Luận văn Tìm hiểu và xây dựng phần mềm kế toán tài sản cố định trong kế toán doanh nghiệp

Sự phát triển nhảy vọt của công nghệ thông tin hiện nay đã tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực của xã hội. Ở nước ta, việc định hướng và điều phối các hoạt động triển khai công nghệ thông tin không còn ở mức độ thử nghiệm nữa mà đã thành nhu cầu bức thiết của quá trình phát triển. Mỗi năm, có hàng trăm dự án tin học nằm dưới sự điều phối của ban chỉ đạo chương trình quốc gia về công nghệ thông tin và rất nhiều dự án của các bộ, nghành được triển khai. Phạm vi ứng dụng của CNTT ngày càng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực: Truyền thông, đo lường, điều khiển tự động, quản lí các hoạt động của con người và xã hội . Đặc biệt, ở nước ta hiện nay việc ứng dụng tin học trong quản lí chiếm phần lớn về sản phẩm phần mềm tin học. Những thành tựu về tin học hoá công tác quản lí đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực, tạo ra phương pháp quản lí mới hiệu quả, nhanh chóng và chính xác. Giúp các nhà quản lí có tầm nhìn bao quát, nắm bắt kịp thời các đòi hỏi về thông tin và các yêu cầu cần xử lí.

doc49 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1950 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tìm hiểu và xây dựng phần mềm kế toán tài sản cố định trong kế toán doanh nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNội dung chính của LV.doc
  • pptbao cao.ppt