Luận văn Vận dụng phương pháp dạy học tích cực môn Mĩ thuật tại trường tiểu học Vĩnh thành A, huyện chợ Lách, tỉnh Bến Tre

Trong bối cảnh toàn ngành giáo dục và đào tạo đang nồ lực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực thì phương pháp dạy học được xem như lã cách thức hoạt động cũa giáo viên trong việc chi đạo. tồ chức các hoạt động học tập nhăm giúp học sinh chủ dộng đạt được các mục tiêu dạy học. Việc đưa bộ môn Mỹ thuật vào chương trinh của trường tiều học đã phần nào đáp ứng được nhu cầu tim hiểu cái đẹp ngay tử giai đoạn đầu phát triền toàn diện tri thức cùa học sinh. Học Mì thuật giúp các em cỏ ý thức tư duy sáng tạo. đồng thời mỷ thuật giúp các em học tập các môn học khác tốt hơn. Dạy và học Mì thuật ở trường tiểu học cho học sinh là một phần quan trọng quá ưinh phát triền Đức - Trí - Thề - Mĩ. Giúp học sinh bước đầu nhận thức thế giới xung quanh biết tôn trọng cái đẹp và tạo ra cái đẹp thông qua phẩm chất yêu nước, nhân ái chăm chi. trung thực, trách nhiệm. Mì thuật là môn học bắt buộc trong chương trinh giáo dục bậc tiều học đồng thời kết họp với các môn học khác, hướng cho học sinh phát triển phẩm chất và tiềm năng cũa mỗi học sinh.

pdf114 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Lượt xem: 736 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Vận dụng phương pháp dạy học tích cực môn Mĩ thuật tại trường tiểu học Vĩnh thành A, huyện chợ Lách, tỉnh Bến Tre, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan