Luận văn Thiết lập hệ thống đánh giá tính kháng bệnh héo xanh của cây cà chua trồng trong dung dịch

Hiện nay tình hình bệnh hại cây trồng vẫn là một vấn đề nghiêm trọng và nan giải trong nền nông nghiệp nước ta. Trong các bệnh hại cây trồng vi khuẩn vẫn là nhóm quan trọng nhất của các sinh vật gây hại. Cho đến nay thì đã biết được hơn 600 bệnh vi khuẩn hại cây và có không ít bệnh gây thiệt hại kinh tế lớn. Nhưng nhiều bệnh trong số này vẫn chưa có biện pháp phòng trừ đa dạng và hữu hiệu. Như bệnh héo xanh trên cây cà chua, tác nhân gây bệnh do vi khuẩn Ralstonia solanacearum là một điển hình. Việc phong trừ bệnh không có hiệu quả có nhiều nguyên nhân. do phương pháp canh tác, hay phương pháp nghiên cứu bệnh chưa đạt được kết quả tốt. Phương pháp phòng trừ bệnh không hiệu quả, và với việc sử dụng các hoá chất bảo vệ thực vật vô tình con người đã đưa vào đồng ruộng, vườn cây ngày càng nhiều hoá chất độc hại đã gây ra nhiều hậu quả không mong muốn như. Anh hưởng sấu đến sức khỏe con người, gây ô nhiễm môi trường, tăng tính đề kháng của dịch hại, tiêu diệt hệ thiên địch và phá vỡ nội sinh thái trong tự nhiên. Bên cạnh đó khi mà kiểu canh tác phụ thuộc vào thiên nhiên với “con trâu đi trước, cái cày theo sau”, Gồng gánh phân bắc, phân chuồng, phun đủ thuốc trừ sâu sẽ hoàn toàn đi vào quá khứ. Khi nền kinh tế phát triển hơn, dân trí cao hơn, hiển nhiên con người phải có thực phẩm, rau ăn an toàn hơn, đảm bảo sức khỏe cho con người. Để khắc phục tình trạng này và thực hiện được những đòi hỏi trong tương lai. Chúng ta có thể phát triển nền nông nghiệp của chúng ta thành một nền nông nghiệp công nghệ cao, nền nông nghiệp sạch để bảo vệ môi trường và sức khỏe của con người. - 2 -Xuất phát từ những vấn đề trên chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài “Thiết lập hệ thống đánh giá tính kháng bệnh héo xanh của cây cà chua trồng trong dung dịch”

pdf42 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2314 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Thiết lập hệ thống đánh giá tính kháng bệnh héo xanh của cây cà chua trồng trong dung dịch, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfthanh le.pdf
  • docmuc luc.doc
  • doctrang bia.doc
  • docTRANG TUA.doc
Luận văn liên quan