Luận văn Thiết kế hệ thống chỉ thị sự biểu hiện protein ngoại lai trên bề mặt tế bào nấm men

(Bản scan) Kỹ thuật gen là một công cụ quan trọng hữu hiệu trong công nghệ sinh học. Một trông những phương thức ứng dụng kỹ thuật gen đã tạo ra sản phẩm có giá trị cao và đi vào cuộc sống là việc sản xuất protein tái tổ hợp. Protein tài tổ hợp được sử dụng làm enzyme trong công nghệ chế biến thực phẩm, mỹ phẩm, công nghiệp dệt, làm thuốc, vắc xin....

pdf33 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2141 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Thiết kế hệ thống chỉ thị sự biểu hiện protein ngoại lai trên bề mặt tế bào nấm men, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf5.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf4.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
  • pdf9.PDF
Luận văn liên quan