Luận văn Thị trường và một số biện pháp phát triển thị trường tiêu thụ của công ty thuốc lá Thăng Long

Từ sau đại hội Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ sáu (1986), đất nước ta chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước . Điều đó khiến cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp có nhiều thay đổi .Nếu như trước đây các doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh theo các kế hoạch của nhà nước vạch sẵn tức là nhà nước đã lo cho doanh nghiệp từ đầu vào đến đầu ra , thì ngày nay trong cơ chế thị trường mọi doanh nghiệp ( trừ một số doanh nghiệp nhà nước đặc biệt ) đều phải tự mình gánh vác mọi khâu của quá trình kinh doanh. Một trong những khâu đó là tìm kiếm , phát triển thị trường cho sản phẩm của doanh nghiệp nhằm tăng cường lượng tiêu thụ hàng hoá,nâng cao doanh thu,thu nhập.Vấn đề là doanh nghiệp phải tìm được biện pháp thích hợp hiệu quả để phát triển thị trường tiêu thụ để tạo thị phần của doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh . Cạnh tranh về kinh doanh trong cơ chế mới diễn ra gay gắt như một cuộc chiến giữa các doanh nghiệp nên có thể ví thị trường như một chiến trường, ai giành được chiến trường người đó làm chủ thế trận, áp đảo các đối thủ khác. Có thể nói trong suốt quá trình hoạt động bất cứ doanh nghiệp nào cũng luôn trăn trở với vấn đề duy trì ,phát triển thị trường tiêu thụ . Nhận thức được điều đó em chọn đề tài: Thị trường và một số biện pháp phát triển thị trường tiêu thụ của công ty thuốc lá Thăng Long . Nội dung đề tài gồm ba phần : Phần I :Lý luận chung về thị trường và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Phần II :Thực trạng thị trường và phát triển thị trường của công ty thuốc lá Thăng Long . Phần III: Một số biện pháp phát triển thị trường cho công ty thuốc lá Thăng Long.

pdf40 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1893 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Thị trường và một số biện pháp phát triển thị trường tiêu thụ của công ty thuốc lá Thăng Long, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUẬN VĂN: Thị trường và một số biện pháp phát triển thị trường tiêu thụ của công ty thuốc lá Thăng Long Lời Nói Đầu Từ sau đại hội Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ sáu (1986), đất nước ta chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước . Điều đó khiến cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp có nhiều thay đổi .Nếu như trước đây các doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh theo các kế hoạch của nhà nước vạch sẵn tức là nhà nước đã lo cho doanh nghiệp từ đầu vào đến đầu ra , thì ngày nay trong cơ chế thị trường mọi doanh nghiệp ( trừ một số doanh nghiệp nhà nước đặc biệt ) đều phải tự mình gánh vác mọi khâu của quá trình kinh doanh. Một trong những khâu đó là tìm kiếm , phát triển thị trường cho sản phẩm của doanh nghiệp nhằm tăng cường lượng tiêu thụ hàng hoá,nâng cao doanh thu,thu nhập.Vấn đề là doanh nghiệp phải tìm được biện pháp thích hợp hiệu quả để phát triển thị trường tiêu thụ để tạo thị phần của doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh . Cạnh tranh về kinh doanh trong cơ chế mới diễn ra gay gắt như một cuộc chiến giữa các doanh nghiệp nên có thể ví thị trường như một chiến trường, ai giành được chiến trường người đó làm chủ thế trận, áp đảo các đối thủ khác. Có thể nói trong suốt quá trình hoạt động bất cứ doanh nghiệp nào cũng luôn trăn trở với vấn đề duy trì ,phát triển thị trường tiêu thụ . Nhận thức được điều đó em chọn đề tài: Thị trường và một số biện pháp phát triển thị trường tiêu thụ của công ty thuốc lá Thăng Long . Nội dung đề tài gồm ba phần : Phần I :Lý luận chung về thị trường và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Phần II :Thực trạng thị trường và phát triển thị trường của công ty thuốc lá Thăng Long . Phần III: Một số biện pháp phát triển thị trường cho công ty thuốc lá Thăng Long. Phần I Lý luận chung về thị trường và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. I- Thị trường và vai trò của nó trong sản xuất kinh doanh 1. Khái niệm thị trường : Có rất nhiều quan niệm về thị trường. Theo C.Mác ,khái niệm thị trường luôn gắn liền với nền sản xuất hàng hoá ,vì trong nền sản xuất đó sản phẩm làm ra để trao đổi chứ không phải chỉ phục vụ cho nhu cầu cá nhân. Theo quan niệm cổ điển , thị trường là nơi diễn ra các quan hệ trao đổi mua bán hàng hoá .Theo nghĩa này thị trường được thu hẹp ở cái chợ ,gắn liền với không gian ,thời gian ,địa điểm cụ thể .Sự phát triển của lực lượng sản xuất khiến cho quá trình lưu thông hàng hoá trở nên phức tạp, với nhiều hình thức phong phú đa dạng mà khái niệm thị trường cổ điển không thể bao quát hết. Quan niệm hiện đại cho rằng ,thị trường là quá trình mà người mua ,người bán tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả và lượng hàng hoá mua bán .Như vậy thị trường là tổng thể các quan hệ về lưu thông hàng hoá lưu thông tiền tệ,các giao dịch mua bán và các dịch vụ . Dù theo quan niệm nào ,thì thị trường cũng bao gồm các yếu tố cung ,cầu và giá cả .Tổng hợp các nhu cầu của khách hàng tạo cầu về hàng hoá, tổng hợp các nguồn cung ứng sản phẩm cho khách hàng trên thị trường tạo nên cung hàng hoá .Sự tương tác giữa cung và cầu ,tương tác giữa người mua và người bán ,giữa người mua và người mua ,giữa người bán và người bán hình thành giá cả thị trường . Thêm vào đó trên thị trường có rất nhiều qui luật kinh tế hoạt động,nhưng phổ biến nhất là : qui luật giá trị ,qui luật cung cầu,qui luật cạnh tranh.Yêu cầu của qui luật giá trị là sản xuất và trao đổi hàng hoá phải dựa trên cở sở lượng giá trị lao động xã hội cần thiết trung bình .Qui luật giá trị là trừu tượng ,nó thể hiện sự vận động thông qua sự vận động của giá cả hàng hoá .Giá trị chính là cơ sở của giá cả. Ngoài ra giá cả còn phụ thuộc vào quan hệ cung cầu .Trên thị trường quan hệ cung cầu là quan hệ bản chất luôn lặp đi lặp lại. Sự tác động qua lại giữa cung và cầu về lượng hàng hoá với giá cả hình thành qui luật cung cầu. Cung gặp cầu ở đâu thì xác định giá cả cân bằng ở đó.Khi cung lớn hơn cầu thì giá hàng hoá cao hơn giá cân bằng và ngược lại. Có thể nói hai qui luật nói trên có mối quan hệ mật thiết với nhau . Qui luật cạnh trạnh tồn tại tất yếu trong nền kinh tế hàng hoá , qui luật này biểu hiện sự cạnh tranh giữa người bán với người bán ,giữa người bán và người mua, giữa người mua và người mua.Vì người mua thì luôn muốn mua rẻ và được hàng hoá chất lượng cao,con người bán muốn bán được nhiều và đắt để thu được nhiều lợi nhuận. Do có sự hoạt động của ba qui luật kinh tế đó trên thị trường nên mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đều chịu sự chi phối của chúng. 2.Phân loại thị trường hàng hoá trong nền kinh tế quốc dân Phân loại thị trường là cần thiết ,là khách quan để nhận thức cặn kẽ thị trường.Đó chính là xem xét thị trường dưới các góc độ khác nhau,giúp cho doanh nghiệp có cách ứng xử phù hợp với từng loại thị trường .Do vậy sẽ có nhiều cách phân loại nhưng ta chỉ xét những cách chủ yếu : 2.1-Căn cứ vào phạm vi hoạt động của doanh nghiệp người ta chia ra thành thị trường khu vực ,thị trường dân tộc và thị trường thế giới . Thị trường khu vực bị chi phối của nhiều nhân tố kinh tế ,xã hội , tự nhiên của khu vực .Các quan hệ mua bán chủ yếu diễn ra trong vùng.Sự can thiệp của nhà nước trung ương vào thị trường không nhiều .Sức chứa thị trường không lớn . Thị trường dân tộc(thị trường thống nhất toàn quốc) có vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Các quan hệ kinh tế diễn ra trên thị trường ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của nền kinh tế quốc dân .Sức hút hàng hoá của thị trường lớn và nó chi phối sự vận động của các kênh lưu thông trong toàn quốc .Trên thị trường thống nhất thường có các nhà kinh doanh lớn hoạt động.Có sự tác động khá mạnh của nhà nước vào thị trường để bảo vệ thị trường ,giá cả. Sự ổn định của các quan hệ kinh tế trên thị trường này không lớn bằng thị trường khu vực. Thị trường thế giơí là nơi diễn ra các hoạt động mua bán giưã các nước với nhau .Để phân biệt thị trường thế giới và thị trường trong nước không chỉ ở phạm vi biên giới mà chủ yếu ở người mua người bán ,ở các quan hệ kinh tế . Các quan hệ kinh tế diễn ra trên thị trường thế giới có ảnh hưởng ít nhiều tới mỗi nước,tuỳ thuộc vào mức độ hội nhập vào nền kinh tế thế giới của chúng ít hay nhiều.Trong xu thế phát triển ,nước ta ngày càng tham gia mạnh mẽ vào sự phân công lao động quốc tế .Do vậy dự báo được sự tác động của thị trường thế giới tới thị trường trong nước là cần thiết đối với các doanh nghiệp trong nước. 2.2-Căn cứ vào số lượng người mua người bán ,và quan hệ kinh tế giữa họ mà phân thành thị trường cạnh tranh hoàn hảo ,thị trường cạnh tranh độc quyền và thị trường độc quyền : Thị trường cạnh tranh hoàn hảo là thị trường có số lượng nhà cung ứng nhiều , sản phẩm giữa các nhà sản xuất giống hệt nhau,không ai có khả năng tác động tới giá cả của sản phẩm và việc gia nhập hay rút lui khỏi thị trường tương đối dễ dàng.Trên thị trường này các doanh nghiệp chỉ có thể chấp nhận giá và nâng mức sản lượng tới mức doanh thu cận biên bằng chi phí cận biên. Thị trường cạnh tranh mang tính độc quyền là thị trường có nhiều nhà cung ứng nhỏ,việc gia nhập hay rút lui dễ dàng,nhưng sản phẩm của họ được dị biệt hoá khác nhau về nhãn hiệu mẫu mã ,bao bì ,dịch vụ kèm khi mua... ,từ đó tạo ra sự khác biệt về giá sản phẩm của các doanh nghiệp. Do vậy các doanh nghiệp có phải tìm mọi biện pháp để thu hút khách hàng như xúc tiến bán ,quảng cáo,dịch vụ... Thị trường độc quyền chỉ có một người bán một loại sản phẩm hay dịch vụ đặc thù mà những người bán khác không có hoặc không thể làm được. Nhà sản xuất hay nhà cung ứng độc quyền có sức mạnh kiểm soát giá cả cũng như khối lượng sản phẩm cung ứng trên thị trường. Việc gia nhập hay rút lui khỏi thị trường độc quyền có nhiều trở ngại do yêu cầu qui mô về vốn ,về bí quyết công nghệ kỹ thuật ,giấy phép... 2.3-Căn cứ vào tính chất của sản phẩm trên thị trường đối với quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mà chia thành thị trường đầu vào và thị trường đầu ra: Thị trường đầu vào là thị trường cung cấp các yếu tố đầu vào như lao động vốn , nguyên nhiên liệu... phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . Thị trường đầu ra là thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp ,đó là tập hợp toàn bộ cầu về sản phẩm của doanh nghiệp .Trong quá trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp luôn cố gắng chiếm lĩnh ,mở rộng thị trường này để đẩy mạnh tiêu thụ quay vòng vốn ,tăng doanh số... 2.4- Căn cứ vào vai trò của từng khu vực thị trường trong hệ thống thị trường mà chia thành thị trường chính và thị trường không chính : Thị trường chính là thị trường có khối lượng hàng hoá tiêu thụ chiếm tuyệt đại đa số so với tổng cung của hàng hoá đó hoặc so với khối lượng hàng hoá tiêu thụ trên thị trường không chính .Trên thị trường chính có nhiều nhà kinh doanh lớn ,cạnh tranh gay gắt và phức tạp.Giá cả trên thị trường chính có ảnh hưởng lớn tới giá cả và các quan hệ kinh tế trên thị trường không chính .Điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật của nó thường tốt hơn nhiều so với thị trường không chính. Do vai trò thị trường chính trong hệ thống thị trường,nên thông tin từ thị trường này có ý nghiã cực kỳ quan trọng đối với việc ra quyết định trong kinh doanh. 3.Thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp Sản phẩm doanh nghiệp sản xuất ra phải được bán để thu hồi vốn, tái sản xuất nhưng câu hỏi đặt ra là bán ở đâu và cho ai ? Việc trả lời câu hỏi trên sẽ cho biết thị trường tiêu thụ của doanh nghiệp. Trong nền kinh tế có rất nhiều nghành hàng và thông thường mỗi doanh nghiệp chỉ tham gia sản xuất kinh doanh một lĩnh vực nghành hàng nhất định .Nếu trong nghành hàng đó chỉ có một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh một chủng loại hàng hoá của nghành thì doanh nghiệp đó trở thành doanh nghiệp độc quyền . Đường cầu và đường cung của doanh nghiệp là đường cầu và đường cung thị trường .Nhưng trong thực tế rất ít nghành hàng độc quyền nhất là thị trường hàng tiêu dùng ,chẳng hạn như mặt hàng thuốc lá .ở nước ta cạnh tranh trên thị trường thuốc lá khá gay gắt bởi có nhiều doanh nghiệp ,công ty tham gia sản xuất kinh doanh . Do vậy thị trường của doanh nghiệp thường chỉ là một phần thị trường của nghành hàng hay một phần của tổng cầu đối với nghành hàng đó. Nhưng yêu cầu sống còn đối với doanh nghiệp là tỉ phần thị trường đó phải luôn tương xứng với qui mô sản xuất hiện có của nó.Nếu không, doanh nghiệp không có chỗ tiêu thụ hết sản phẩm ,vốn bị ứ đọng dẫn đến đình trệ về sản xuất.Khi doanh nghiệp muốn mở rộng sản xuất thì đầu tiên nó sẽ phải xác định cho được phần thị trường mới tiêu thụ số sản phẩm được sản xuất thêm đó. 4. Vai trò của thị trường đối với doanh nghiệp Nếu như trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung mọi doanh nghiệp chỉ hoạt động theo mệnh lệnh của nhà nước,sản phẩm được bao tiêu hết, thì trong cơ chế thị trường là cơ chế mà tổng thể các nhân tố ,quan hệ cơ bản của nền kinh tế vận động theo sự chi phối của các qui luật thị trường;do đó việc sản xuất kinh doanh phải luôn gắn với thị trường . Các chức năng của thị trường sẽ chỉ rõ thấy tầm quan trọng của thị trường đối với doanh nghiệp .Đó là chức năng thừa nhận,chức năng thực hiện, chức năng điều tiết kích thích nền kinh tế ,chức năng thông tin.Trong nền kinh tế thị trường chỉ có hàng hoá phù hợp nhu cầu khách hàng mới tiêu thụ được ,khi hàng hoá bán được tức là nó được thị trường thừa nhận đồng thời giá trị hàng hoá cũng được thực hiện.Thị trường cũng luôn điều tiết hàng hoá từ nơi bão hoà tới nơi khan hiếm,từ nơi giá thấp tới nơi giá cao ,kích thích các doanh nghiệp xông vào những nghành có lợi nhuận cao.Và quan trọng là thị trường cung cấp các thông tin kinh tế (cung ,cầu giá cả,cạnh tranh,tài chính ,lao động...)giúp doanh nghiệp ra quyết định sản xuất kinh doanh. Qua các chức năng trên ta thấy được vai trò của thị trường đối với sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp : - thị trường là sống còn với sản xuất kinh doanh bởi nếu không có thị trường doanh nghiệp không bán đuợc hàng -thị trường hướng dẫn sản xuất kinh doanh :nghĩa là chỉ có thể căn cứ vào thị trường(cung,cầu,giá cả,cạnh tranh...) doanh nghiệp mới biết sản xuất cái gì ,cho ai và sản xuất như thế nào ? -thị trường phản chiếu tình hình sản xuất kinh doanh :nhìn vào thị trường ta thấy sẽ thấy tốc độ,qui mô trạng thái của sản xuất kinh doanh Tóm lại ,trong nền kinh tế thị trường,thị trường có vai trò vô cùng quan trọng với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp .Điều đó dẫn đến nghiên cứu phát triển thị trường là một nhu cầu tất yếu khách quan. II- Quan niệm phát triển thị trường tiêu thụ của doanh nghiệp 1. Sự cần thiết phải phát triển thị trường tiêu thụ doanh nghiệp Trong cơ chế thị trường, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp là một tất yếu khách quan không thể tránh khỏi và nó diễn ra thường xuyên liên tục trong suốt vòng đời của doanh nghiệp .Cạnh tranh đó có thể về chất lượng,mẫu mã ,bao bì ,giá cả của sản phẩm,hay dịch vụ khách hàng... Kết quả của cuộc cạnh tranh là doanh nghiệp nào yếu kém hơn sẽ không tiêu thụ được sản phẩm, mất dần khách hàng cho các đối thủ cạnh tranh khác hay doanh nghiệp đã để mất thị trường của mình.Trái lại doanh nghiệp nào làm ăn có hiệu quả có sức cạnh tranh cao sẽ không những trụ lại trên thị trường hiện có mà còn có thể mở rộng, phát triển hơn nữa. Trong những đều kiện nhất định thì giả định rằng doanh nghiệp nếu có thị trường lớn hơn thì sẽ có lợi nhuận trên vốn đầu tư lớn hơn.Theo nhiều nhiều số liệu điều tra thì có sự liên hệ tương quan giữa sự tăng lên của thị phần với sự tăng lên của lợi nhuận trên vốn đầu tư .Điều này có thể được giải thích bởi những lý thuyết truyền thống như lý thuyết tính kinh tế nhờ qui mô hay lý thuyết đường cong kinh nghiệm.Đường cong kinh nghiệm bao hàm mọi phí tổn liên quan đến sản phẩm và ý nghĩa của nó là chí phí bình quân trên một sản phẩm sẽ giảm do tích luỹ kinh nghiệm khi qui mô sản xuất tăng lên(trong khi đó lý thuyết tính kinh tế nhờ qui mô lại giải thích chí phí giảm khi qui mô sản xuất tăng lên trong giai đoạn cụ thể trong tương lai).Phương trình đường cong kinh nghiệm có dạng: C(q)=C(i).(q/i)-b trong đó q:là lượng sản phẩm sau khi tăng qui mô i : lượng sản phẩm sản xuất ban đầu C(q): chi phí sản xuất đơn vị ở sản lượng q b: tham số kinh nghiệm (b>0) Như vậy trong cùng một ngành công nghiệp nếu nhà sản xuất nào có số lượng sản phẩm và thị phần tương ứng lớn nhất thì sẽ có phí tổn sản xuất đơn vị thấp nhất do đó có thể thu được lợi nhuận cao. 2.Quan niệm về phát triển thị trường tiêu thụ của doanh nghiệp Phát triển thị trường của doanh nghiệp là tổng hợp cách thức biện pháp của doanh nghiệp để đưa khối lượng sản phẩm tiêu thụ trên thị trường đạt tối đa. Ta có thể biểu diễn thị trường một nghành hàng như sau: Thị trường lý thuyết của nghành hàng Thị trường tiềm năng của doanh nghiệp Khách hàng không tiêu dùng tuyệt đối Thị trường hiện tại của nghành Khách hàng không tiêu dùng tương đối Thị trường hiện tại của doanh nghiệp Thị trường hiện tại của các đối thủ cạnh tranh Đối tượng tuyệt đối không là khách hàng :đối với một sản phẩm có người không bao giờ mua cả .Trẻ em không bao giờ là khách hàng của doanh nghiệp bán ô tô. Đối tượng tương đối không là khách hàng :đây là những người hiện không mua sản phẩm loại này nhưng có thể sẽ mua trong tương lai. Thị trường hiện tại của doanh nghiệp :gồm những người khách hiện tại đang sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp . Thị trường hiện tại của các đối thủ cạnh tranh :gồm những khách hàng đang sử dụng loại sản phẩm của các hãng cạnh tranh giống như doanh nghiệp đang cung cấp. Thị trường hiện tại của ngành hàng:gồm toàn bộ của khách hàng đang sử dụng loại sản phẩm đó Thị trường lý thuyết gồm tất cả dân cư Thị trường tiềm năng của doanh nghiệp :đây là thị trường lớn nhất mà doanh nghiệp có thể theo đuổi .Nó gồm thị trường hiện tại của doanh nghiệp của đối thủ cạnh tranh ,và thị trường khách hàng không tiêu dùng tương đối . Qua mô hình trên ,ta thấy thực chất của phát triển thị trường là doanh nghiệp áp dụng các biện pháp hợp lý để tăng số lượng khách hàng tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp .Và việc tăng đó nhờ vào việc khai thác thị trường tiềm năng của doanh nghiệp .Kết quả của việc phát triển thị trường phải được biểu hiện bằng tăng doanh số ,lợi nhuận,sản phẩm của doanh nghiệp ngày càng phổ biến trên thị trường . Phát triển thị trường gồm phát triển theo chiều rộng và theo chiều sâu. 2.1-Phát triển thị trường theo chiều rộng tức là doanh nghiệp mở rộng thị trường về mặt không gian địa lý,bằng cách doanh nghiệp xây dựng thực hiện chiến lược phân phối trên thị trường mới và có thể có thể phối hợp với các chiến lược sản phẩm ,giá cả ,xúc tiến bán hàng . 2.2-Phát triển thị trường theo chiều sâu tức là thông qua việc phân đoạn cắt lớp thị trường mà doanh nghiệp thoả mãn những nhu cầu đa dạng,phong phú của thị trường .Doanh nghiệp nên xây dựng thực hiện chiến lược phát triển sản phẩm nhằm nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng và đồng thời cũng phải phối hợp với các chiến lược gía cả,chiến lược xúc tiến phân phối . III-Nội dung phát triển thị trường tiêu thụ của doanh nghiệp 1.Nghiên cứu thị trường tiêu thụ sản phẩm : Nghiên cứu thị trường là một trong những điều kiện tiên quyết đối với một công ty muốn phát triển thị trường cả về bề rộng cũng như bề sâu. Mục đích của việc nghiên cứu thị trường là nghiên cứu xác định khả năng bán một loại mặt hàng và nhu cầu của thị trường trên địa bàn xác định từ đó nâng cao khả năng cung ứng để thoả mãn nhu cầu của khách hàng. Quá trình nghiên cứu thị trường đựợc thực hiện qua ba bước :thu thập thông tin, xử lý thông tin và ra quyết định. Trình tự nghiên cứu thị trường có thể từ nghiên cứu khái quát đến nghiên cứu chi tiết thị trường hoặc ngược lại. 1.1-Nội dung nghiên cứu thị trường và khả năng của doanh nghiệp 1.1.1-Nghiên cứu khái quát thị trường : đây thực chất là nghiên cứu thị trường ở tầm vĩ mô về các yêú tố tổng cung tổng cầu hàng hoá ,giá cả thị trường của hàng hoá chính sách của chính phủ hay địa phương về loại hàng hoá đó (kinh doanh tự do ,kinh doanh có điều kiện,khuyến khích hay hạn chế).Nghiên cứu tổng cầu hàng hoá là nghiên cứu qui mô thị trường (dân số ,thu nhập ,hàng hoá thay thế).Nghiên cứu tổng cung là nghiên cứu khả năng cung ứng của các đơn vị sản xuất ,nhập khẩu,dự trữ tồn kho của xã hội .Nghiên cứu gía bán thị trường để so sánh làm cở sở để đinh giá sản phẩm của mình.Nghiên cứu chính sách,luật pháp của chính phủ về kinh doanh loại hàng hoá đang nghiên cứu như thuế,giá các loại dịch vụ có liên quan đến(lãi xuất ,tiền thuê đất...),các điều kiện bảo vệ môi trường... Ngoài ra cũng cần nghiên cứu về sự phát triển công nghệ trong lĩnh vực sản xuất nghành hàng đó,những tác động của môi trường văn hoá, xã hội,phong tục tập quán ,tình hình kinh tế chung đối với việc sản xuất , tiêu dùng loại hàng hoá đó. 1.1.2-Nghiên cứu chi tiết thị trường : là nghiên cứu khách hàng ,các đối thủ cạnh tranh.Nghiên cứu khách hàng phải trả lời các câu hỏi :nhu cầu của khách hàng về hàng hoá đó,ai mua hàng của doanh nghiệp ,mua bao nhiêu ,mua ở đâu,lúc nào ,dùng làm gì... Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh chủ yếu nghiên cứu về mục tiêu,chiến lược marketing(chiến lược sản phẩm ,chiến lược giá,chiến lược phân phối,chiến lược xúc tiến bán), khả năng tài chính công nghệ,lao động,nguồn cung ứng nguyên vật liệu,thái độ của đối thủ cạnh tranh đối với phản ứng cạnh tranh của doanh nghiệp . Đồng thời cũng phải nghiên cứu để xác định tỉ phần thị trường của doanh nghiệp. 1.2-Phương pháp nghiên cứu thị trường :gồm phương pháp nghiên cứu tại bàn và phương pháp nghiên cứu tại hiện tr
Luận văn liên quan