Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hồng Ngự - Đồng Tháp

Thực hiện chủ trương đường lối đối mới của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế nước ta đang trên đà chuyển dịch mạnh mẽ theo cơ chế thị trường, đất nước ta đang trong quá tình công nghiệp hóa – hiện đại hóa, phát triển toàn diện kinh tế - xã hội đẩy nhanh tiến độ hội nhập với kinh tế thế giới. Đối với một quốc gia có hơn 80% dân số là nông dân như Việt Nam, việc phát triển sản xuất nông nghiệp chiếm một vai trò cực kỳ quan trọng. Để góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển và thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, thì cần phải có vốn và tín dụng. Để đưa nông nghiệp, nông thôn phát triển mạnh mẽ nhất định phải có sự đầu tư thích đáng của Nhà nước, của các ngành trong đó không thể xem nhẹ vai trò của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.

pdf71 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2052 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hồng Ngự - Đồng Tháp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan