nhất định. Các kết quả hoạt động kinh doanh phải được định hướng theo các mục tiêu trong kinh doanh. Quá trình định hướng này phải được lượng hóa cụ thể thành các chỉ tiêu kinh tế và phân tích cần hướng đến các kết quả của các chỉ tiêu để đánh giá. Các chỉ tiêu kinh tế phải được xây dựng hoàn chỉnh và không ngừng được hoàn thiện. * Mục đích: Mục đích cuối cùng của phân tích hoạt động kinh doanh là đúc kết quá trình và kết quả hoạt động kinh doanh thành quy luật để nhận thức hiện tại và nhắm đến tương lai cho tất cả các mặt hoạt động của một doanh nghiệp. 2.1.1.4 Nội dung của phân tích hoạt động kinh doanh Nội dung của phân tích hoạt động kinh doanh là đánh giá các quá trình hướng đến kết quả hoạt động kinh doanh với tác động của các yếu tố ảnh hưởng được biểu hiện thông qua các chỉ tiêu kinh tế. Phân tích hoạt động kinh doanh cần xác định các đặc trưng về mặt lượng của các giai đoạn, các quá trình kinh doanh (số lượng, kết cấu, quan hệ, tỷ lệ…) nhằm xác định xu hướng và nhịp độ phát triển, xác định những nguyên nhân ảnh hưởng đến sự biến động của các quá trình kinh doanh, tính chất và trình độ chặt chẽ của mối liên hệ giữa kết quả kinh doanh với các điều kiện sản xuất kinh doanh. Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty Bảo Minh Cần Thơ GVHD: TS. Võ Thành Danh 7 Phân tích kinh doanh không chỉ dừng lại ở việc đánh giá kết quả kinh doanh thông qua các chỉ tiêu kinh tế mà còn đi sâu nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh biểu hiện trên các chỉ tiêu đó. Các nhân tố ảnh hưởng có thể là nhân tố chủ quan hoặc khách quan. 2.1.2 Khái niệm doanh thu, chi phí, lợi nhuận 2.1.2.1 Doanh thu Bởi vì DNBH là một loại hình kinh doanh đặc biệt nên phạm vi hoạt động kinh doanh của DNBH không chỉ bó hẹp trong khuôn khổ của hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Chính vì vậy, hoạt động của DNBH có thể được xếp thành 3 loại: - Hoạt động kinh doanh bảo hiểm. - Hoạt động đầu tư tài chính. - Hoạt động khác. Theo đó, doanh thu của DNBH là doanh thu từ hoạt động bán sản phẩm bảo hiểm và cung cấp dịch vụ, tiền lãi từ hoạt động đầu tư và các khoản thu nhập khác ngoài các hoạt động bán sản phẩm bảo hiểm và đầu tư. Tuy nhiên, bởi vì loại hình của công ty tôi đang phân tích là công ty cổ phần và là đơn vị phụ thuộc của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh nên Bảo Minh Cần Thơ chỉ hoạt động kinh doanh bảo hiểm. * Doanh thu kinh doanh bảo hiểm: Doanh thu kinh doanh bảo hiểm là toàn bộ các khoản tiền thu không bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm và cung cấp dịch vụ bảo hiểm. Doanh thu kinh doanh bảo hiểm bao gồm các khoản thu sau: - Tiền thu phí bảo hiểm gốc là toàn bộ phí bảo hiểm thu từ các hợp đồng bảo hiểm đã ký kết. - Tiền thu nhận tái bảo hiểm là toàn bộ tiền phí nhận tái bảo hiểm thu từ các hợp đồng tái bảo hiểm. - Tiền thu nhượng tái bảo hiểm là toàn bộ các khoản tiền thu về hoa hồng nhượng tái và các khoản thu khác từ hợp đồng tái bảo hiểm. Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty Bảo Minh Cần Thơ GVHD: TS. Võ Thành Danh 8 - Tiền thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ khác là các khoản tiền thu về dịch vụ đại lý giám định, tư vấn, đại lý xét bồi thường và đòi với người thứ ba, xử lý hàng đã bồi thường tổn thất toàn bộ. 2.1.2.2 Chi phí Như đã phân tích ở trên thì DNBH phải bỏ ra những khoản chi phí cho ba loại hoạt động là: - Chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm. - Chi phí hoạt động tài chính. - Chi phí hoạt động khác. Theo tính chất hoạt động của Bảo Minh Cần Thơ nên chỉ có chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm. * Chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm: Chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm là toàn bộ các khoản chi tiền, khoản trích nảy sinh trong quy trình hoạt động kinh doanh các nghiệp vụ bảo hiểm và tái bảo hiểm của DNBH. Chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm bao gồm: chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. - Chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm: Chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm là các khoản chi bằng tiền và khoản trích để trực tiếp thực hiện sản xuất dịch vụ bảo hiểm, tái bảo hiểm trong kỳ kinh doanh của DNBH. Theo mục đích và công dụng của chi phí, chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm bao gồm: chi bồi thường trong bảo hiểm phi nhân thọ, chi trả tiền bảo hiểm trong bảo hiểm nhân thọ, chi giám định, chi hoa hồng, chi trích lập dự phòng kỹ thuật, chi xử lý hàng bồi thường 100%, chi đòi người thứ ba, chi bồi thường trách nhiệm nhận tái bảo hiểm và chi phí để phòng hạn chế tổn thất. - Chi phí bán hàng trong bảo hiểm: Chi phí bán hàng trong bảo hiểm là những khoản chi ra trong quá trình bán các sản phẩm bảo hiểm. Chi phí bán hàng trong bảo hiểm bao gồm: chi phí nhân viên bán hàng, chi quảng cáo thương mại hóa sản phẩm bảo hiểm, chi giao dịch, chi khấu hao tài sản cố định dùng trong các bộ phận bán hàng, chi phí dịch vụ mua ngoài Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty Bảo Minh Cần Thơ GVHD: TS. Võ Thành Danh 9 khác. Đối với nhiều công ty, họ sẽ đưa chi phí bán hàng vào chung với chi phí quản lý doanh nghiệp. - Chi phí quản lý doanh nghiệp: Chi phí quản lý doanh nghiệp là những khoản chi phí cho việc quản lý điều hành, quản lý kinh doanh chung, quản lý hành chính và phục vụ chung khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Cũng như chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm: chi phí nhân viên quản lý; chi phí vật tư quản lý; chi phí đồ dùng văn phòng; chi phí khấu hao tài sản cố định dùng trong quản lý; chi trích dự phòng giảm giá hàng hóa tồn kho, nợ phải thu khó đòi; chi phí dịch vụ mua ngoài; chi phí bằng tiền khác; thuế và các khoản phí, lệ phí, lãi vay,… Tóm lại, chi phí của doanh nghiệp là tất cả những chi phí phát sinh gắn liền với quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Do đó, việc nhận định và phân loại chi phí là rất cần thiết để tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh. Hơn nữa, chi phí ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Muốn đạt lợi nhuận cao thì một trong những biện pháp chủ yếu là giảm chi phí sản xuất kinh doanh. Do đó, vấn đề được đặt ra là làm sao kiểm soát được các khoản chi phí. Cho nên các nhà quản lý cần phải nhận diện, phân tích các hoạt động sinh ra chi phí để có thể quản lý chi phí; từ đó có những quyết định đúng đắn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 2.1.2.3 Lợi nhuận Lợi nhuận là kết quả tài chính cuối cùng của doanh nghiệp, hiểu một cách đơn giản là một khoản tiền dôi ra giữa tổng thu và tổng chi trong hoạt động của doanh nghiệp hoặc có thể hiểu là phần dôi ra của một hoạt động sau khi đã trừ đi mọi chi phí dùng cho hoạt động đó. Lợi nhuận kinh doanh của DNBH bao gồm lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, hoạt động tài chính và hoạt động khác. Tuy nhiên, đối với Bảo Minh Cần Thơ chỉ có một lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm. * Lợi nhuận hoạt động kinh doanh bảo hiểm là số chênh lệch giữa doanh thu bảo hiểm (doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm) với chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty Bảo Minh Cần Thơ GVHD: TS. Võ Thành Danh 10 = Lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh là chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh tế mà doanh nghiệp đạt được từ các hoạt động kinh doanh. Lợi nhuận cũng là cơ sở để tính ra các chỉ tiêu chất lượng khác, nhằm đánh giá hiệu quả của các quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đánh giá hiệu quả sử dụng các yếu tố sản xuất vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, các nhà quản lý rất quan tâm đến chỉ tiêu này nhằm nâng cao hiệu quả lợi nhuận của doanh nghiệp. Trong cơ chế thị trường phân tích các nhân tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận là cơ sở để đưa ra các quyết định nhanh chóng và chính xác cho việc kinh doanh, để thích ứng với thị trường. 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu Số liệu thu thập từ các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 2006, 2007, 2008. Đồng thời, thu thập một số thông tin từ tạp chí, từ nguồn internet để phục vụ thêm cho việc phân tích. 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 2.2.2.1 Phương pháp so sánh Đây là phương pháp xem xét một chỉ tiêu phân tích bằng cách dựa trên việc so sánh với một chỉ tiêu cơ sở (chỉ tiêu gốc). Đây là phương pháp đơn giản và được sử dụng phổ biến trong phân tích để xác định xu hướng, mức độ biến động của chỉ tiêu phân tích. - Phương pháp so sánh số tuyệt đối: là hiệu số của chỉ tiêu kinh tế kỳ phân tích và chỉ tiêu kinh tế kỳ cơ sở. F = Ft – F0 Trong đó: Ft là chỉ tiêu kinh tế ở kỳ phân tích F0 là chỉ tiêu kinh tế ở kỳ gốc Lợi nhuận của hoạt động kinh doanh bảo hiểm Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí bán hàng Doanh thu bán hàng thuần Chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm = - - - Các khoản giảm doanh thu Doanh thu bán hàng thuần Doanh thu bán hàng= - Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty Bảo Minh