Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Đồng Tháp phòng giao dịch Sa Đéc

Sau hơn hai mươi năm tiến hành công cuộc đổi mới nền kinh tế đất nước, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng vềkinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa và hơn hết Việt Nam đang nổlực hết mình đểphát triển trong tiến trình hội nhập kinh tếquốc tếhiện nay. Để đáp ứng cho tiến trình hội nhập này, tất cảcác ngành, các lĩnh vực trong nền kinh tếcùng “chạy đua” với đất nước. Cùng với hội nhập và phát triển, ngành ngân hàng hiện nay vẫn không ngừng khẳng định vai trò trụcột đối với nền kinh tế đất nước, thực hiện huy động, phân bổcác nguồn lực tài chính quan trọng cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Những năm vừa qua, ngành ngân hàng Việt Nam đã có nhiều đổi mới, gặt hái được nhiều thành tựu và từng bước hội nhập với nền kinh tếkhu vực và kinh tếthếgiới. Trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng, cho đến nay, hoạt động nhận tiền gửi và cấp tín dụng vẫn là lĩnh vực kinh doanh chủyếu, mang lại trên 80% thu nhập của các ngân hàng thương mại. Do thịtrường vốn của Việt Nam còn chậm phát triển nên nguồn vốn chủyếu dùng trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tếvẫn là vốn vay ngân hàng. Các khoản tín dụng của ngân hàng tài trợ cho nhiều nhóm khách hàng trong nền kinh tếnhư: các nhà sản xuất, phân phối, nhà xây dựng, nông dân, người mua nhà ở, các nhà phát triển địa ốc, thương mại, dịch vụvà người tiêu dùng tất cả đều phụthuộc vào khoản tín dụng Ngân hàng. Nói cách khác, hoạt động tín dụng ngân hàng có vai trò rất quan trọng trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế đất nước. Vì vậy vấn đềcấp bách nhất hiện nay trong quản trịngân hàng là làm sao để đảm bảo an toàn trong hoạt động tín dụng và nâng cao năng lực cạnh tranh với các ngân hàng khác. Nhận thức được tầm quan trọng to lớn của hoạt động tín dụng và với mong muốn hiểu biết thêm vềhoạt động tín dụng của ngân hàng cho nên em đã chọn đềtài “Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng đầu tưvà phát triển đồng Tháp - Phòng giao dịch Sa Đéc” làm đềtài luận văn tốt nghiệp.

pdf81 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1946 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Đồng Tháp phòng giao dịch Sa Đéc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH ******* LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỒNG THÁP - PHÒNG GIAO DỊCH SA ĐÉC Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Ts. TRƯƠNG ĐÔNG LỘC MẠC THỊ HỒNG LAM Mã số SV: 4043229 Lớp: KẾ TOÁN 02 K30 Cần Thơ năm 2008 Luận văn tốt nghiệp Phân tích hoạt động tín dụng LỜI CẢM TẠ Em xin chân thành cảm tạ Quý thầy cô khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh đã tận tình truyền đạt cho em những kiến thức và kinh nghiệm vô cùng quý báu trên giảng đường cũng như ngoài thực tế; Thầy Trương Đông Lộc đã tận tình hướng dẫn em trong suốt thời gian làm luận văn này. Tập thể cô chú, anh chị tại Phòng giao dịch Sa Đéc – Ngân hàng Đầu tư và Phát Triển Đồng Tháp. Đặc biệt là các anh chị tổ tín dụng đã cung cấp cho em những kiến thức quý báu từ kinh nghiệm thực tế cũng như tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho em trong suốt quá trình thực tập. Chân thành cảm ơn các bạn lớp Kế Toán Tổng Hợp K30 đã giúp đỡ tôi trong suốt thời gian học tập tại trường. Cuối cùng, em xin chúc Quý thầy cô và các bạn sinh viên khoa Kinh Tế - Quản Trị kinh Doanh lời chúc sức khỏe và thành đạt. Chúc toàn thể cán bộ công nhân viên Phòng giao dịch Sa Đéc – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đồng Tháp luôn đạt thành tích xuất sắc trong quá trình công tác. Sinh viên thực hiện Mạc Thị Hồng Lam Luận văn tốt nghiệp phân tích hoạt động tín dụng MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ........................................................................ 1 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ....................................................................1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .........................................................................2 1.2.1. Mục tiêu chung .......................................................................................2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể .......................................................................................2 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU............................................................................2 1.4. NỘI DUNG ĐỀ TÀI ....................................................................................2 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU........................................................................................................... 3 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN ..............................................................................3 2.1.1. Khái niệm về tín dụng.............................................................................3 2.1.2. Các hình thức tín dụng............................................................................3 2.1.2.1 Thời hạn tín dụng ...............................................................................3 2.1.2.2. Đối tượng tín dụng............................................................................4 2.1.2.3. Mục đích sử dụng vốn .......................................................................4 2.1.2.4. Chủ thể trong quan hệ tín dụng..........................................................4 2.1.2.5. Căn cứ vào đối tượng trả nợ ..............................................................4 2.1.3. Nguyên tắc, chức năng, vai trò và ý nghĩa của tín dụng...........................4 2.1.3.1. Nguyên tắc ........................................................................................4 2.1.3.2. Chức năng .........................................................................................5 2.1.3.3. Vai trò và ý nghĩa..............................................................................6 2.1.4. Khái quát về rủi ro tín dụng ....................................................................8 2.1.4.1. Khái niệm rủi ro................................................................................8 2.1.4.2. Các loại rủi ro cơ bản........................................................................8 2.1.5. Khái quát đảm bảo tín dụng ....................................................................9 2.1.5.1. Khái niệm về đảm bảo tín dụng .........................................................9 2.1.5.2. Vai trò của đảm bảo tín dụng.............................................................9 2.1.5.3. Biện pháp đảm bảo tiền vay...............................................................9 Luận văn tốt nghiệp phân tích hoạt động tín dụng 2.1.5.4. Nguyên tắc bảo đảm tiền vay........................................................... 10 2.1.6. Các tỷ số tài chính đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng ...................... 10 2.1.6.1. Vốn huy động / Tổng nguồn vốn (%) .............................................. 10 2.1.6.2. Tổng dư nợ / Tổng huy động vốn (%, lần) ....................................... 10 2.1.6.3. Mức độ rủi ro tín dụng..................................................................... 10 2.1.6.4. Vòng quay vốn tín dụng (vòng)....................................................... 11 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................................... 11 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỒNG THÁP – PHÒNG GIAO DỊCH SA ĐÉC .............. 12 3.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỒNG THÁP –PHÒNG GIAO DỊCH SA ĐÉC................................................ 12 3.1.1. Khái quát về Ngân hàng Đầu tư và Phát Triển Việt Nam.................... 12 3.1.2 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đồng Tháp (BIBV Đồng Tháp)......... 13 3.1.3. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đồng Tháp - Phòng Giao Dịch Sa Đéc............................................................................................................... 13 3.2. CHỨC NĂNG, VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG GIAO DỊCH SA ĐÉC......................................................................... 14 3.2.1. Chức năng. ......................................................................................... 14 3.2.2. Vai trò. ............................................................................................... 14 3.2.3. Trách nhiệm và quyền hạn.................................................................. 15 3.3. ĐỐI TƯỢNG ĐẦU TƯ .............................................................................. 16 3.4. ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG ........................................................................... 16 3.5. CƠ CẤU TỔ CHỨC .................................................................................. 17 3.5.1. Sơ đồ tổ chức ..................................................................................... 17 3.5.2 Nhân sự, chức năng và nhiện vụ của các phòng ban ............................ 17 3.6. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỤ THỂ TẠI NHĐT&PTĐT-PHÒNG GIAO DỊCH SA ĐÉC ............................................................................................................ 20 3.6.1 Nguyên tắc cho vay ............................................................................. 20 3.6.2. Điều kiện cho vay.............................................................................. 21 3.6.3. Đối tượng cho vay............................................................................. 22 3.6.4. Thủ tục và quy trình cho vay............................................................... 23 Luận văn tốt nghiệp phân tích hoạt động tín dụng 3.7. KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT DỘNG KINH DOANH QUA 3 NĂM (2005-2007) ...................................................................................................... 26 3.8. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN.. ....... 28 3.8.1. Thuận lợi............................................................................................ 28 3.8.2. Khó khăn............................................................................................ 28 3.8.3. Phương hương hoạt động ................................................................... 29 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỒNG THÁP - PHÒNG GIAO DỊCH SA ĐÉC ......................................................................................................... 30 4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN ................................................. 30 4.1.1. Phân tích tình hình nguồn vốn.............................................................. 30 4.1.1.1. Phân tích tình hình huy động vốn...................................................... 32 4.1.1.2. Phân tích tình hình sử dụng vốn ........................................................ 33 4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY THEO THỜI HẠN ........................ 35 4.2.1. Phân tích doanh số cho vay theo thời hạn............................................. 35 4.2.2. Phân tích doanh số thu nợ theo thời hạn............................................... 37 4.2.3. Phân tích dư nợ theo thời hạn............................................................... 38 4.2.4. Phân tích nợ quá hạn theo thời hạn ...................................................... 40 4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ (TPKT).............................................................................................................. 42 4.3.1. Phân tích doanh số cho vay theo TPKT................................................ 42 4.3.2. Phân tích tình hình thu nợ theo TPKT.................................................. 45 4.3.3. Phân tích dư nợ theo TPKT.................................................................. 47 4.3.1. Phân tích tình hình nợ quá hạn theo TPKT........................................... 49 4.4. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY THEO NGÀNH KINH TẾ............. 50 4.4.1 Phân tích doanh số cho vay theo ngành kinh tế. .................................... 50 4.4.2. Phân tích doanh số thu nợ theo ngành kinh tế ...................................... 52 4.4.3. Phân tích tình hình dư nợ theo ngành kinh tế….................................... 54 4.4.4. Phân tích tình hình nợ quá hạn theo ngành kinh tế ............................... 56 4.5. MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ........................................................................................... 58 4.5.1. Vốn huy động / Tổng nguồn vốn ........................................................ 59 Luận văn tốt nghiệp phân tích hoạt động tín dụng 4.5.2. Doanh số cho vay / Tổng nguồn vốn .................................................. 59 4.5.3. Tổng dư nợ / Tổng vốn huy động ....................................................... 59 4.5.4. Tỷ lệ nợ quá hạn/Tổng dư nợ ............................................................. 60 4.5.5. Vòng quay vốn tín dụng ..................................................................... 60 CHƯƠNG 5: NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG....................................... 62 5.1. NHỮNG GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ............ 62 5.1.1. Giải pháp nhằm mở rộng hoạt động tín dụng...................................... 62 5.1.1.1. Về huy động vốn........................................................................ 62 5.1.1.2. Về hoạt động cho vay................................................................. 64 5.2. GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TRONG CÔNG TÁC THU HỒI NỢ VÀ XỬ LÝ NỢ QUÁ HẠN........................................................................ 65 5.3. NHỮNG GIẢI PHÁP KHÁC ..................................................................... 67 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................... 69 6.1. KẾT LUẬN................................................................................................ 69 6.2. KIẾN NGHỊ ............................................................................................... 70 Luận văn tốt nghiệp phân tích hoạt động tín dụng DANH MỤC BIỂU BẢNG, HÌNH, SƠ ĐỒ Bảng 1: Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh qua các năm ............................. 27 Bảng 2: Tình hình nguồn vốn của ngân hàng..................................................... 31 Bảng 3: Tình hình huy động vốn theo hình thức ................................................ 32 Bảng 4: Tình hình sử dụng vốn của ngân hàng .................................................. 34 Bảng 5: Tình hình doanh số cho vay theo thời hạn ............................................ 36 Bảng 6: Tình hình doanh số thu nợ theo thời hạn............................................... 37 Bảng 7: Tình hình dư nợ theo thời hạn .............................................................. 39 Bảng 8: Tình hình nợ quá hạn theo thời hạn ...................................................... 40 Bảng 9: Tình hình doanh số cho vay theo TPKT ............................................... 43 Bảng 10: Tình hình doanh số thu nợ theo TPKT................................................ 45 Bảng 11: Tình hình dư nợ theo TPKT ............................................................... 47 Bảng 12: Tình hình nợ quá hạn theo TPKT ...................................................... .49 Bảng 13: Tình hình doanh số cho vay theo ngành kinh tế .................................. 51 Bảng 14: Tình hình thu nợ theo ngành kinh tế. .................................................. 53 Bảng 15: Tình hình dư nợ theo ngành nghề kinh tế............................................ 55 Bảng 16: Tình hình nợ quá hạn theo ngành nghề kinh tế .................................. 57 Bảng 17: Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng......................... 59 Hình 1: Đồ thị tình hình nguồn vốn của ngân hàng............................................ 31 Hình 2: Đồ thị tình hình doanh số cho vay theo thời hạn ................................... 36 Hình 3: Đồ thị biễu diễn doanh số thu nợ theo thời hạn ..................................... 38 Hình 4: Đồ thị biễu diễn dư nợ theo thời hạn..................................................... 39 Hình 5: Đồ thị biễu diễn nợ quá hạn theo thời hạn............................................. 41 Hình 6: Đồ thị biễu diễn doanh số cho vay theo TPKT…………………………43 Luận văn tốt nghiệp phân tích hoạt động tín dụng Hình 7: Đồ thị biễu diễn doanh số thu nợ theo TPKT ........................................ 46 Hình 8: Đồ thị biễu diễn dư nợ theo TPKT........................................................ 48 Hình 9: Đồ thị biễu diễn nợ quá hạn theo TPKT................................................ 49 Hình 10: Đồ thị biễu diễn doanh số cho vay theo ngành kinh tế………………..51 Hình 11: Đồ thị biễu diễn doanh số thu nợ theo ngành kinh tế ........................... 53 Hình 12: Đồ thị biễu diễn dư nợ theo ngành kinh tế........................................... 55 Hình 13: Đồ thị biễu diễn nợ quá hạn theo ngành kinh tế .................................. 57 Sơ đồ 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của phòng giao dịch ........................................... 17 Luận văn tốt nghiệp Phân tích hoạt động tín dụng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng đề tài này do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Sinh viên thực hiện Mạc Thị Hồng Lam Luận văn tốt nghiệp Phân tích hoạt động tín dụng DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BIDV: Bank for Invesment and Development of VietNam NHĐT&PT: Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển KQHĐKD: Kết quả hoạt động kinh doanh PGD: Phòng giao dịch LNTT: Lợi nhuận trước thuế NV: Nguồn vốn VHĐ: Vốn huy động DSCV: Doanh số cho vay DSTN: Doanh số thu nợ DN: Dư nợ NQH: Nợ quá hạn DNNN: Doanh nghiệp nhà nước DNNQD: Doanh nghiệp ngoài quốc doanh Cty CP: Công ty cổ phần Cty TNHH: Công ty Trách nhiệm hữu hạn HTX: Hợp tác xã KT: Kinh tế TPKT: Thành phần kinh tế VND: Việt Nam đồng Luận văn tốt nghiệp Phân tích hoạt động tín dụng 1 CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1 . ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Sau hơn hai mươi năm tiến hành công cuộc đổi mới nền kinh tế đất nước, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa… và hơn hết Việt Nam đang nổ lực hết mình để phát triển trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Để đáp ứng cho tiến trình hội nhập này, tất cả các ngành, các lĩnh vực trong nền kinh tế cùng “chạy đua” với đất nước. Cùng với hội nhập và phát triển, ngành ngân hàng hiện nay vẫn không ngừng khẳng định vai trò trụ cột đối với nền kinh tế đất nước, thực hiện huy động, phân bổ các nguồn lực tài chính quan trọng cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Những năm vừa qua, ngành ngân hàng Việt Nam đã có nhiều đổi mới, gặt hái được nhiều thành tựu và từng bước hội nhập với nền kinh tế khu vực và kinh tế thế giới. Trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng, cho đến nay, hoạt động nhận tiền gửi và cấp tín dụng vẫn là lĩnh vực kinh doanh chủ yếu, mang lại trên 80% thu nhập của các ngân hàng thương mại. Do thị trường vốn của Việt Nam còn chậm phát triển nên nguồn vốn chủ yếu dùng trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế vẫn là vốn vay ngân hàng. Các khoản tín dụng của ngân hàng tài trợ cho nhiều nhóm khách hàng trong nền kinh tế như: các nhà sản xuất, phân phối, nhà xây dựng, nông dân, người mua nhà ở, các nhà phát triển địa ốc, thương mại, dịch vụ và người tiêu dùng… tất cả đều phụ thuộc vào khoản tín dụng Ngân hàng. Nói cách khác, hoạt động tín dụng ngân hàng có vai trò rất quan trọng trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế đất nước. Vì vậy vấn đề cấp bách nhất hiện nay trong quản trị ngân hàng là làm sao để đảm bảo an toàn trong hoạt động tín dụng và nâng cao năng lực cạnh tranh với các ngân hàng khác. Nhận thức được tầm quan trọng to lớn của hoạt động tín dụng và với mong muốn hiểu biết thêm về hoạt động tín dụng của ngân hàng cho nên em đã chọn đề tài “Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng đầu tư và phát triển đồng Tháp - Phòng giao dịch Sa Đéc ” làm đề tài luận văn tốt nghiệp. Luận văn tốt nghiệp Phân tích hoạt động tín dụng 2 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm góp phần mở rộng hoạt động tín dụng ngày càng có hiệu quả hơn. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể Đề tài tập trung làm rõ một số vấn đề sau: - Phân tích tình hình nguồn vốn tại ngân hàng. - Phân tích thực trạng huy động vốn, cho vay và rủi ro tại ngân hàng trong 3 năm qua 2005, 2006, 2007. - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng. 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU Do hạn chế thời gian cũng như những kinh nghiệm thực tế, đề tài không nghiên cứu phân tích chi tiết từng nghiệp vụ, hoạt động cụ thể mà chủ yếu chỉ tập trung nghiên cứu một số vấn đề cơ bản về hoạt động tín dụng tại Phòng giao dịch Sa Đéc – Ngân hàng đầu tư và phát triển Đồng Tháp qua các năm 2005, 2006, 2007. Cụ thể đề tài sẽ nghiên cứu tình hình huy động vốn và cho vay của Ngân hàng, đánh giá kết quả hoạt động tín dụng trong 3 năm gần nhất (2005, 2006, 2007) nhằm đề ra biện pháp và phương hướng hoạt động cho kỳ tiếp theo. Và thời gian thực hiện đề tài từ 12/2/2008 đến 25/4/2008. Tuy đã cố gắng để hoàn thiện luận văn nhưng đề tài còn những sai sót nhất định. Vì vậy rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý thầy cô, anh chị tại Phòng giao dịch Sa Đéc và các bạn sinh viên. 1.4. NỘI DUNG ĐỀ TÀI Chương 1: Giới thiệu. Chương 2: Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Giới thiệu khái quát về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đồng Tháp - Phòng giao dịch Sa Đéc . Chương 4: Phân tích hoạt động tín dụng tại Phòng giao dịch Sa Đéc – Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Đồng Tháp. Chương 5: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng. Chương 6: Kết luận và kiến nghị. Luận văn tốt nghiệp Ph
Luận văn liên quan