Luận văn Phân tích rủi ro tín dụng và giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Song Phú

Ngày nay,hội nhập kinhtế quốctế làmột xu thếtấtyếucủa cácnước kinhtế đang phát triển muốn tiếpcận nhanhnền kinhtế tiên tiến. Tuy nhiênhội nhập quốc tếcũng đặt rachocác doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt làcác ngân hàng thươngmại – Doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh tronglĩnhvực tiềntệ - tíndụng đứng trước những thách thứclớn. Đểvượt qua những thách thức vàtậndụngtốtcơhội đòihỏi các ngân hàng thươngmại Việt Nam (NHTMVN) phải phân tích những điểmmạnh những điểmyếucủa mình để đưa ra chiếnlược phùhợp chotừng thờikỳ,từng giai đoạncủasự phát triển phùhợpvới xu thế trên nguyêntắc đảmbảolợi ích quốc gia và doanh nghiệp. Theo camkết khi gia nhập WTO,về hình thức hiện diệncủa cáctổ chức tín dụngnước ngoàitại Việt Nam,kểtừ ngày 1.4.2007, ngoài các hình thứcvăn phòng đại diện, chi nhánh, ngân hàng liên doanh, cáctổ chức tíndụngnước ngoàisẽ được phép thànhlập ngân hàng 100%vốnnước ngoàitại Việt Nam. Việc tham gia thị trườngcủacác ngân hàng 100% vốnnước ngoài có thể làm thay đổibức tranhvề thị phần hoạt động ngân hàngtại Việt Nam trong thời giantới, có nghĩa là, ngân hàng 100%vốnnước ngoài có điều kiện để phát triểncảdịchvụ ngân hàng bán buôn, bán lẻ, đadạng hoá cácsản phẩmdịchvụ tài chính, tham gia vào quá trình mua/bán, sáp nhập ngân hàng. Năm 2008 được đánh giá làmộtnăm đầy khó khăn vàvới ngành ngân hàng. Từ đầunăm đến nay,sự biến độngcủanền kinhtế trong và ngoàinước đã tác động mạnhmẽ đếnhoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Việc tiếp cận được vốn tín dụngtừ ngân hàngcủa các doanh nghiệp trở nên khó khănhơndẫn đến tâm lý không muốn trả các khoảnnợ đếnhạntừ phía khách hàng.Từ những khó khăn trên, làm chodựnợ trên địa bàn có xuhướng giảm nhưngnợxấu lại códấu hiệu giatăng. Tốc độtăng trưởng tíndụngcủa các ngân hàng trongnăm 2008 thấp nhất trong vòng 5năm qua.Tỷlệdưnợcủa khốitổ chức tíndụng (TCTD) quốc doanh là 49,91%, các ngân hàngcổ phần là 40,99%, ngân hàng liên doanh là 4,49%, ngân hàng chính sách xãhội là 2,89% và quỹ tíndụng nhân dân là 1,72%.Về chấtlượng tíndụng,nợ quáhạn tính đến tháng 12năm 2008 là 2.497tỷ đồng, chiếm 9,06%, trong đó, nhómnợxấu là 886tỷ đồng chiếm 3,14%, nhómnợ có khảnăngmấtvốn là 231 tỷ đồng chiếm 0,85%.

pdf86 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 4337 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Phân tích rủi ro tín dụng và giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Song Phú, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH — & – LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CHI NHÁNH SONG PHÚ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: TS. LƯU THANH ĐỨC HẢI NGUYỄN KIM THOA MSSV: B070081 LỚP: LD0721B1 Cần Thơ, 5/2009 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version i LỜI CẢM TẠ Trước tiên, em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại Học Cần Thơ đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em những kiến thức vô cùng quý báu trong suốt thời gian học ở trường. Em xin chân thành cảm ơn thầy Lưu Thanh Đức Hải - người trực tiếp hướng dẫn đã nhiệt tình giúp đỡ em trong quá trình thực hiện luận văn tốt nghiệp này. Em cũng xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo chi nhánh ngân hàng Nông Nghiệp & PTNT xã Song Phú, Phòng Tín dụng, Phòng kế toán đã tận tình giúp đỡ và hướng dẫn em vận dụng những kiến thức đã học vào hoạt động thực tiễn trong suốt thời gian thực tập tại cơ quan. Cuối cùng em xin kính chúc quý thầy, cô luôn dồi dào sức khoẻ, gặt hái được nhiều thành công trong công tác giảng dạy, nghiên cứu. Kính chúc các cô chú, anh chị trong Ngân hàng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ giúp ngân hàng đạt được tốc độ phát triển cao trong thời gian tới. Cần Thơ, ngày 25 tháng 04 năm 2009 Sinh viên thực hiện Nguyễn Kim Thoa PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version ii LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Cần Thơ, ngày 25 tháng 04 năm 2009 Sinh viên thực hiện Nguyễn Kim Thoa PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version iii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... Song Phú, ngày…...tháng…..năm….. Thủ trưởng đơn vị (ký tên và đóng dẫu) PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version iv BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Họ và tên người hướng dẫn: Lưu Thanh Đức Hải. Học vị: Kinh Tế. Chuyên ngành: Marketing. Cơ quan công tác: Khoa Kinh Tế - QTKD Trường Đại Học Cần Thơ. Tên học viên: Nguyễn Kim Thoa. Mã số sinh viên: B070081 Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Tên đề tài: “Phân tích rủi ro tín dụng và giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Song Phú”. NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 2. Về hình thức: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 5. Nội dung và kết quả đạt được (theo mục tiêu nghiên cứu, …) ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 6. Các nhận xét khác: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 7. Kết luận ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Cần Thơ, ngày …… tháng …… năm 2009 NGƯỜI NHẬN XÉT Lưu Thanh Đức Hải PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version v BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Họ và tên người phản biện: ………………………………………………. Học vị: …………………………………………………………………….. Chuyên ngành: …………………………………………………………….. Cơ quan công tác: …………………………………………………………. Tên học viên: Nguyễn Kim Thoa. Mã số sinh viên: B070081 Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Tên đề tài: “Phân tích rủi ro tín dụng và giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Song Phú”. NỘI DUNG NHẬN XÉT 8. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 9. Về hình thức: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 10. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 11. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 12. Nội dung và kết quả đạt được (theo mục tiêu nghiên cứu, …) ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 13. Các nhận xét khác: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 14. Kết luận ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Cần Thơ, ngày …… tháng …… năm 2009 NGƯỜI NHẬN XÉT PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version vi MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ..................................................................................... 1 1.1. ĐẶC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ........................................................................ 1 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu ................................................................................ 1 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn ....................................................................... 2 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ............................................................................ 4 1.2.1. Mục tiêu chung ............................................................................................. 4 1.2.2. Mục tiêu cụ thể ............................................................................................. 4 1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU .............................................................................. 4 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU .............................................................................. 5 1.4.1. Phạm vi về không gian ................................................................................. 5 1.4.2. Phạm vi về thời gian .................................................................................... 5 1.4.3. Đối tượng nghiên cứu .................................................................................. 5 1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ... 5 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...... 7 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN ................................................................................ 7 2.1.1. Khái niệm hoạt động ngân hàng. .................................................................. 7 2.1.2. Khái niệm tín dụng ngân hàng ...................................................................... 7 2.1.3. Khái niệm rủi ro ngân hàng .......................................................................... 8 2.1.4. Rủi ro tín dụng ............................................................................................. 8 2.1.5. Thiệt hại do rủi ro tín dụng gây ra .............................................................. 10 2.1.6. Một số chỉ tiêu đánh giá tính dụng ............................................................. 11 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................................................. 12 2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu .......................................................... 12 2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu ..................................................................... 12 2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu ................................................................... 12 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ VÙNG NGHIÊN CỨU..14 3.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG ............................................ 14 3.1.1. Tình hình kinh tế xã hội tại huyện Tam Bình ............................................. 14 Trang PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version vii 3.1.2. Quá trình hình thành và phát triền của ngân hàng Nông Nghiệp và PTNT chi nhánh Song Phú ................................................................................................... 15 3.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý .................................................................. 15 3.1.4. Trách nhiệm của từng phòng ban ............................................................... 17 3.1.5. Các lĩnh vực hoạt động của ngân hàng ....................................................... 18 3.2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG .................. 19 3.2.1. Doanh thu .................................................................................................. 21 3.2.2. Chi phí ....................................................................................................... 22 3.2.3. Lợi nhuận ................................................................................................... 23 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG ......................................................................................... 25 4.1. PHÂN TÍCH NGUỒN VỐN ......................................................................... 25 4.1.1. Tình hình nguồn vốn .................................................................................. 25 4.1.2. Tình hình huy động vốn ............................................................................. 27 4.1.3. Tình hình cho vay và thu hồi nợ ................................................................. 29 4.1.3.1. Tình hình cho vay và thu hồi nợ theo thời hạn ......................................... 32 4.1.3.2. Tình hình cho vay và thu hồi nợ theo loại hình kinh doanh ..................... 37 4.1.3.3. Tình hình cho vay và thu hồi nợ theo mục đích kinh doanh ..................... 43 4.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG .... 49 4.2.1. Thực trạng rủi ro tín dụng theo thời hạn tín dụng ....................................... 50 4.2.2. Thực trạng rủi ro tín dụng theo loại hình kinh doanh .................................. 52 4.2.3. Thực trạng rủi ro tín dụng theo mục đích kinh doanh ................................. 53 4.3. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN .................................................................... 59 4.3.1. Thuận lợi ................................................................................................... 59 4.3.2. Khó khăn ................................................................................................... 59 4.3.3. Phương hướng hoạt động của ngân hàng .................................................... 60 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG ........ 62 5.1. CÁC DẤU HIỆU NHẬN BIẾT RỦI RO TÍN DỤNG ................................... 62 5.2. CĂN CỨ ĐỀ RA GIẢI PHÁP ...................................................................... 63 Trang PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version viii 5.3. MỐT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ................................................................................................................. 64 5.3.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả trong huy động vốn ....................................... 64 5.3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro trong công tác cho vay ........ 65 5.3.3. Giải pháp đối với công tác thu nợ và xử lý nợ quá hạn ............................... 68 5.3.4. Biện pháp về nhân sự ................................................................................. 69 5.3.5. Một số giải pháp phòng ngừa rủi ro khác .................................................... 70 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................ 72 6.1. KẾT LUẬN .................................................................................................. 72 6.2. KIẾN NGHỊ .................................................................................................. 73 6.2.1. Đối với chính quyền địa phương ................................................................ 73 6.2.2. Đối với ngân hàng Agribank chi nhánh Song Phú ...................................... 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................... 74 Trang PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version ix DANH MỤC BIỂU BẢNG Bảng 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG ........... 20 Bảng 2: TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG ................................. 25 Bảng 3: TÌNH HÌNH VỐN HUY ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG ........................... 27 Bảng 4: TÌNH HÌNH CHO VAY VÀ THU HỒI NỢ CỦA NGÂN HÀNG ......... 30 Bảng 5: TÌNH HÌNH CHO VAY THEO THỜI HẠN TÍN DỤNG ...................... 32 Bảng 6: CƠ CẤU CHO VAY THEO THỜI HẠN TÍN DỤNG ............................. 33 Bảng 7: TÌNH HÌNH THU NỢ THEO THỜI HẠN TÍN DỤNG ......................... 34 Bảng 8: TÌNH HÌNH DƯ NỢ THEO THỜI HẠN TÍN DỤNG ........................... 36 Bảng 9: TÌNH HÌNH CHO VAY THEO LOẠI HÌNH KINH DOANH ............... 38 Bảng 10: TÌNH HÌNH THU NỢ THEO LOẠI HÌNH KINH DOANH ................ 40 Bảng 11: TÌNH HÌNH DƯ NỢ THEO LOẠI HÌNH KINH DOANH .................. 42 Bảng 12: TÌNH HÌNH CHO VAY THEO MỤC ĐÍCH KINH DOANH .............. 43 Bảng 13: TÌNH HÌNH THU NỢ THEO MỤC ĐÍCH KINH DOANH ................. 45 Bảng 14: TÌNH HÌNH DƯ NỢ THEO MỤC ĐÍCH KINH DOANH ................... 47 Bảng 15: TÌNH HÌNH NỢ XẤU THEO THỜI HẠN TÍN DỤNG ....................... 50 Bảng 16: RỦI RO TÍN DỤNG THEO THỜI HẠN .............................................. 51 Bảng 17: TÌNH HÌNH NỢ XẤU THEO LOẠI HÌNH KINH DOANH ................. 52 Bảng 18: RỦI RO TÍN DỤNG THEO LOẠI HÌNH KINH DOANH ................... 53 Bảng 19: TÌNH HÌNH NỢ XẤU THEO MỤC ĐÍCH KINH DOANH. ................ 54 Bảng 20: RỦI RO TÍN DỤNG THEO MỤC ĐÍCH KINH DOANH ................... 55 Bảng 21: MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG QUA BA NĂM .................................................................. 56 Bảng 22: VÒNG QUAY VỐN TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG QUA BA NĂM.57 Bảng 23: KẾT QUẢ NHẬN ĐỊNH VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC .................... 60 Trang PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version x DANH MỤC HÌNH Sơ đồ 1: Cơ cấu bộ máy tổ chức ngân hàng Nông Nghiệp và PTNT chi nhánh Song Phú ...................................................................................................................... 16 Sơ đồ 2: Qui trình tín dụng của NHN0 và PTNT chi nhánh Song Phú ................... 66 Hình 1: Tổng thu n
Luận văn liên quan