Luận văn Quản lý dự án phần mềm trên web

Luận văn được tổchức thành 6 chương : Chưong 1: giới thiệu tổng quan về đềtài, nêu các khái niệm chính; đồng thời cũng nêu lên mục tiêu và tóm tắt các kết quả đạt được của đềtài. Chương 2: nêu lên tầm quan trọng của việc quản lý dựán phần mềm; đồng thời nói rõ hướng tiếp cận của đềtài trong việc xây dựng ứng dụng quản lý dựán phần mềm trên Web. Chương 3: giới thiệu công cụhỗtrợ ước lượng thời gian, chi phí EVMS và ứng dụng của nó trong quản lý dựán phần mềm. Chương 4 : nêu lên vấn đềquá tải trong sửdụng tài nguyên và nghiên cứu thuật toán cân đối tài nguyên đểgiải quyết vần đềnày. Chương 5 : hồsơphân tích thiết kế ứng dụng quản lý dựán phần mềm trên Web. Chương 6 : kết luận vềnhững kết quả đạt được của đềtài , những vấn đềcòn tồn đọng và hướng phát triển của đềtài trong tương lai.

pdf157 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2350 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Quản lý dự án phần mềm trên web, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên