Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Song Phú, huyện Tam Bình

1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Việt Nam là một nước nông nghiệp, có trên 70% dân số sống tập trung ở khu vực nông thôn. Có thể nói rằng, nông nghiệp nước ta là mặt trận hàng đầu, có tầm quan trọng chiến lược. Việc ổn định sản xuất nông nghiệp, nâng cao cuộc sống nông thôn, tăng thu nhập cho nông dân có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của đất nước. Chính vì lẽ đó mà chủ trương phát triển nông nghiệp nông thôn là một trong những vấn đề luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay nhằm từng b ước cải thiện bộ mặt nông thôn Việt Nam trong tiến trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Để thực hiện việc phát triển nông nghiệp, nông thôn, ngoài việc phải có chủ trương, chính sách, đường lối đúng đắn cần phải có nguồn vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng. Đơn vị có thể đáp ứng được nhu cầu vốn này không ai khác hơn đó chính là ngân hàng, đặc biệt là hệ thống ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn giữ vai tr ò chủ đạo và chủ lực trong đầu tư vốn phát triển nông nghiệp, cải thiện bộ mặt nông thôn. Ngành ngân hàng với vai trò là “người đi vay” và “người cho vay” đã có những chính sách đổi mới tích cực phù hợp với tình hình thực tiễn, huy động tối đa các nguồn tiền nhàn rỗi đưa vào lưu thông để phát triển sản xuất. Việc tạo lập nguồn vốn không những giúp cho Ngân hàng tổ chức được mọi hoạt động kinh doanh mà còn góp phần quan trọng trong việc đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của người đi vay nói riêng cũng như sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế nói chung. Huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long là vùng đất giàu tiềm năng phát triển kinh tế, đặc biệt là ngành nông nghiệp.Trên địa bàn, đất nông nghiệp chiếm phần lớn diện tích, chủ yếu là trồng lúa, cây ăn trái và chăn nuôi. Sản xuất nông nghiệp là ngành thường gặp rủi ro do thiên tai, lũ lụt, giá cả nông sản biến động, dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi. Để tiếp tục sản xuất kinh doanh người nông dân cần phải có nguồn vốn kịp thời hỗ trợ. Chính vì thế, ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đóng vai trò quan trọng hỗ trợ vốn cho nông nghiệp, nông thôn Việt Nam nói chung, xã Song Phú, huyện Tam Bình nói riêng. Đầu tư tín dụng là hoạt động chủ yếu trong hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng nông nghiệp. Nó đóng vai trò quyết định hiệu quả kinh doanh, sự tồn tại của ngân hàng mà đặc biệt là hoạt động tín dụng ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn trong lĩnh vực đầu tư vốn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn.Bên cạnh những thành tựu đạt được còn có những bất cập cần đổi mới. Do vậy muốn nâng cao hơn nữa vị thế của mình trên thị trường thì ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Song Phú phải bắt đầu bằng việc cải tiến tín dụng, nâng cao hiệu quả hoạt động. Vì vậy, tôi xin chọn đề tài “Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Song Phú-huyện Tam Bình-tỉnh Vĩnh Long” để làm luận văn tốt nghiệp. 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Thông qua việc phân tích, đánh giá hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Song Phú (huyện Tam B ình) qua 3 năm 2005, 2006, 2007 để thấy rõ thực trạng tín dụng và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngân h àng, phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Để đáp ứng mục tiêu chung đã đề ra, ta cần thực hiện tốt các mục ti êu cụ thể sau: - Phân tích khái quát tình hình huy động vốn của ngân hàng qua 3 năm 2005, 2006, 2007 để đánh giá khả năng thu hút vốn nhằm đề ra các giải pháp cải thiện tình hình huy động vốn. - Phân tích tình hình sử dụng vốn ngắn hạn thông qua phân tích doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ, nợ quá hạn từ năm 2005-2007 để rút ra những mặt đạt được và chưa đạt được, cũng như tìm ra nguyên nhân ảnh hưởng. - Phân tích các chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng. - Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của chi nhánh NHNo&PTNT Song Phú. 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU - Tình hình huy động vốn của ngân hàng qua 3 năm 2005, 2006, 2007 có sự biến động như thế nào? - Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong 3 năm qua như thế nào? Đạt hiệu quả cao hay thấp? - Công tác tín dụng đối với địa bàn nào và thành phần nào là hiệu quả nhất? Vì sao đạt được hiệu quả như thế? - Để đánh giá hiệu quả tín dụng cần phân tích các chỉ tiêu nào? - Phân tích hoạt động tín dụng bao gồm phân tích các nội dung n ào? - Ngân hàng cần thực hiện những biệ n pháp cụ thế nào để tiếp tục duy trì và phát huy tính hiệu quả trong công tác tín dụng của mình trong thời gian tới?

pdf146 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1858 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Song Phú, huyện Tam Bình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH SONG PHÚ-HUYỆN TAM BÌNH Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THUÝ AN PHÙNG THỊ BÍCH THUỲ MSSV: 4053644 Lớp: Kế toán tổng hợp Khoá :31 Cần Thơ- 2008 www.kinhtehoc.net Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo&PTNT Song Phú GVHD: Nguyễn Thúy An i SVTH: Phùng Thị Bích Thùy LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng đề tài do chính tôi thực hiện, các số liệu trong bài và kết quả phân tích là hoàn toàn trung thực. Đề tài không trùng với bất kì đề tài nghiên cứu khoa học nào. Vĩnh Long, ngày tháng năm 2008 Sinh viên thực hiện Phùng Thị Bích Thùy www.kinhtehoc.net Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo&PTNT Song Phú GVHD: Nguyễn Thúy An ii SVTH: Phùng Thị Bích Thùy LỜI CẢM TẠ Trong suốt thời gian học ở Trường đại học Cần Thơ, em đã được sự chỉ bảo và giảng dạy nhiệt tình của quý thầy cô, đặc biệt là quý thầy cô khoa Kinh Tế- Quản Trị Kinh Doanh đã truyền đạt cho em những kiến thức xã hội và kiến thức chuyên môn vô cùng quý giá. Sau thời gian thực tập tại NHNo&PTNT Song Phú-Tam Bình-Vĩnh Long, nay em đã có được kết quả mong đợi là hoàn thành đề tài tốt nghiệp của mình, tạo điều kiện thuận lợi để em có thể vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế tại ngân hàng, giúp em có thêm những hiểu biết về cách làm việc bên ngoài xã hội, em tin rằng những kiến thức đó sẽ giúp em trở nên vững vàng và tự tin hơn khi bước vào đời. Với tất cả lòng tôn kính, em xin gửi đến quý thầy cô trường Đại học Cần Thơ và quý thầy cô khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh lòng biết ơn sâu sắc. Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Thúy An đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em trong suốt quá trình nghiên cứu để em có thể hoàn thành đề tài tốt nghiệp này. Qua đây em kính gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo, cô chú, anh chị trong NHNo&PTNT Song Phú–Tam Bình, đặc biệt là chú Tuấn Anh- trưởng phòng tín dụng và chú Phong-trưởng phòng kế toán và các anh chị phòng tín dụng đã tận tình giúp đỡ và hướng dẫn em hoàn thành đề tài này. Cuối cùng, em kính gửi lời cảm ơn đến gia đình là chỗ dựa tinh thần luôn giúp em vượt qua những lúc khó khăn nhất. Do kiến thức còn hạn hẹp, thời gian tìm hiểu chưa sâu, chắc chắn bài luận văn của em không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự đóng góp của quý thầy cô và Ban lãnh đạo ngân hàng giúp em khắc phục được những thiếu sót và khuyết điểm. Một lần nữa, em xin gửi đến quý thầy cô, các cô chú trong NHNo&PTNT Song Phú lời cảm ơn chân thành và lời chúc tốt đẹp nhất. Trân trọng! Vĩnh Long, ngày tháng năm 2008 Sinh viên thực hiện Phùng Thị Bích Thùy www.kinhtehoc.net Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo&PTNT Song Phú GVHD: Nguyễn Thúy An iii SVTH: Phùng Thị Bích Thùy NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- www.kinhtehoc.net Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo&PTNT Song Phú GVHD: Nguyễn Thúy An iv SVTH: Phùng Thị Bích Thùy BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC  Họ tên giáo viên hướng dẫn: -------------------------------------------------------  Học vị: ---------------------------------------------------------------------------------  Chuyên ngành: -----------------------------------------------------------------------  Cơ quan công tác: --------------------------------------------------------------------  Tên học viên: -------------------------------------------------------------------------  Mã số sinh viên: ----------------------------------------------------------------------  Chuyên ngành: -----------------------------------------------------------------------  Tên đề tài: ----------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo: -------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Về hình thức: -------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài:. ------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn: ------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Nội dung và các kết quả đạt được (theo mục tiêu nghiên cứu,…): ------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- 6. Các nhận xét khác: ------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- 7. Kết luận (Cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý với nội dung đề tài và các yêu cầu chỉnh sửa): ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- Cần Thơ, ngày….tháng…năm 2008 GIÁO VIÊN NHẬN XÉT www.kinhtehoc.net Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo&PTNT Song Phú GVHD: Nguyễn Thúy An v SVTH: Phùng Thị Bích Thùy MỤC LỤC -------------------------------- CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU.................................................................................. 1 1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI ........................................................................ 1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ............................................................................. 2 1.2.1 Mục tiêu chung ........................................................................................... 2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể ........................................................................................... 2 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU………………………………………………….. 3 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU ................................................................................ 3 1.4.1 Không gian .................................................................................................. 3 1.4.2 Thời gian ..................................................................................................... 3 1.4.3 Đối tượng nghiên cứu ................................................................................. 3 1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU ................................................................................. 3 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.. ..................................................................................................................... 5 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG ................................................................. 5 2.1.1 Khái niệm về tín dụng .................................................................................. 5 2.1.2 Các hình thức tín dụng ................................................................................. 5 2.1.3 Vai trò của tín dụng trong nền kinh tế ......................................................... 7 2.1.4 Phân loại tín dụng ........................................................................................ 8 2.1.5 Một số qui định về hoạt động tín dụng ........................................................ 9 2.1.6 Một số chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả tín dụng ........................................... 19 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................................................. 22 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu .................................................................... 22 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu ................................................................... 23 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ NHNo & PTNT SONG PHÚ- HUYỆN TAM BÌNH ......................................................................................................... 25 3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHNo & PTNT SONG PHÚ- HUYỆN TAM BÌNH ................................................................................ 25 3.1.1 Sự hình thành và phát triển ....................................................................... 25 3.1.2 Cơ cấu tổ chức và bộ máy điều hành ........................................................ 26 www.kinhtehoc.net Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo&PTNT Song Phú GVHD: Nguyễn Thúy An vi SVTH: Phùng Thị Bích Thùy 3.1.3 Nhiệm vụ và quyền hạn của từng phòng ban ........................................... 26 3.2 KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH NHNo&PTNT SONG PHÚ TRONG 3 NĂM 2005-2007 ................................ 28 3.2.1. Các lĩnh vực hoạt động ........................................................................... 28 3.2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh ................................................................. 29 3.3 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHNo&PTNT CHI NHÁNH SONG PHÚ ................................. 34 3.3.1 Thuận lợi .................................................................................................. 34 3.3.2 Khó khăn .................................................................................................. 35 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH SONG PHÚ- HUYỆN TAM BÌNH .......... 37 4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHNo & PTNT CHI NHÁNH SONG PHÚ QUA 3 NĂM 2005-2007 ................................................. 37 4.1.1 Nguồn vốn................................................................................................. 37 4.1.2. Tình hình huy động vốn .......................................................................... 40 4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHNo&PTNT SONG PHÚ QUA 3 NĂM 2005-2007 ........................................ 44 4.2.1 Doanh số cho vay ................................................................................... 45 4.2.2 Doanh số thu nợ .................................................................................... 47 4.2.3 Dư nợ ..................................................................................................... 48 4.2.4 Nợ quá hạn ............................................................................................ 49 4.3 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN CỦA NHNo&PTNT SONG PHÚ QUA 3 NĂM 2005-2007 ........................................................... 51 4.3.1. Doanh số cho vay ngắn hạn ..................................................................... 53 4.3.2 Doanh số thu nợ ngắn hạn ........................................................................ 63 4.3.3 Dư nợ ngắn hạn ......................................................................................... 71 4.3.4 Nợ quá hạn ngắn hạn ............................................................................... 79 4.4. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN CỦA NHNo&PTNT SONG PHÚ QUA 3 NĂM 2005-2007 ........................................ 89 4.4.1. Vòng quay vốn tín dụng ....................................................................... 89 4.4.2. Tỷ lệ doanh số thu nợ trên doanh số cho vay ....................................... 90 4.4.3 Tỷ lệ nợ quá hạn/ dư nợ ......................................................................... 90 www.kinhtehoc.net Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo&PTNT Song Phú GVHD: Nguyễn Thúy An vii SVTH: Phùng Thị Bích Thùy 4.4.4 Dư nợ ngắn hạn trên vốn huy động ....................................................... 91 4.4.5 Vốn huy động trên tổng nguồn vốn ....................................................... 92 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH SONG PHÚ ........... 93 5.1 ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TÍN DỤNG ............................................................... 93 5.1.1 Giải pháp tăng trưởng tín dụng ................................................................. 93 5.1.2 Tìm kiếm khách hàng .............................................................................. 94 5.1.3 Nâng cao năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tế cho cán bộ nhất là đội ngũ trẻ ............................................................................................................ 95 63 5.2 ĐỐI VỚI CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN .................................................... 96 5.3 ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH, KIỂM TRA, KIỂM SOÁT ............... 99 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................. 100 6.1 KẾT LUẬN ................................................................................................... 100 6.2 KIẾN NGHỊ .................................................................................................. 101 6.2.1 Đối với nhà nước và các bộ ngành có liên quan ..................................... 101 6.2.2 Đối với ngân hàng ................................................................................... 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................ 103 www.kinhtehoc.net Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo&PTNT Song Phú GVHD: Nguyễn Thúy An viii SVTH: Phùng Thị Bích Thùy DANH MỤC BẢNG -------------------------------- Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh qua 3 năm 2005-2007 .... 30 Bảng 2: Tình hình nguồn vốn của chi nhánh qua 3 năm 2005-2007 .................. 38 Bảng 3: Tình hình huy động vốn của ngân hàng năm 2005-2007 ...................... 41 Bảng 4: Tình hình hoạt động của ngân hàng qua 3 năm 2005-2007 .................. 45 Bảng 5: Tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn qua 3 năm 2005-2007 ............ 52 Bảng 6: Tình hình doanh số cho vay theo địa bàn qua 3 năm 2005-2007 ........ 54 Bảng 7: Tình hình doanh số cho vay theo đối tượng sử dụng vốn qua 3 năm 2005-2007 ............................................................................................. 56 Bảng 8: Tình hình doanh số cho vay theo mục đích sử dụng vốn qua 3 năm 2005-2007 ............................................................................................ 59 Bảng 9: Tình hình thu nợ theo theo địa bàn qua 3 năm 2005-2007 ................. 64 Bảng 10: Tình hình thu nợ theo đối tượng sử dụng vốn qua 3 năm 2005-2007.. 66 Bảng 11: Tình hình thu nợ theo mục đích sử dụng vốn qua 3 năm 2005-2007 . 68 Bảng 12: Tình hình dư nợ theo địa bàn qua 3 năm 2005-2007 .......................... 74 Bảng 13: Tình hình dư nợ theo đối tượng sử dụng vốn qua 3 năm 2005-2007 .. 75 Bảng 14: Tình hình dư nợ theo mục đích sử dụng vốn qua 3 năm 2005-2007 .. 77 Bảng 15: Tình hình nợ quá hạn theo địa bàn qua 3 năm 2005-2007 .................. 80 Bảng 16: Tình hình nợ quá hạn theo đối tượng sử dụng vốn qua 3 năm 2005-2007 .......................................................................................... 83 Bảng 17: Tình hình nợ quá hạn theo mục đích sử dụng vốn qua 3 năm 2005-2007 .......................................................................................... 86 Bảng 18: Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng .......................................... 89 www.kinhtehoc.net Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo&PTNT Song Phú GVHD: Nguyễn Thúy An ix SVTH: Phùng Thị Bích Thùy DANH MỤC HÌNH -------------------------------- Hình 1: Quy trình cho vay .................................................................................... 18 Hình 2: Sơ đồ cơ cấu tổ chức ............................................................................... 26 Hình 3:Đồ thị kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ 2005-2007 ................... 30 Hình 4: Đồ thị tình hình huy động vốn qua 3 năm 2005-2007 ............................. 41 Hình 5: Đồ thị tình hình doanh số cho vay theo thời hạn từ 2005-2007 .............. 46 Hình 6: Đồ thị tình hình doanh số thu nợ theo thời hạn từ 2005-2007 ................ 48 Hình 7: Đồ thị tình hình dư nợ theo thời hạn từ 2005-2007 ................................. 49 Hình 8: Đồ thị tình hình nợ quá hạn theo thời hạn từ 2005-2007 ........................ 50 Hình 9: Đồ thị tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn từ 2005-2007 .................. 52 Hình 10: Đồ thị tình hình doanh số cho vay theo địa bàn .................................... 56 Hình 11: Đồ thị tình hình doanh số cho vay theo đối tượng sử dụng vốn ............ 58 Hình 12: Đồ thị tình hình doanh số cho vay theo mục đích sử dụng vốn ............ 62 Hình 13: Đồ thị tình hình thu nợ theo địa bàn ...................................................... 65 Hình 14: Đồ thị tình hình thu nợ theo đối tượng sử dụng vốn ............................. 67 Hình 1
Luận văn liên quan