Luận văn Xây dựng dự án đầu tư khu tái định cư 243 Tân Hòa Đông, Quận 6, TP HCM

(Bản scan) Hoạt động đầu tư nói chung là hoạt động bỏ vốn vào các lĩnh vực kinh tế xã hội để thu được lợi ích dưới các hình thức khác nhau. Hoạt động đầu tư trong xây dựng thường gồm hai hình thức: - Đầu tư cơ bản là hoạt động đầu tư để tạo ra các tài sản cố định đưa vào hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội nhằm thu được lợi ích dưới các hình thức khác nhau. Xét tổng thể hoạt động đầu tư nào cũng cần phải có tài sản cố định. Để có được tài sản cố định, chủ đầu tư có thể thực hiện bằng nhiều cách: xây dựng mới, mua sắm, đi thuê... - Đầu tư xây dựng cơ bản là hoạt động tự thực hiện bằng cách tiến hành xây dựng mới tài sản cố định.

pdf139 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 4002 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Xây dựng dự án đầu tư khu tái định cư 243 Tân Hòa Đông, Quận 6, TP HCM, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan